Color Palette Selector
Góp ý kiến về khoanh vùng khu vực cấm và tạm thời cấm hoạt động khoáng sản tỉnh Đăk Nông    

BỘ XÂY DỰNG
 
Số : 1659/BXD-VLXD
V/v: góp ý kiến về khoanh vùng khu vực cấm và tạm thời cấm hoạt động khoáng sản tỉnh Đăk Nông
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
 
Hà Nội, ngày 11 tháng 8 năm 2009
Kính gửi: Uỷ ban nhân dân tỉnh Đắk Nông
Bộ Xây dựng nhận được Tờ trình số 1222/TTr - UBND ngày 01/6/2009 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Đắk Nông về việc góp ý khoanh vùng khu vực cấm, tạm thời cấm hoạt động khoáng sản tỉnh Đắk Nông. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:
- Về cơ bản thống nhất nội dung khoanh vùng khu vực cấm, tạm thời cấm hoạt động khoáng sản đã khoanh định.
- Đưa ra ngoài khu vực khoanh định đối với mỏ cao lanh Quảng Thành (2,24 triệu tấn), xã Quảng Thành, thị xã Gia Nghĩa, hiện đang thuộc quy hoạch dự trữ khoáng sản làm vật liệu xây dựng được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 152/2008/QĐ-TTg ngày 28/11/2008.
- Đưa ra ngoài khu vực khoanh định đối với mỏ cao lanh Đắk’N Tao huyện Đắk Song và mỏ bazan bọt Thuận An (P: 4 triệu tấn) xã Thuận An huyện Đắk Mil, trong thời gian tới Bộ Xây dựng sẽ dự kiến đưa vào quy hoạch thăm dò, khai thác đối với các mỏ khoáng sản làm nguyên liệu xi măng và làm vật liệu xây dựng của cả nước đến năm 2020 để đảm bảo nhu cầu trên địa bàn.
- Ngoài ra nội dung báo cáo cần thể hiện tổng hợp các mỏ khoáng sản làm vật liệu xây dựng trên địa bàn về (vị trí, tọa độ, diện tích khép góc, trữ lượng toàn mỏ dự kiến đưa vào khu vực mỏ đưa vào khu vực cấm, tạm cấm hoạt động khoáng sản.
Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng về khoanh vùng khu vực cấm và tạm thời cấm hoạt động khoáng sản tỉnh Đắk Nông.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VP, VLXD, 10;
KT.BỘ TRƯỞNG
Thứ trưởng
 
đã ký
 
 
Nguyễn Trần Nam

(Bộ Xây dựng)
Quay lại
Số lượt đọc tin: 7
Ý kiến của bạn
Họ tên
Email
Tiêu đề
Nội dung
     
Các tin khác:
Tham gia ý kiến dự thảo Thông tư mới thay thế TT số 33/2007/TT-BTC và TT số 98/2007/TT-BTC của Bộ Tài chính (12/08/2009)
đề nghị bổ sung các dự án cụm, tuyến dân cư phục vụ di dời, ổn định đời sống cho số hộ dân trong khu vực sạt lở trên địa bàn thành phố Cần Thơ, Đồng Tháp,vào giai đoạn 2 Chương trình xây dựng cụm,tuyến dân cư và nhà ở vùng ngập lũ đồng bằng sông Cửu Long (12/08/2009)
Công nhận Phòng thí nghiệm Địa kỹ thuật và vật liệu xây dựng thuộc Công ty cổ phần kỹ thuật Thăng Long (12/08/2009)
Công nhận Chi nhánh thí nghiệm và kiểm định công trình thuộc Tổng Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Hoàng Long (12/08/2009)
Công nhận Phòng thí nghiệm kiểm định tổng hợp giao thông xây dựng thuộc Công ty cổ phần công trình và thương maị giao thông vận tải (12/08/2009)
Về việc đổi tên và bổ sung nhiệm vụ của Trung tâm Ứng dụng công nghệ và Xuất khẩu lao động thuộc Trường Cao đẳng xây dựng Công trình đô thị (12/08/2009)
Sáp nhập KCN Bắc Phú Cát vào Khu CNC Hoà Lạc (12/08/2009)
Báo cáo tình hình thực hiện công tác giám sát, đánh giá Dự án “Tăng cường năng lực dạy nghề” (12/08/2009)
Quyết định về việc xếp hạng Bệnh viện Xây dựng (10/08/2009)
Quyết định Về việc phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch xây dựng vùng Nam Nghệ An – Bắc Hà Tĩnh đến năm 2025 (10/08/2009)
Tiêu điểm
Video Clips
Thư viện ảnh
Quảng cáo
Tin tức nổi bật
Hiệp hội chuyên ngành XD
>> Xem chi tiết danh sách
Hội viên tập thể
>> Xem chi tiết danh sách
Tìm kiếm

Liên kết web
Quảng cáo