Color Palette Selector
Thông tư : Hướng dẫn xác định chi phí lập, công bố Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị    

 

Ngày 28/6, Bộ Xây dựng đã ban hành  07/2011/TT-BXD về việc hướng dẫn xác định chi phí lập, công bố Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị.

Thông tư này hướng dẫn việc xác định chi phí lập, công bố Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị theo quy định tại Nghị định số 38/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về quản lý không gian, kiến trúc, cảnh quan đô thị.

Các tổ chức, cá nhân sử dụng nguồn kinh phí từ ngân sách của địa phương để lập, công bố Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị áp dụng các quy định tại thông tư này để xác định và quản lý chi phí.

Về nguyên tắc xác định chi phí lập, công bố Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị Thông tư quy định như sau:

Chi phí để lập và công bố Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị xác định theo định mức chi phí quy định trong phụ lục số 1 kèm theo thông tư này. Trường hợp áp dụng định mức chi phí theo hướng dẫn tại thông tư này để xác định chi phí lập Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị mà chưa phù hợp thì các bên liên quan tiến hành lập dự toán để xác định chi phí.

Đối với một số Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị chưa có định mức quy định tại thông tư này thì chi phí để lập và công bố các Quy chế nói trên xác định bằng lập dự toán. Việc lập dự toán chi phí theo hướng dẫn trong phụ lục số 2 kèm theo thông tư này.

Chi phí lập Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị tính theo định mức quy định tại thông tư này bao gồm các khoản chi phí cần thiết để thực hiện các công việc theo yêu cầu; cụ thể là: Chi phí khảo sát, thu thập số liệu, mua tài liệu (nếu có); chi phí chuyên gia; chi phí khấu hao máy, thiết bị; chi phí quản lý; chi phí lấy ý kiến; chi phí đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ; bảo hiểm xã hội; bảo hiểm y tế; bảo hiểm thất nghiệp; bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp và thu nhập chịu thuế tính trước nhưng chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng. Khi xác định dự toán chi phí lập Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị theo định mức cần bổ sung thuế giá trị gia tăng theo quy định hiện hành.

Về Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị bao gồm: Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị cho các thành phố trực thuộc Trung ương: Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc chung cho thành phố; Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc cho khu vực trung tâm đô thị; Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc cho các quận; Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc cho các thị xã trong thành phố; Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc cho các thị trấn (thuộc huyện trong thành phố); Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị cho các đô thị trực thuộc tỉnh; Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị cho các đô thị trực thuộc huyện (thị trấn); Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc theo tuyến phố trong đô thị.

Nội dung Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị theo quy định tại Nghị định số 38/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về quản lý không gian, kiến trúc, cảnh quan đô thị và hướng dẫn tại Thông tư số 19/2010/TT-BXD ngày 22/10/2010 của Bộ Xây dựng hướng dẫn Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị.

Ngoài ra Thông tư cũng quy định cách xác định chi phí lập Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị; Xác định chi phí công bố Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị; Quản lý chi phí lập, công bố Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị.

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 15/8/2011.

Trung tâm Thông tin (Nguồn: Thông tư  07/2011/TT-BXD)

(xaydung.gov.vn)

 

(THXDVN)
Quay lại
Ý kiến của bạn
Tên bạn:  
Email:    
Tiêu đề:
 
File gắn kèm:
Tắt bộ gõ Gõ tự động Telex VNI VIQR
 
Các tin khác:
Nhà bỏ hoang sẽ phải chịu thuế 0,15% (05/07/2011)
Quy chế đánh giá Kiến trúc sư ASEAN (29/06/2011)
Thông tư: Quy định việc kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu công tác khảo sát lập bản đồ địa hình phục vụ quy hoạch và thiết kế xây dựng (14/06/2011)
“Lách luật” bất động sản (03/06/2011)
Chỉ thị số 734/CT-TTg ngày 17/05/2011 của Thủ tướng Chính phủ về chấn chỉnh công tác quản lý đối với các gói thầu EPC. (23/05/2011)
QUY ĐỊNH XỬ LÝ CÁC TRƯỜNG HỢP ĐẤT KHÔNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN VỀ MẶT BẰNG XÂY DỰNG ĐANG TỒN TẠI DỌC THEO CÁC TUYẾN ĐƯỜNG GIAO THÔNG (19/05/2011)
Quyết định số 577/QĐ-TTg ngày 19/04/2011 của Thủ tướng Chính phủ thành lập Ban Chỉ đạo Chương trình quốc gia chống thất thoát, thất thu nước sạch (06/05/2011)
Văn bản pháp lý: Chứng nhận an toàn chịu lực và phù hợp chất lượng (13/04/2011)
Lỗ hổng hai giá đất (09/04/2011)
Ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Uỷ ban Giám sát của Việt Nam để thực hiện Thoả thuận thừa nhận lẫn nhau về dịch vụ Kiến trúc trong ASEAN (06/04/2011)
Tiêu điểm
Video Clips
Thư viện ảnh
Quảng cáo
Tin mới nhất
Hội chuyên ngành XD
>> Xem chi tiết danh sách
Hội viên tập thể
>> Xem chi tiết danh sách
Tìm kiếm

Liên kết web
Quảng cáo