4/14/2009
Print: Print this Article Email: Share:
Thủ tục đăng ký gia nhập Tổng Hội xây dựng Việt Nam

 

THỦ TỤC GIA NHẬP TỔNG HỘI XÂY DỰNG VIỆT NAM

Bước 1: Cá nhân hoặc tổ chức đăng ký theo mẫu đăng ký đính kèm và gửi cùng các tài liệu yêu cầu về Văn phòng THXDVN 625A Đê La Thành, Ba Đình, Hà Nội

Bước 2: Tổng Hội Xây dựng Việt Nam kiểm tra và xác thực thông tin của cá nhân hoặc tổ chức đã đăng ký

Bước3: Cá nhân hoặc tổ chức hoàn thành việc  đóng Hội phí theo quy định

Bước 4: Tổng Hội Xây dựng Việt Nam cấp giấy chứng nhận Hội viên cho cá nhân hoặc tổ chức đã đăng ký.

Ghi chú: Cá nhân hoặc tổ chức cần  đọc kỹ điều lệ, các quy định dành cho Hội viên trước khi đăng ký gia nhập Hội

Thư viện hình ảnh

Hội chuyên ngành XD


Hội viên tập thể