2/10/2009
Print: Print this Article Email: Share:
DANH SÁCH ĐOÀN CHỦ TỊCH TỔNG HỘI XDVN KHÓA VII (2012-2017;THƯỜNG TRỰC ĐOÀN CHỦ TỊCH;DANH SÁCH BCH TW KHÓA VII (2012-2017; DANH SÁCH BAN KIỂM TRA.

DANH SÁCH THƯỜNG TRỰC ĐOÀN CHỦ TỊCH TỔNG HỘI XDVN KHÓA VII (2012-2017)

 

Số TT

Họ và tên

Chức vụ, nơi công tác

1

Trần Ngọc Hùng

- Chủ tịch Tổng Hội XDVN

- nguyên Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc Hội

2

Phạm Thế Minh

- Phó Chủ tịch & Tổng Thư ký Tổng Hội XDVN

- nguyên Thứ trưởng Bộ GTVT

3

Đặng Việt Dũng

- Phó Chủ tịch Tổng Hội XDVN

- Giám đốc Sở GTVT TP. Đà Nẵng

4

Phạm Hồng Giang

- Phó Chủ tịch Tổng Hội XDVN

- Chủ tịch Hội Đập lớn & PT nguồn nước Việt Nam- nguyên Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp & PT nông thôn

5

Trần Văn Huynh

- Phó Chủ tịch Tổng Hội XDVN - Chủ tịch Hội VLXD Việt Nam   - nguyên Thứ trưởng Bộ Xây dựng

6

Phạm Sỹ Liêm

- Phó Chủ tịch Tổng Hội XDVN

- nguyên Thứ trưởng Bộ Xây dựng

7

Nguyễn Văn Liên

- Phó Chủ tịch Tổng Hội XDVN

- nguyên Thứ trưởng Bộ Xây dựng

8

Cao Lại Quang

- Phó Chủ tịch Tổng Hội XDVN

- Phó Chủ tịch Hội Đập lớn & PT nguồn nước Việt Nam

- Thứ trưởng Thường trực Bộ Xây dựng

9

Vũ Hùng Việt

- Phó Chủ tịch Tổng Hội XDVN

- Đại diện Văn phòng phía Nam Tổng Hội XDVN

- nguyên Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh

 

 

DANH SÁCH UỶ VIÊN ĐOÀN CHỦ TỊCH TỔNG HỘI XDVN KHÓA VII  (2012-2017)

 

Số TT

Họ và tên

Chức vụ, nơi công tác

1

KS. Trần Ngọc Hùng

- Chủ tịch Tổng Hội XDVN

- nguyên Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc Hội

2

KS. Phạm Thế Minh

- Phó Chủ tịch & Tổng Thư ký Tổng Hội XDVN

- nguyên Thứ trưởng Bộ GTVT

3

TS. Đặng Việt Dũng

- Phó Chủ tịch Tổng Hội XDVN

- Giám đốc Sở GTVT TP. Đà Nẵng

4

GS. TSKH. Phạm Hồng Giang

- Phó Chủ tịch Tổng Hội XDVN

- Chủ tịch Hội Đập lớn & PT nguồn nước Việt Nam

- nguyên Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp & PT nông thôn

5

TS. Trần Văn Huynh

- Phó Chủ tịch Tổng Hội XDVN

- Chủ tịch Hội VLXD Việt Nam

- nguyên Thứ trưởng Bộ Xây dựng

6

TS. Phạm Sỹ Liêm

- Phó Chủ tịch Tổng Hội XDVN

- nguyên Thứ trưởng Bộ Xây dựng

7

GS. TSKH. Nguyễn Văn Liên

- Phó Chủ tịch Tổng Hội XDVN

- nguyên Thứ trưởng Bộ Xây dựng

8

KS. Cao Lại Quang

- Phó Chủ tịch Tổng Hội XDVN

- Phó Chủ tịch Hội Đập lớn & PT nguồn nước Việt Nam

- Thứ trưởng Thường trực Bộ Xây dựng

9

KS. Vũ Hùng Việt

- Phó Chủ tịch Tổng Hội XDVN  

- Đại diện Văn phòng phía Nam Tổng Hội XDVN

- nguyên Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh

10

ThS. Nghiêm Văn Bang

Tổng GĐ Tập đoàn Phát triển nhà và đô thị Việt Nam

11

KS. Nguyễn Cảnh

- Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng Hội XDVN khóa VI  

- Chủ tịch Hội Xây dựng Đồng Nai

12

KTS. Vũ Quốc Chinh

- Uỷ viên BCH Tổng Hội XDVN khoá VI    

- Tổng Biên tập tạp chí Người Xây dựng

- Trưởng Ban Thông tin

- Tổng Hội XDVN khóa VI

13

ThS. Trương Phú Cường

- Chủ tịch Hiệp Hội Xây dựng & VLXD TP. Hồ Chí Minh

- Chủ tịch HĐQT Công ty ECI Sài gòn Group

14

PGS. TS. Lưu Đức Hải

Phó Viện trưởng Thường trực Viện NC Đô thị & PT hạ tầng

– Tổng Hội XDVN

15

TS. Nguyễn Tiến Hóa

- Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng Hội XDVN khóa VI

- Chủ tịch Hội Xây dựng Hải Dương - Giám đốc Sở Xây dựng Hải Dương

16

PGS. TS. Huỳnh Văn Hoàng

- Uỷ viên Đoàn Chủ tịch Tổng Hội XDVN khoá VI

- Chủ tịch Hội Xây dưng TP Hồ Chí Minh

17

KS. Nguyễn Văn Khôi

- Chủ tịch Hội Xây dưng Hà Nội 

- Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội

18

ThS. Trần Tố Nghị

Phó Cục Trưởng Cục Quản lý xây dựng công trình

- Bộ Nông nghiệp & PT nông thôn

19

GS. TSKH. Nguyễn Tài

- Uỷ viên BCH Tổng Hội XDVN khoá VI

- Thường trực Giải thưởng Loa Thành

– Tổng Hội XDVN 

- Chủ nhiệm Khoa Kiến trúc XD

- Đại học Phương Đông

20

TS. Lê Văn Thành

- Uỷ viên BCH Tổng Hội XDVN khoá VI

- Hiệu trưởng trường Đại học xây dựng Hà Nội

21

ThS. Nguyễn Hồng Trường

- Uỷ viên Đoàn Chủ tịch Tổng Hội XDVN khoá VI

- Thứ trưởng Bộ GTVT

22

KTS. Nguyễn Văn Trường

- Uỷ viên Đoàn Chủ tịch Tổng Hội XDVN khoá VI

- Trưởng Ban Kiểm tra – Tổng Hội XDVN

23

Phạm Trung Tuyến

- Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng Hội XDVN khóa VI

- Trưởng Văn phòng Ban Chỉ đạo TW về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản – Bộ Xây dựng

 

DANH SÁCH BAN KIỂM TRA TỔNG HỘI XDVN KHOÁ VII (2012-2117)

 

Số TT

Họ và tên

Chức vụ, nơi công tác

1

KTS. Nguyễn Văn Trường

- Uỷ viên Đoàn Chủ tịch Tổng Hội XDVN khoá VI

- Trưởng Ban Kiểm tra – Tổng Hội XDVN khoá VI

2

KS. Nguyễn Minh Hoà

Thành viên Ban Kiểm tra – Tổng Hội XDVN khoá VI

3

KTS. Nguyễn Huy Đức

Thành viên Viện Nghiên cứu Đô thị & PT hạ tầng 

- Tổng Hội XDVN

4

KS. Vũ Thế Dũng

- Uỷ viên Thường trực BCH Hội Xây dựng Đà Nẵng

- Giám đốc CT TNHH Tư vấn xây dựng Miền Trung

5

KS. Thái Tuấn Anh

- Thành viên Ban Kiểm tra - Tổng Hội XDVN khoá VI

- Phó Đại diện Văn phòng phía Nam Tổng Hội XDVN, 

- Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH Nhà nước 1 thành viên Đầu tư Phát triển Thủ Thiêm

 

DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH TỔNG HỘI XDVN KHÓA VII (2012-2017)

 

Số TT

Họ và tên

Chức vụ, nơi công tác

1

KS. Nguyễn Lương Am

Chủ tịch HĐQT – Tổng GĐ Công ty xây dựng 47

2

ThS. Phạm Quốc Anh

- Uỷ viên BCH Hội Xây dựng Quảng Bình,

- Phó Giám đốc Sở Xây dựng Quảng Bình

3

KS. Thái Tuấn Anh

- Uỷ viên BCH Tổng Hội XDVN khoá VI 

- Phó Đại diện Văn phòng phía Nam Tổng Hội XDVN

- Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH Nhà nước 1 thành viên Đầu tư Phát triển Thủ Thiêm

4

KS. Đỗ Xuân Anh

- Uỷ viên BCH Tổng Hội XDVN khoá VI

- Phó Chủ tịch Hội Xây dựng Hà Nội

5

KS. Nguyễn Trường Ảnh

- GĐ CT TNHH NN một thành viên cấp nước Đà Nẵng

- Phó Chủ tịch Thường trực Hội Xây dựng Đà Nẵng

6

ThS. Đỗ Hoàng Ân

- Uỷ viên BCH Tổng Hội XDVN khoá VI- Chủ tịch Hội Quy hoach TP. Hà Nội

7

KS. Dương Ngọc Ẩn

- Chủ tịch Hội Xây dựng Bạc Liêu

- Giám đốc Sở Xây dựng Bạc Liêu

8

KS. Lê Anh Ba

- Uỷ viên BCH Tổng Hội XDVN khoá VI

- Phó Ban Chính sách

-Tổng Hội XDVN khóa VI

9

ThS. Nghiêm Văn Bang

Tổng GĐ Tập đoàn Phát triển nhà và đô thị Việt Nam

10

KS. Đỗ Văn Bát

- Uỷ viên BCH Tổng Hội XDVN khoá VI

- Chủ nhiệm Câu lạc bộ chuyên gia xây dựng lão thành

– Tổng Hội XDVN

11

PGS. TS. Bùi Văn Bội

- Uỷ viên BCH Tổng Hội XDVN khoá VI 

- Giám đốc Trung tâm KH. ĐT & Chuyển giao công nghệ xây dựng

- Tổng Hội XDVN khóa VI

12

KS. Nguyễn Cảnh

- Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng Hội XDVN khóa VI

- Chủ tịch Hội Xây dựng Đồng Nai

13

KS. Phan Tấn Cảnh

- Uỷ viên Thư ký Hội Xây dựng Ninh Thuận

- Phó Giám đốc Sở Xây dựng Ninh Thuận

14

ThS. Nguyễn Đăng Cấn

- Ủy viên BCH Tổng Hội XDVN khóa VI

- Chủ tịch Hiệp Hội Tư vấn xây dựng Việt Nam

15

TS. Dương Văn Cận

- Uỷ viên BCH Tổng Hội XDVN khoá VI- Phó Chủ tịch Hội Kinh tế xây dựng Việt Nam    - Tổng Thư ký Hiệp Hội Nhà thầu XDVN

16

TS. Trần Quang Châu

- Ủy viên BCH Tổng Hội XDVN khóa VI       - Chủ tịch Hội KH&CN Hàng không Việt Nam

17

KTS. Vũ Quốc Chinh

- Uỷ viên BCH Tổng Hội XDVN khoá VI      - Tổng Biên tập tạp chí Người Xây dựng- Trưởng Ban Thông tin - Tổng Hội XDVN khóa VI

18

KS. Đỗ Quang Chung

- Uỷ viên BCH Tổng Hội XDVN khoá VI       - Phó Chủ tịch Hội Xây dưng Cao Bằng

19

PGS. TS. Trần Chủng

- Uỷ viên BCH Tổng Hội XDVN khoá VI    - Trưởng Ban Chất lượng – Tổng Hội XDVN khóa VI  - Phó Chủ tịch Hội Kết cấu và Công nghệ XDVN     

20

ThS. Nguyễn Văn Chuyển

- Uỷ viên BCH Tổng Hội XDVN khoá VI   - Chủ tịch Hội Xây dựng Vĩnh Phúc

21

ThS. Nguyễn Văn Công

- Uỷ viên BCH Tổng Hội XDVN khoá VI     - Phó Chủ tịch & Tổng Thư ký Hội Kết cấu & CN XDVN

- Tổng Giám đốc Công ty CP Tư vấn công nghệ, thiết bị và kiểm định xây dựng (CONINCO)

22

ThS. Trương Phú Cường

- Chủ tịch Hiệp Hội Xây dựng & VLXD TP. Hồ Chí Minh       - Chủ tịch HĐQT Công ty ECI Sài gòn Group

23

KS. Trần Hồng Dân

- Uỷ viên BCH Tổng Hội XDVN khoá VI       - Chủ tịch Hội Xây dựng Cà Mau- Phó Giám đốc Sở XD Cà Mau

24

KS. Trần Văn Dung

Phó Chủ tịch Hội Cảng – Đường thủy & Thềm lục địa Việt Nam

25

KS. Đặng Lê Dũng

- Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng Hội XDVN khóa VI  - Phó Chủ tịch Hội Xây dựng TP. Hồ Chí Minh   - Chủ tịch HĐQT Công ty CP xây lắp thương mại 2

26

PGS. TS. Nguyễn Quốc Dũng

Viện trưởng Viện Thuỷ công - Viện Khoa học thuỷ lợi

27

PGS. TS. Trần Quốc Dũng

- Uỷ viên BCH Tổng Hội XDVN khoá VI   - Phó Giám đốc Trung tâm KH. ĐT & Chuyển giao công nghệ xây duwjg – Tổng Hội XDVN

28

KS. Vũ Thế Dũng

- Uỷ viên Thường trục BCH Hội Xây dựng Đà Nẵng- Giám đốc Công ty TNHH Tư vấn xây dựng Miền Trung

29

TS. Đặng Việt Dũng

- Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng Hội XDVN khóa VI  

- Giám đốc Sở GTVT TP. Đà Nẵng

30

KS. Trịnh Hoàng Duy

Trợ lý TGĐ VINACONEX

31

ThS. Nguyễn Thị Duyên

- Ủy viên BCH Tổng Hội XDVN khóa VI- Chủ tịch HĐTV Tổng Công ty Tư vấn xây dựng Việt Nam

32

KS. Phan Đình Đại

- Ủy viên BCH Tổng Hội XDVN khóa VI         

- Thành viên Ban Chính sách – Tổng Hội XDVN

33

ThS. Nguyễn Kim Đại

- Uỷ viên BCH Tổng Hội XDVN khoá VI  

- Chủ tịch Hội Xây dựng Gia Lai  - Phó Giám đốc Sở Xây dựng Gia Lai

34

ThS. Đỗ Trọng Đạt

- Uỷ viên BCH Tổng Hội XDVN khoá VI- Chủ tịch Hội Xây dựng Hải Phòng - Giám đốc Sở Xây dựng Hải Phòng

35

ThS. Phạm Xuân Điều

- Ủy viên BCH Tổng Hội XDVN khóa VI- Hiệu trưởng trường Cao đẳng XD số 1 – Bộ Xây dựng

36

Trần Xuân Đính

Đại diện Hội VLXD tại Miền Trung 

37

Nguyễn Xuân Đình

- Phó Chủ tịch Hội Xây dựng Đồng Nai- TGĐ Công ty COP PT đô thị - công nghiệp số 2 (D2DJ)

38

ThS. Nguyễn Văn Đồng

- Uỷ viên BCH Hội Xây dựng Phú Yên 

- Phó Giám đốc Sở Xây dựng Phú Yên

39

TS. Đỗ Đình Đức

- Ủy viên BCH Tổng Hội XDVN khóa VI      

- Uỷ viên Đoàn Chủ tịch Hội Quy hoach và PT đô thị VN

40

KS. Nguyễn Huy Đức

Viện Nghiên cứu Đô thị & PT hạ tầng – Tổng Hội XDVN

41

KS. Nguyễn Huỳnh Đức

- Uỷ viên BCH Tổng Hội XDVN khoá VI - Chủ tịch Hội Xây dựng Hậu Giang - Phó Giám đốc Sở Xây dựng Hậu GIang

42

KS. Lê Hữu Việt Đức

Tổng Giám đốc Tổng Công ty xây dựng số 1

43

KS. Nguyễn Văn Đực

- Ủy viên TV BCH Hội Cơ học đất & Địa KT công trình VN 

- GĐ công ty TV thiết kế xây dựng Tân Nhà Rộng Sài Gòn

44

TS. Đặng Kim Giao

- Ủy viên BCH Tổng Hội XDVN khóa VI- Giám đóc Trung tâm Thông tin - Bộ Xây dựng

45

TS. Đinh Văn Giáp

- Uỷ viên BCH Tổng Hội XDVN khoá VI

46

GS. TSKH. Phạm Hồng Giang

- Phó Chủ tịch Tổng Hội XDVN khóa VI

- Chủ tịch Hội Đập lớn & PT nguồn nước Việt Nam  - nguyên Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp & PT nông thôn

47

CN. Phạm Thị Lê Hà

- Ủy viên BCH Tổng Hội XDVN khóa VI   - Phó Giám đốc Trung tâm KH. ĐT & Chuyển giao công nghệ xây dựng – Tổng Hội XDVN

48

ThS. Cao Văn Hà

- Uỷ viên BCH Tổng Hội XDVN khoá VI     - Chủ tịch Hội Xây dựng Bắc Ninh       - Giám đốc Sở Xây dựng Bắc Ninh

49

KTS. Trần Đình Hạ

- Uỷ viên BCH Tổng Hội XDVN khoá VI     

- Phó Tổng Thư ký Tổng Hội XDVN khoá VI

50

PGS. TS. Lưu Đức Hải

Phó Viện trưởng Thường trực Viện NC Đô thị & PT hạ tầng – Tổng Hội XDVN

51

KS. Nguyễn Thanh Hải

- Uỷ viên BCH Tổng Hội XDVN khoá VI

- Chủ tịch Hội Xây dựng Bình Thuận - Phó Giám đốc Sở Xây dựng Bình Thuận

52

KS. Nguyễn Xuân Hải

- Uỷ viên BCH Tổng Hội XDVN khoá VI

53

TS. Thái Thị Mỹ Hạnh

- Ủy viên BCH Tổng Hội XDVN khóa VI      

- Phó Chủ tịch & Tổng TK Hiệp Hội xây dựng và VLXD TP. Hồ Chí Minh

54

ThS. Trần Hiên

- Ủy viên BCH Tổng Hội XDVN khóa VI    

- Giám đốc Trung tâm Tư vấn pháp luật về XD và BĐS

55

TS. Nguyễn Văn Hiệp

- Ủy viên BCH Tổng Hội XDVN khóa VI     - nguyên Phó Giám đốc Sở Xây dựng TP. Hồ Chí Minh

56

PGS. TS. Trần Tuấn Hiệp

Uỷ viên Đoàn Chủ tịch Tổng Hội XDVN khoá VI

57

TS. Nguyễn Tiến Hóa

- Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng Hội XDVN khóa VI       - Chủ tịch Hội Xây dựng Hải Dương      - Giám đốc Sở Xây dựng Hải Dương

58

Nguyễn Minh Hoà

- Uỷ viên BCH Tổng Hội XDVN khoá VI      - Phó Ban Kiểm tra – Tổng Hội XDVN

59

Hồ Sĩ Hoà

Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty xây dựng công trình giao thông 1

60

KS. Lưu Xuân Hoài

Phó Giám đốc Sở Xây dựng Kon Tum

61

ThS. Hà Mạnh Hoạt

Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ - Bộ Xây dựng

62

PGS. TS. Huỳnh Văn Hoàng

- Uỷ viên Đoàn Chủ tịch Tổng Hội XDVN khoá VI - Chủ tịch Hội Xây dưng TP Hồ Chí Minh

63

Nguyễn Trung Hồng

Phó Tổng GĐ Tổng Công ty Tư vấn thiết kế GTVT

64

KS. Trần Dương Hợp

- Chủ tịch Hội Xây dựng Thái Nguyên  - Giám đốc Sở Xây dựng Thái Nguyên

65

ThS. Bùi Hồng Huế

Hiệu trưởng trường Cao đẳng xây dựng công trình đô thị

66

KS. Trần Trong Huệ

- Phó Chủ tịch Hội Chiếu sáng Việt Nam- Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH một thành viên Chiếu sáng công cộng TP. Hồ Chí Minh

67

KS. Nguyễn Hoàng Hùng

- Chủ tịch Hội Xây dựng Bình Phước- Giám đốc Sở Xây dựng Bình Phước

68

KS. Trần Ngọc Hùng

- Chủ tịch Tổng Hội XDVN khóa VI

- nguyên Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc Hội

69

TS. Lê Quang Hùng

- Chủ tịch Hội Công nghiệp bê tông Việt Nam - Cục Trưởng Cục GĐ nhà nước về chất lượng CTXD

70

KS. Phan Thanh Hùng

- Chủ tịch Hội Xây dựng Quảng Ngãi - Phó Giám đốc Sở Xây dựng Quảng Ngãi

71

KS. Nguyễn Thế Hùng

Phó Chủ tịch & Tổng TK Hội Công nghiệp bê tông VN

72

KS. Nguyễn Thế Hùng

- Phó Chủ tịch Hội Xây dựng Hà Nội   - Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội

73

ThS. Vũ Tuấn Hùng

- Uỷ viên BCH Tổng Hội XDVN khoá VI- Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Sông Đà

74

TS. Trần Văn Huynh

- Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng Hội XDVN khóa VI - Chủ tịch Hội VLXD Việt Nam  - nguyên Thứ trưởng Bộ Xây dựng

75

CN. Phan Thị Thanh Huyên

- Phó Ban Tài chính Tổng Hội XDVN  - Phó Văn phòng Tổng Hội XDVN

76

PGS. TS. Đỗ Văn Hứa

- Uỷ viên BCH Tổng Hội XDVN khoá VI- Trưởng Ban KHCN Tổng Hội XDVN- Phó Chủ tịch Hội Kết cấu & Công nghệ XD Việt Nam

77

KS. Bùi Đức Hưng

GĐ Học viện Cán bộ Quản lý XD và đô thị - Bộ Xây dựng

78

Lương Quang Khải

Chủ tịch HĐTV Tổng công ty công nghiệp xi măng Việt Nam

79

TS. Cao Minh Khang

- Phó Chủ tịch Hội Xây dựng Hải Phòng       - TGĐ. CT CP Tư vấn thiết kế công trình XD Hải Phòng

80

ThS. Đỗ Quốc Khánh

- Ủy viên BCH Tổng Hội XDVN khóa VI- Chủ tịch HĐTV Công ty Xử lý lún nghiêng Việt Nam

81

KS. Bùi Đình Khoa

- Ủy viên BCH Tổng Hội XDVN khóa VI   - Phó Viện trưởng Viện NC Đô thị & PT hạ tầng - Tổng Hội XDVN

82

GS. TSKH. Đỗ Nguyên Khoát

- Ủy viên BCH Tổng Hội XDVN khóa VI   - Phó Chủ tịch & Tổng Thư ký Hội KH&CN Hàng không Việt Nam

83

KS. Nguyễn Văn Khôi

- Chủ tịch Hội Xây dưng Hà Nội- Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội

84

KS. Phạm Trọng Khu

- Uỷ viên BCH Tổng Hội XDVN khoá VI      – nguyên HiÖu tr­ëng Tr­êng Cao ®¼ng XD Nam §Þnh

85

ThS. Lê Thanh Khuyến

Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Quản lý đất đai - Bộ Tài nguyên và Môi trường

86

KS. Hoàng Trọng Kim

- Uỷ viên BCH Tổng Hội XDVN khoá VI  - Giám đốc Sở Xây dựng Nghệ An

87

GS. TS. Nguyễn Lân

- Uỷ viên BCH Tổng Hội XDVN khoá VI 

- Tổng Thư ký Hiệp Hội Đô thị Việt Nam

88

ThS. Lê Huy Lân

- Uỷ viên BCH Tổng Hội XDVN khoá VI 

- TGĐ Công ty CP COMA 18

89

KS. Vũ Trọng Lân

- Uỷ viên BCH Tổng Hội XDVN khoá VI  - Chánh văn phòng Viện NC Đô thị & PT hạ tầng – Tổng Hội XDVN

90

KS. Nguyễn Lập

- Phó Chủ tịch Hội Xây dựng Bà Rịa – Vũng Tàu- Phó Giám đốc Sở Xây dựng Bà Rịa – Vũng Tàu

91

TS. Phạm Sĩ Liêm

- Phó Chủ tịch Tổng Hội XDVN khóa VI- nguyên Thứ trưởng Bộ Xây dựng

92

GS. TSKH. Nguyễn Văn Liên

- Phó Chủ tịch Tổng Hội XDVN khóa VI       - Phó Chủ tịch HĐ Nghiệm thu các công trình xây dựng

- nguyên Thứ trưởng Bộ Xây dựng

93

KS. Trịnh Đình Long

- Uỷ viên BCH Tổng Hội XDVN khoá VI  - Phó Chủ tịch & Tổng Thư ký Hội Xây dựng Hà Nội

94

KS. Nguyễn Vĩnh Lộc

- Uỷ viên BCH Tổng Hội XDVN khoá VI  - Trưởng Ban Đối ngoại - Tổng Hội XDVN khoá VI

95

PGS. TS. Vương Ngọc Lưu

- Ủy viên BCH Hội Kết cấu & Công ngnệ XDVN - Q. Hiệu trưởng Đại học Kiến trúc Hà Nội

96

TS. Trần Hồng Mai

- Uỷ viên BCH Tổng Hội XDVN khoá VI      - Phó Chủ tịch Hội Kinh tế xây dựng Việt Nam       - Viện trưởng Viện Kinh tế xây dựng Bộ Xây dựng

97

TS. Vũ Minh Mão

- Uỷ viên Đoàn Chủ tịch Tổng Hội XDVN khoá VI - Chủ tịch Hội Chiếu sáng Việt Nam

98

TS. Nguyễn Đại Minh

Phó Viện trưởng Viện Khoa học Công nghệ xây dựng – Bộ Xây dựng

99

TS. Hà Minh

- Phó Tổng Thư ký Hội Kết cấu & Công nghệ XDVN         - Phó TGĐ Công ty CP Tư vấn công nghệ, thiết bị và kiểm định xây dựng (CONINCO)

100

GS. TS. Phan Quang Minh

Trưởng Khoa Xây dựng dân dụng & Công nghiệp - Đại học Xây dựng Hà Nội

101

KS. Ngô Quốc Minh

Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty xây dựng và phát triển hạ tầng - Tập đoàn Công nghiệp xây dựng Việt Nam

102

KS. Phạm Thế Minh

- Phó Chủ tịch & Tổng Thư ký Tổng Hội XDVN khóa VI       - nguyên Thứ trưởng Bộ GTVT

103

KS. Trần Phương Nam

- Chủ tịch Hội Xây dựng Tiền Giang         - Phó Giám đốc Sở Xây dựng Tiền Giang

104

KS. Tống Văn Nga

- Uỷ viên BCH Tổng Hội XDVN khoá VI - Phó Chủ tịch Hội VLXD Việt Nam- nguyên Thứ trưởng Bộ Xây dựng

105

ThS. Trần Tố Nghị

Phó Cục Trưởng Cục Quản lý xây dựng công trình - Bộ Nông nghiệp & PT nông thôn

106

PGS. TS. Phạm Đức Nguyên

- Uỷ viên BCH Tổng Hội XDVN khoá VI       - Phó Chủ Tịch & Tổng thư ký Hội Môi trường XDVN

107

KS. Phạm Quang Nhân

- Uỷ viên BCH Tổng Hội XDVN khoá VI   - Tổng Giám đốc Tổng công ty lắp máy Việt Nam

108

ThS. Phạm Văn Nhơn

- Uỷ viên BCH Tổng Hội XDVN khoá VI      - Chủ tịch Hội Xây dựng Cần Thơ- Phó Hiệu trưởng trường Chính trị Cần Thơ

109

KS. Nguyễn Phú

- Phó Chủ tịch Hội Xây dựng Quảng Nam       - Phó Giám đốc Sở Xây dựng Quảng Nam

110

ThS. Lê Thị Thanh Phương

- Uỷ viên BCH Tổng Hội XDVN khoá VI   - Phó Giám đốc Sở Xây dựng Đồng Tháp

111

KS. Cao Lại Quang

- Phó Chủ tịch Hội Đập lớn & PT nguồn nước Việt Nam          - Thứ trưởng Thường trực Bộ Xây dựng

112

TS. Nguyễn Nhật Quang

- Chủ tịch Hội Tin học xây dựng Việt Nam   - Phó Chủ tịch Hiệp Hội các doanh nghiệp phần mềm và nội dung số (VINASA)

113

KS. Mai Triệu Quang

- Phó Tổng TK Hội Cơ học đất & Địa KT công trình VN  - Giám đốc công ty BK-EEC Đà Nẵng

114

KS. Nguyễn Văn Quyền

- Uỷ viên BCH Tổng Hội XDVN khoá VI       - Chủ tịch Hội Xây dựng Bắc Giang - Giám đốc Sở Xây dựng Bắc Giang

115

TS. Thái Duy Sâm

- Uỷ viên BCH Tổng Hội XDVN khoá VI      - Phó Chủ tịch & Tổng Thư ký Hội VLXD Việt Nam

116

TS. Nguyễn Đăng Sơn

- Uỷ viên BCH Tổng Hội XDVN khoá VI       - Phó Tổng Thư ký & Chánh Văn phòng Tổng Hội XDVN

117

KS. Phạm Hữu Sơn

- Phó Tổng Thư ký Hội Kết cấu & Công nghệ XDVN

- Chủ tịch HĐTV – TGĐ TCT Tư vấn thiết kế GTVT (TEDI)

118

KS. Trần Văn Sơn

- Uỷ viên BCH Tổng Hội XDVN khoá VI       - Chủ tịch Hội Kinh tế xây dựng Việt Namg

- Thứ trưởng Bộ Xây dựng

119

GS. TSKH. Nguyễn Tài

- Uỷ viên BCH Tổng Hội XDVN khoá VI       - Thường trực Giải thưởng Loa Thành – Tổng Hội XDVN  - Chủ nhiệm Khoa Kiến trúc XD - Đại học Phương Đông

120

PGS. TS. Doãn Minh Tâm

nguyên Viện trưởng Viện Khoa học và Công nghệ GTVT

121

ThS. Trần Đình Thái

Phó Vụ trưởng Vụ KHCN & Môi trường

- Bộ Xây dựng

122

KS. Hà Hải Thanh

- Uỷ viên BCH Tổng Hội XDVN khoá VI

- Chủ tịch Hội Xây dưng Lao Cai    
- Phó Giám đốc Sở Xây dựng Lao Cai

123

KS. Lê Ngọc Thanh

- Uỷ viên BCH Tổng Hội XDVN khoá VI       - Chủ tịch Hội Xây dựng Thanh Hoá- Trưởng Ban QLDA các CTXD số 1 - Sở XD Thanh Hoá

124

KS. Trần Ngọc Thanh

- Uỷ viên BCH Tổng Hội XDVN khoá VI - Chủ tịch Hội Xây dựng Bà Rịa – Vũng Tàu

125

KS. Phạm Công Thành

- Phó Chủ tịch Hội Xây dựng Thái Bình   - Giám đốc Sở Xây dựng Thái Bình

126

TS. Nguyễn Tiến Thành

Giám đốc Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng nhà Quốc Hội và Hội trường Ba Đình (Bộ Xây dựng)

127

TS. Lê Văn Thành

- Uỷ viên BCH Tổng Hội XDVN khoá VI      - Hiệu trưởng trường Đại học xây dựng Hà Nội

128

KS. Nguyễn Đoàn Thăng

- Uỷ viên BCH Tổng Hội XDVN khoá VI- Phó Chủ tịch Hội Chiếu sáng Việt Nam- TGĐ Công ty CP bóng đèn phích nước Rạng Đông

129

TS. Hoàng Văn Thắng

- Phó Chủ tịch Hội đập lớnm và PT nguồn nước Việt Nam - Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và PT nông thôn

130

ThS. Vũ Viết Thiệu

- Uỷ viên BCH Tổng Hội XDVN khoá VI  - Chủ tịch Hội Xây dựng Nam Định   - Phó Giám đốc Sở Xây dưng Nam Định

131

TS. Trần Doãn Thọ

- Uỷ viên BCH Tổng Hội XDVN khoá VI       - Chủ tịch Hội Cảng, Đường thuỷ & Thềm lục địa VN

132

KS. Nguyễn Văn Thọ

- Uỷ viên BCH Hội Xây dựng Hải Dương - Phó Giám đốc Sở Xây dựng Hải Dương

133

KTS. Trần Văn Thọ

- Phó Chủ tịch Hội Xây dựng Khánh Hoà       - Giám đốc Ban QLDA các CTXD dân dụng Khánh Hoà

134

KS. Lê Văn Thống

- Chủ tịch Hội Xây dựng Hà Tĩnh - Phó Giám đốc Sở Xây dựng Hà tĩnh

135

PGS. TS. Trịnh Minh Thụ

- Uỷ viên BCH Tổng Hội XDVN khoá VI    - Phó Hiệu trưởng trường Đại học Thủy lợi

136

ThS. Phan Khắc Thưởng

Chủ tịch & GĐ Công ty TNHH Tư vấn PT hạ tầng IDCC

137

KS. Lưu Đình Tiến

- Phó Chủ tịch Hội Cảng - Đường thuỷ & Thềm lục địa VN- Tổng Giám đốc VINAWACO

138

Nguyễn Kim Tiến

Giám đốc Sở Xây dựng Lạng Sơn

139

GS. TS. Nguyễn Trường Tiến

- Uỷ viên BCH Tổng Hội XDVN khoá VI      - Chủ tịch Hội Cơ học đất & Địa Kỹ thuật công trình VN

140

KS. Nguyễn Ngọc Trai

- Uỷ viên BCH Tổng Hội XDVN khoá VI - Chủ tịch Hội Xây dựng Bình Định

141

CN. Nguyễn Quốc Trị

- Uỷ viên BCH Tổng Hội XDVN khoá VI     - Phó Tổng Biên tập tạp chí Người Xây dựng

142

GS. TS. Lê Văn Trình

- Phó Chủ Tịch Hội Môi trường xây dựng Việt Nam  - Chủ tịch HĐ khoa học Viện NC KHKT Bảo Hộ Lao Động.

143

GS.TS. Nguyễn Việt Trung

- Uỷ viên BCH Hội Kết cấu và Công nghệ xây dựng VN - GS, Giảng viên cao cấp - Bộ môn công trình giao thông TP và công trình thuỷ - Khoa công trình - Đại học GTVT

144

KS. Đặng Vĩnh Trung

ổng Giám ốc Công ty TNHH nhà nớc 1 thành viên đầu tư phát triển Thủ Thiêm

145

ThS. Nguyễn Hồng Trường

- Uỷ viên Đoàn Chủ tịch Tổng Hội XDVN khoá VI       - Thứ trưởng Bộ GTVT

146

KTS. Nguyễn Văn Trường

- Uỷ viên Đoàn Chủ tịch Tổng Hội XDVN khoá VI  - Trưởng Ban Kiểm tra – Tổng Hội XDVN

147

KS. Trần Văn Trường

nguyên Trưởng Ban Thi đua Bộ Xây dựng

148

GS. TS. Lê Kim Truyền

- Uỷ viên BCH Tổng Hội XDVN khoá VI       - Phó Chủ tịch Hội Đập lớn và PT nguồn nước Việt Nam

149

KS. Nguyễn Mạnh Tuấn

- Uỷ viên BCH Hội Xây dựng Quảng Ninh - Giám đốc Sở Xây dựng Quảng Ninh

150

KS. Nguyễn Anh Tuấn

- Phó Chủ tịch Hội Chiếu sáng Việt Nam      - Phó TGĐ Công ty TNHH Chiếu sáng và thiết bị đô thị

151

KS. Nguyễn Danh Tuấn

- Uỷ viên BCH Tổng Hội XDVN khoá VI       - Giám đốc Trung tâm NC và TV KHCN XD - Tổng Hội XDVN

152

ThS. Võ Thanh Tùng

- Phó Tổng Thư ký Hội Tin học Xây dựng Việt Nam       - Tổng GĐ Công ty CP công nghệ phần mềm Hài Hoà

153

KS. Phạm Trung Tuyến

- Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng Hội XDVN khóa VI - Vụ trưởng, Trưởng Văn phòng Ban Chỉ đạo TW về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản

154

KS. Vũ Hùng Việt

- Uỷ viên Đoàn Chủ tịch Tổng Hội XDVN  khóa VI   - Đại diện Văn phòng phía Nam Tổng Hội XDVN

155

ThS. Lê Đức Vinh

Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Bộ Công thương

156

ThS. Hoàng Thọ Vinh

Phó Vụ trưởng Vụ Quản lý hoạt động xây dựng - Bộ Xây dựng

157

KS. Nguyễn Trường Xuân

- Uỷ viên Thường trực Hội Xây dựng TP. Hồ Chí Minh  - Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH một thành viên Quản lý khai thác dịch vụ thuỷ lợi TP. Hồ Chí Minh

158

ThS. Trần Thị Thanh Ý

- Phó Ban KHCN Tổng Hội XDVN       - Trưởng Phòng NC Tiêu chuẩn hoá xây dựng - Viện Kiến trúc, Quy hoạch đô thị & nông thôn - Bộ Xây dựng

 

Thư viện hình ảnh

Hội chuyên ngành XD


Hội viên tập thể