5/14/2013
Print: Print this Article Email: Share:
Công bố và bàn giao hồ sơ Qui hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Dự án bến xe tải, xe khách, xe buýt và khu dịch vụ bến xe Yên Thường, Xã Yên Thường, Huyện Gia Lâm, Hà Nội.

 

 

Công bố và bàn giao hồ sơ Qui hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Dự án bến xe tải, xe khách, xe buýt và khu dịch vụ bến xe Yên Thường, Xã Yên Thường, Huyện Gia Lâm, Hà Nội.

Ngày 9/5/2013, Sở QH-KT Hà Nội đã phối hợp với UBND huyện Gia Lâm, xã Yên Thường, chủ đầu tư và các cơ quan hữu quan tổ chức công bố công khai và bàn giao hồ sơ QHCT Dự án bến xe Yên Thường cho địa phương và chủ đầu tư theo QĐ phê duyệt  số 2385?QĐ-UBND ngày 03-4-2013 của UBND TPHN

Theo QĐ nói trên  địa điểm XD bến xe thuộc địa phận xã Yên Thường, huyện GL thành phố HN. Có ranh giới tiếp giáp :

Phía Đông Bắc : Giáp đường Quốc lộ 3 mới  Hà Nội – Thái Nguyên. Phía Đông Nam giáp mương quy hoạch. Phía Tây Nam giáp đường quy hoạch. Phía Tây Bắc giáp đường quy hoạch

Qui mô diện tích khoảng 98.842m Trong đó : Đất khu bến xe tải chiếm 19,9% (19.695m2). Khu đất bến xe khách liên tỉnh, xe buýt chiếm 35,8% (35.419m2). Đất dịch vụ bến xe chiếm 19,3% (19.088m2), bao gồm Nhà dịch vụ bến xe, nhà sửa chữa bảo dưỡng, nhà để xe. Đất cây xanh tập trung chiếm  9,2% (9141m2). Đất cây xanh cách ly chiếm 0,8% (690m2). Đất đường giao thông : 15% (14.809m2)

Được quy hoạch đồng bộ với hạ tâng kỹ thuật khu vực, cảnh quan kiến trúc, bảo đảm hoạt động trước mắt và lâu dài

Cơ quan chủ đầu tư : Tổng công ty vận tải Hà Nội

LVP

 

Các tin khác

Thư viện hình ảnh

Hội chuyên ngành XD


Hội viên tập thể


Quảng bá doanh nghiệp