5/14/2013
Print: Print this Article Email: Share:
Công bố và bàn giao hồ sơ Điều chỉnh quy hoạch chi tiết TL 1/500 Khu tái định cư Đại học Quốc gia Hà Nội tại Hòa Lạc. Địa điểm Xã Thạch Hòa – Huyện Thạch Thất và xã Cổ Đông, thị xã Sơn Tây TPHN.

 

Công bố và bàn giao hồ sơ Điều chỉnh quy hoạch chi tiết TL 1/500 Khu tái định cư Đại học Quốc gia Hà Nội tại Hòa Lạc. Địa điểm Xã Thạch Hòa – Huyện Thạch Thất và xã Cổ Đông, thị xã Sơn Tây TPHN.

Ngày 11-5-2013 Sở QH-KT Hà Nội đã phối hợp với UBND huyện Thạch Thất, thị xá Sơn Tây, các xã Thạch Hòa, Cổ Đông, chủ đầu tư và các cơ quan hữu quan tổ chức công bố công khai và bàn giao hồ sơ : Điều chỉnh QHCT tỷ lệ 1/500 Khu tái định cư Đại học Quốc gia HN tại Hòa Lạc cho địa phương và chủ đầu tư theo QĐ phê duyệt số :1596/QĐ-UBND ngày 21-2-2013 của UBND TPHN (Thay cho QĐ cú đã được UBND tỉnh Hà Tây phê duyệt tại QĐ sô 334/QĐ-UBND ngày 30-3-2004)

Theo QĐ mới nói trên quy mô điều chỉnh có tổng diện tích 113,7ha, bao gồm Phân khu phía Bắc khoảng 67,59ha. (Dân số khoảng 3204 người). Phân khu phía Nam khoảng 46,11ha (Dân số khoảng 2272 người).

Các nội dung điều chỉnh :

1/ Điều chỉnh Khu TA trên PA quy hoạch năm 2004 có số dân là 1964 người thành 2272 người

2/ Điều chỉnh khu TB trên PAQH năm 2004 có số dân là 888 người thành đất dự trữ phát triển khu ở và dịch vụ thương mại

3/ Điều chỉnh khu TC trên PAQH năm 2004 có số dân 400 người thành đất ở hiện trạng cải tạo chỉnh trang và đất dự trữ phát triển.

4/ Điều chỉnh khu TD trên PAQH năm 2004 có số dân là 412 người thành  đất ở hiện trạng cải tạo chỉnh trang và đất dự trữ phát triển.

5/ Điều chỉnh khu TE trên PAQH năm 2004 là khu công viên cây xanh cảnh quan thành khu đất dự trữ phát triển.

LVP.

 

Các tin khác

Thư viện hình ảnh

Hội chuyên ngành XD


Hội viên tập thể


Quảng bá doanh nghiệp