9/18/2013 9:21:00 AM
Print: Print this Article Email: Share:
MỤC LỤC CÁC BÁO CÁO
 

HỘI THẢO:“ DỰ THẢO LUẬT XÂY DỰNG (SỬA ĐỔI)”

 

1.SỰ CẦN THIẾT VÀ NỘI DUNG CẦN SỬA ĐỔI CỦA LUẬT XÂY DỰNG

Trần Ngọc Hùng - Uỷ viên Đoàn Chủ tịch Liên hiệp Hội, Chủ tịch Tổng Hội XDVN

Trưởng Ban Tổ chức

2. GÓP Ý DỰ THẢO LUẬT XÂY DỰNG (SỬA ĐỔI)

 TS. Nguyễn Ngọc Long - Phó Chủ tịch Hội KHKT Cầu đường Việt Nam

3. SỬA ĐỔI LUẬT XÂY DỰNG 2003 TỪ YÊU CẦU CHUNG VÀ TỪ QUY HOẠCH XÂY DỰNG

TS. KTS.  Đào Ngọc Nghiêm - Hội Quy hoạch Phát triển đô thị Việt Nam

4. MỘT SỐ VẤN ĐỀ CẦN NGHIÊN CỨU KHI XÂY DỰNG DỰ ÁN LUẬT XÂY DỰNG (SỬA ĐỔI)

 Hội Thủy lợi Việt Nam

5. MỘT SỐ VẤN ĐỀ LIÊN QUAN ĐẾN NỘI DUNG DỰ THẢO LUẬT XÂY DỰNG

 TS. Dương Văn Cận - Phó Chủ tịch Hội kinh tế Xây dựng Việt Nam - Tổng Thư ký Hiệp Hội Nhà thầu Xây dựng Việt Nam

6. ĐÓNG GÓP Ý KIẾN DỰ THẢO LUẬT XÂY DỰNG (SỬA ĐỔI)

KSCC. Hoàng Xuân Hồng - Trưởng Ban KHCN Hội Đập lớn và Phát triển Nguồn nước Việt Nam

7. GÓP Ý DỰ THẢO LUẬT XÂY DỰNG (SỬA ĐỔI)

ThS. Nguyễn Văn Công - Tổng Thư ký Hội Kết cấu và Công nghệ xây dựng Việt Nam

8. HỘI MÔI TRƯỜNG XÂY DỰNG VIỆT NAM: Ý KIẾN ĐÓNG GÓP DỰ THẢO LUẬT XÂY DỰNG  SỬA ĐỔI NĂM 2013

GS.TS. NGUYẾN HỮU DŨNG - Phó chủ tịch Hội MTXDVN

9. TỔNG QUAN CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT XÂY DỰNG QUỐC TẾ

TS. Phạm Sỹ Liêm - Viện trưởng Viện Nghiên cứu Kinh tế Xây dựng và Đô thị

10. MỘT SỐ VẤN ĐỀ CẦN ĐƯỢC PHÂN ĐỊNH  KHI SỬA LUẬT XÂY DỰNG NĂM 2003

  KS. Phạm Thế Minh - Phó Chủ Tịch kiêm Tổng Thư ký Tổng Hội XDVN

11. QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG TRONG LUẬT XÂY DỰNG ( LUẬT XÂY DỰNG SỬA ĐỔI)

  PGS. TS. Trần Chủng - Trưởng Ban Chất lượng - Tổng Hội XDVN

12. Ý KIẾN THAM GIA LUẬT XÂY DỰNG SỬA ĐỔI VỀ CÔNG TÁC THANH TRA XÂY DỰNG

 Nguyễn Văn Trường - Trưởng Ban Kiểm tra - Tổng hội XDVN

13. GÓP Ý "CHƯƠNG II: QUY HOẠCH XÂY DỰNG" TRONG DỰ THẢO LUẬT XÂY DỰNG

 PGS. TS. Lưu Đức Hải - Viện Trưởng Viện Nghiên cứu đô thị và PT Hạ tầng

14. MỘT SỐ Ý KIẾN VỀ QUẢN LÝ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

 PGS. TS. Đỗ Văn Hứa - Trưởng Ban KHCN – Tổng Hội XDVN

15. MỘT SỐ Ý KIẾN GÓP Ý SỬA ĐỔI DỰ THẢO LUẬT XÂY  DỰNG

  TS. KTS. Lê Thị Bích Thuận - Phó Viện TrưởngViện Nghiên cứu Đô thị và Phát triển Hạ tầng

16. GÓP Ý DỰ THẢO LUẬT XÂY DỰNG TRONG LĨNH VỰC QUY CHUẨN KỸ THUẬT VÀ TIÊU CHUẨN

ThS. Trần Thanh Ý - Phó Trưởng Ban KHCN – Tổng Hội XDVN

17. ĐẦU TƯ CÓ XÂY DỰNG THEO CƠ CHẾ THỊ TRƯỜNG, HỘI NHẬP, HIỆU QUẢ, CẦN CÓ LUẬT ĐIỀU CHỈNH MỚI

KS.  Lê Anh Ba - Phó Trưởng Ban Tư vấn Phản biện – Tổng Hội XDVN

 

 

 

 

 

Các tin khác

Thư viện hình ảnh

Hội chuyên ngành XD


Hội viên tập thể


Quảng bá doanh nghiệp