11/28/2012
Print: Print this Article Email: Share:
Đại hội Tổng Hội XDVN lần thứ VII đã họp tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế - thủ đô Hà Nội ngày 5 tháng 10 năm 2012,Đại hội giao cho BCH TW Tổng Hội XDVN, Đoàn Chủ tịch Tổng Hội XDVN, Thường trực Đoàn Chủ tịch Tổng Hội XDVN triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội, tập trung vào các nội dung:...

Đại hội Tổng Hội XDVN lần thứ VII đã họp tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế - thủ đô Hà Nội ngày 5 tháng 10 năm 2012,

Về dự Đại hội có trên 300 đại biểu, đại diện cho các Hội chuyên ngành, Hội Xây dựng tỉnh thành phố, các ban chuyên môn, các tổ chức khoa học công nghệ trực thuộc, các hội viên tập thể, đại diện các Bộ, Ban, Ngành liên quan.

Nhân dịp 30 năm ngày thành lập Hội (1982~2012), Tổng Hội đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 30 năm ngày thành lập và đón nhận Huân chương Độc lập Hạng Ba (lần thứ 2). 

Đại hội đã vinh dự được đón tiếp:

- Ông Hoàng Trung Hải, Uỷ viên BCH TW Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ

- Ông Đặng Vũ Minh, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam

Và nhiều vị khách quý của các cơ quan trung ương và địa phương

1. Trong Lễ Kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Hội (1982~2012), Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã thay mặt Nhà nước trao tặng Huân chương Độc lập Hạng III (lần thứ 2) và phát biểu ý kiến chỉ đạo Đại hội. GS. VS. Đặng Vũ Minh, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam đã thay mặt Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam trao tặng Bức trướng với dòng chữ “Đoàn kết – Trí tuệ - Đổi mới – Phát triển” và phát biểu ý kiến chào mừng Đại hội.

2. Nhân kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Tổng Hội XDVN, Đại hội đánh giá cao và tôn vinh những cán bộ có công xây dựng Hội từ ngày đầu thành lập. Công lao của những cán bộ này có ý nghĩa quan trọng không tách rời sự phát triển và lớn mạnh của Tổng Hội XDVN. Lãnh đạo Tổng Hội XDVN đã quyết định tặng Kỷ niệm chương vì sự nghiệp KHKT xây dựng Việt Nam cho các hội viên có thời gian công tác nhiều năm ở Tổng Hội và các hội thành viên. Quyết định tặng bằng khen cho các tập thể và cá nhân hội viên đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động Hội 5 năm qua (có danh sách riêng).

3. Đại hội đã nghe, trao đổi, thảo luận và biểu quyết thông qua:

- Báo cáo kết quả hoạt động nhiệm kỳ VI và phương hướng nhiệm vụ trong giai đoạn năm 2012 ~ 2017 của Tổng Hội XDVN.

- Báo cáo kiểm điểm hoạt động của BCH, Đoàn Chủ tịch Tổng Hội XDVN      khoá VI.

- Báo cáo tình hình công tác kiểm tra;

- Báo cáo kết quả hoạt động công tác đối ngoại.

- Báo cáo tài chính năm 2008~2012

4. Đại hội đánh giá cao kết quả hoạt động của Tổng Hội XDVN trong 4 năm qua kể từ sau Đại hội VI (2008) với và sự chỉ đạo sát sao của BCH, Đoàn Chủ tịch, Thường trực Đoàn Chỉ tịch Tổng Hội XDVN. Kết quả hoạt động của Tổng Hội đã được Nhà nước ghi nhận bằng việc trao tặng Huân chương Độc lập Hạng III (lần thứ 2), Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật trao tặng Bức trướng “Đoàn kết – Trí tuệ - Đổi mới – Phát triển” cho Tổng Hội XDVN nhân dịp kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Tổng Hội.

5. Đại hội đã nghe nhiều ý kiến phát biểu tham luận của đại diện một số Hội chuyên ngành, Hội Xây dựng tỉnh thành phố, hội viên tập thể, một số chuyên gia.

6. Đại hội đã nhất trí bầu:

- BCH TW Tổng Hội XDVN gồm 158 ủy viên

- Ban Kiểm tra của Tổng Hội XDVN gồm 5 uỷ viên

- BCH TW Tổng Hội XDVN khóa VII đã họp phiên đầu tiên và bầu ra Đoàn Chủ tịch Tổng Hội XDVN gồm 23 thành viên và bầu Thường trực Đoàn Chủ tịch Tổng Hội gồm 9 thành viên. (có danh sách riêng).

- BCH TW Tổng Hội XDVN đã bầu ông Trần Ngọc Hùng làm Chủ tịch Tổng Hội XDVN khoá VII và ông Nguyễn Văn Trường làm Trưởng Ban Kiểm tra của        Tổng Hội.

7. Đại hội giao cho BCH TW Tổng Hội XDVN, Đoàn Chủ tịch Tổng Hội XDVN, Thường trực Đoàn Chủ tịch Tổng Hội XDVN triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội, tập trung vào các nội dung:

- Nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của các đại biểu trong các báo cáo tham luận tại Đại hội và cụ thể hoá Nghị quyết Đại hội bằng các chương trình cụ thể công tác 6 tháng và hàng năm của Tổng Hội và chỉ đạo tổ chực tốt việc thực hiện các nhiệm vụ mà Đại hội đã đề ra.

Đại hội yêu cầu toàn thể các uỷ viên BCH Tổng Hội, các Hội chuyên ngành, Hội Xây dựng tỉnh thành phố, các tổ chức khoa học công nghệ trực thuộc Tổng Hội XDVN, các hội viên tập thể và toàn thể hội viên phát huy tinh thần chủ động sáng tạo, khắc phục các tồn tại yếu kém, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ mà đại hội đề ra, góp phần vào công cuộc xây dựng đất nước công nghiệp hoá và hiện đại hoá, xây dựng đất nước ta đàng hoàng hơn, to đẹp hơn như Bác Hồ hằng mong muốn.

Đại hội lần thứ VII của Tổng Hội XDVN kết thúc vào hồi 16h30 ngày 5/10/2012.

 

 

 

Các tin khác

Thư viện hình ảnh

Hội chuyên ngành XD


Hội viên tập thể


Quảng bá doanh nghiệp