12/24/2012
Print: Print this Article Email: Share:
Hội thảo quy hoạch xây dựng nông thôn mới do Tổng hội xây dựng Việt nam và Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương tổ chức vào ngày 21.12.2012 tại Hội trường Sở xây dựng Hải Dương.

Hội thảo quy hoạch xây dựng nông thôn mới do Tổng hội xây dựng Việt nam và Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương tổ chức vào ngày 21.12.2012 tại Hội trường Sở xây dựng Hải Dương.

Dưới đây là một số hình ảnh của Hội thảo:

 

Ông Trần Ngọc Hùng – Chủ tịch THXDVN khai mạc và báo cáo tại Hội thảo

 

Bà Phan Thị Mỹ Linh – Thứ trưởng Bộ xây dựng phát biểu tại Hội thảo

 

Ông Nguyễn Dương Thái – Phó Chủ tịch tỉnh Hải dương phát biểu tại Hội thảo

 

Toàn cảnh Hội thảo

BBT chúng tôi xin lần lượt giới thiệu các Bài phát biểu trong thời gian tới.

 

Các tin khác

Thư viện hình ảnh

Hội chuyên ngành XD


Hội viên tập thể


Quảng bá doanh nghiệp