4/4/2013
Print: Print this Article Email: Share:
Ngày 22/3/2013 Liên hiệp các Hội KH & KT Việt Nam đã tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm 30 năm ngày thành lập tại Nhà hát lớn Hà Nội. Đến dự lễ kỷ niệm có ông Lê Hồng Anh ủy viên Bộ Chính trị; thường trực ban Bí thư, Ông Huỳnh Đảm Chủ tịch MTTQVN cùng đại diện của các Bộ ngành ở TW, địa phương và các vị lãnh đạo LHHVN, các hội thành viên và LHH tỉnh thành phố trong cả nước.

 

Ngày 22/3/2013 Liên hiệp các Hội KH & KT Việt Nam đã tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm 30 năm ngày thành lập tại Nhà hát lớn Hà Nội. Đến dự lễ kỷ niệm có ông Lê Hồng Anh ủy viên Bộ Chính trị; thường trực ban Bí thư, Ông Huỳnh Đảm Chủ tịch MTTQVN cùng đại diện của các Bộ ngành ở TW, địa phương và các vị lãnh đạo LHHVN, các hội thành viên và LHH tỉnh thành phố trong cả nước.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm GS. Đặng Vũ Minh Chủ tịch LHHVN đã điểm qua quá trình thành lập LHHVN và nêu bật những kết quả quan trọng đạt được 30 năm qua (1983-2013):

- LHH VN được thừa nhận là tổ chức Chính trị - Xã hội của đội ngũ tri thức KH & CN Việt Nam.

- LHH VN trở thành địa chỉ tin cậy để tập hợp và đoàn kết đội ngũ tri thức KH & CN ở trong và ngoài nước. Từ 15 hội thành viên khi mới thành lập, đến nay đã có 132 hội thành viên (73 hội ngành và 59 LHH tỉnh, thành phố) và trên 500 tổ chức KH & CN, 150 tờ báo, tạp chí, bản tin và báo điện tử, có Nhà Xuất bản Trí thức, 41 đảng bộ địa phương và 1 đảng bộ với trên 500 đảng viên đã tập hợp hơn 1 triệu trí thức KH & CN chiếm hơn 1/3 trí thức KH & CN cả nước.

- LHHVN đã xây dựng được các quy trình thực hiện tư vấn, phản biện và giám định xã hội. Hoạt động này đã trở thành một trong số những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của LHHVN.

- LHHVN thực hiện nhiệm vụ nâng cao dân trí và truyền bá kiến thức KH&CN cho quần chúng nhân dân với nhiều hình thức phong phú.

- LHHVN đã thu được nhiều kết quả trong việc thực hiện chủ trường XH hóa của Đảng, nhà nước về giáo dục & đào tạo, KH &CN, chăm sóc sức khỏe nhân dân, phát triển cộng đồng và xóa đói giảm nghèo.

- Hoạt động nghiên cứu KH & CN của LHHVN đã tập trung vào hướng nghiên cứu ứng dụng. Nhiều kết quả nghiên cứu được áp dụng trong thực tiễn như đề tài "Xây dựng mô hình phát triển nông nghiệp, nông thôn theo hướng CNH, HĐH" đã được thực hiện ở 20 tỉnh. trên 100 đề tài, dự án về bảo vệ môi trường đã được triển khai thực hiện.

- Hoạt động tôn vinh trí thức KH & CN đã trở thành một nhiệm vụ quan trọng của LHH từ TW đến địa phương.

- LHHVN từ TW đến địa phương đã trở thành cầu nối giữa trí thức với Đảng.

- LHHVN và các hội thành viên trước hết là các Hội ngành toàn quốc đã đẩy mạnh các mối quan hệ quốc tế thông qua hợp tác nghiên cứu KH & CN, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững.

 

Đảng, và Nhà nước đã đánh giá cao thành tích hoạt động 30 năm qua của LHHVN đã tặng Huân chương Độc lập hạng Nhất và nhân kỷ niệm 25 năm ngày thành lập (2008) được tặng Huân chương Hồ Chí Minh.

Tại lễ kỷ niệm 30 năm một số cán bộ và đơn vị thuộc LHHVN đã vinh dự được tặng Huân chương Lao động, bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cờ thi đua, kỷ niệm chương và bằng khen của LHHVN.

QC.

 

 

Các tin khác

Thư viện hình ảnh

Hội chuyên ngành XD


Hội viên tập thể


Quảng bá doanh nghiệp