5/14/2013
Print: Print this Article Email: Share:
Hội nghị Đoàn Chủ tịch TỔNG HỘI XÂY DỰNG VIỆT NAM lần thứ II, khóa VII (nhiệm kỳ 2012 – 2017) đã được tổ chức tại Hà Nội, ngày 12 tháng 4 năm 2013. Hội nghị đã nghe và thảo luận BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA TỔNG HỘI TỪ SAU ĐẠI HỘI LẦN THỨ VII (5/10/2012) VÀ CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC NĂM 2013 (mời xem toàn văn đính kèm) và quyết định các Trưởng Ban Chuyên môn của Tổng Hội

 

Hội nghị Đoàn Chủ tịch TỔNG HỘI XÂY DỰNG VIỆT NAM lần thứ II, khóa VII (nhiệm kỳ 2012 – 2017) đã được tổ chức tại Hà Nội, ngày 12 tháng 4 năm 2013. Hội nghị đã nghe và thảo luận BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA TỔNG HỘI TỪ SAU ĐẠI HỘI LẦN THỨ VII (5/10/2012) VÀ CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC NĂM 2013 (mời xem toàn văn đính kèm) và quyết định các Trưởng Ban Chuyên môn của Tổng Hội

 

 

MỘT SỐ HỘI THẢO CHÍNH TỪ SAU ĐẠI HỘI VII (10/2012)

 

Hội thảo

Đơn vị tổ chức

26/10/2012

“Phát triển kỹ thuật xanh, công nghệ xanh bằng Triết học Việt Nam“

Hội Cơ học đất và Địa kỹ thuật công trình Việt Nam

6/11/2012

“Phát triển bền vững công nghiệp sản xuất vôi và bê tông khí chưng áp AAC tại Việt Nam“

Hội Vật liệu xây dựng Việt Nam

15/11/2012

“Phát triển dự án xanh, kỹ thuật xanh và công nghệ xanh bằng triết học Việt Nam“

Hội Xây dựng Hà Nội

15/11/2012

“Tư vấn về quy hoạch phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao ngành hàng không Việt Nam đến năm 2020“

Hội Khoa học Công nghệ Hàng không Việt Nam

28/11/2012

Thạch cao Gypros

Hội Vật liệu xây dựng Việt Nam

2/12/2012

“Quản lý chung cư cao tầng - Thực trạng và giải pháp“

Hội Xây dựng Hà Nội

6/12/2012

“Vật liệu mới, tiết kiệm năng lượng, thân thiện môi trường & sử dụng hiệu quả nguyên liệu làm VLXD“

Hội Vật liệu xây dựng Việt Nam

5/12/2012

“Công nghệ xây dựng và sản phẩm xây dựng cho cơ sở hạ tầng“

Trung tâm Khoa học & Đào tạo

7/12/2012

“Ứng dụng khoa học công nghệ mới chiếu sáng hiệu quả“

Hội Chiếu sáng Việt Nam

21/12/2012

"Quy hoạch xây dựng nông thôn mới"

Tổng Hội Xây dựng Việt Nam

22/12/2012

Phương pháp luận nghiên cứu và những kết quả nghiên cứu bước đầu  của đề tài “Nghiên cứu đánh giá tác động của dự án đê biển Vũng Tàu – Gò Công đến giao thông vận tải thuỷ - Đề tài ĐTĐL 2011-G/61“

Hội Cảng - Đường thuỷ và Thềm lục địa Việt Nam

10/1/2013

“Xây dựng các công trình thủy lợi, thủy điện ở Việt nam – Những vấn đề đối mặt”

Hội Kết cấu và Công nghệ xây dựng Việt Nam

18~19/1/

2013

Địa kỹ thuật vì sự phát triển xanh“

Hội Cơ học đất và Địa kỹ thuật công trình Việt Nam

18/3/2013

"Ảnh hưởng của động đất lên đập và hồ chứa"

Hội Đập lớn và Phát triển nguồn nước Việt Nam

28/3/2013

“Giải pháp nào để ngành Vật liệu xây dựng vượt qua cơn bão khủng khoảng?“

Hội Vật liệu xây dựng Việt Nam

 

 

 

DANH SÁCH CÁC TRƯỞNG BAN CHUYÊN MÔN

CỦA TỔNG HỘI XÂY DỰNG VIỆT NAM KHÓA VII

Ban Chuyên môn

Người phụ trách

Ban Chất lượng

PGS. TS. Trần Chủng

Ban Đào tạo

TS. Lê Văn Thành

Ban Đối ngoại

GS. TS. Nguyễn Trường Tiến

Ban Khoa học – Công nghệ

PGS. TS. Đỗ Văn Hứa

Ban Kinh tế-Chánh VP

KS. Phạm Trung Tuyến

Ban Thông tin, tuyên truyền

CN. Nguyễn Quốc Trị

Ban Tổ chức

KS. Trần Ngọc Hùng

Ban Tư vấn phản biện

TS. Nguyễn Tiến Hóa

Hội đồng Thi đua khen thưởng

KS. Trần Ngọc Hùng

Hội đồng Khoa học Công nghệ

GS.TSKH. Phạm Hồng Giang

Thường trực GT Loa Thành

GS. TSKH. Nguyễn Tài

CLB Chuyên gia XD lão thành

KS. Đỗ Văn Bát

Văn phòng ĐD tại Miền Nam

KS. Vũ Hùng Việt

Văn phòng ĐD tại Miền Trung

TS. Đặng Việt Dũng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Các tin khác

Thư viện hình ảnh

Hội chuyên ngành XD


Hội viên tập thể


Quảng bá doanh nghiệp