7/10/2013
Print: Print this Article Email: Share:
Từ ngày 10.7.2013 đến hết 30.8.2013Tổng hội xây dựng Việt Nam sẽ tiến hành Dự án nâng cấp website http://tonghoixaydungvn.org. Mọi ý kiến nhận xét đóng góp về hình thức và nội dung website xin gửi về địa chỉ

 

http://tonghoixaydungvn.org

Từ ngày 10.7.2013 đến hết 30.8.2013

Tổng hội xây dựng Việt Nam sẽ tiến hành

Dự án nâng cấp website http://tonghoixaydungvn.org.

Mọi ý kiến nhận xét đóng góp về hình thức và nội dung website

xin gửi về địa chỉ: Ban thông tin tuyên truyền –

Tổng hội xây dựng Việt Nam -  625A La Thành, Ba Đình, Hà Nội

         ĐT: 04.62750849, Fax: 04.38314735, Mobile:0913.281642.

         Email: dohongthanh50@yahoo.com.vn

 

 

 

 

Các tin khác

Thư viện hình ảnh

Hội chuyên ngành XD


Hội viên tập thể


Quảng bá doanh nghiệp