3/6/2009
Print: Print this Article Email: Share:
Ngay sau Tết Nguyên đán, các doanh nghiệp ngành Xây dựng đã triển khai ngay công việc, giữ vững nhịp độ sản xuất kinh doanh. Hết tháng 2 các DN thực hiện đạt khoảng 14.285 tỷ đồng, bằng 12,1% so với kế hoạch năm, bằng 107,8% so với cùng kỳ năm 2008. Trong đógiá trị xây lắp đạt khoảng 6.684 tỷ đồng, bằng 12,7% so với kế hoạch năm, bằng 116,4% so với cùng kỳ năm 2008

Ngay sau Tết Nguyên đán, các doanh nghiệp ngành Xây dựng đã triển khai ngay công việc, giữ vững nhịp độ sản xuất kinh doanh. Hết tháng 2 các DN thực hiện đạt khoảng 14.285 tỷ đồng, bằng 12,1% so với kế hoạch năm, bằng 107,8% so với cùng kỳ năm 2008. Trong đógiá trị xây lắp đạt khoảng 6.684 tỷ đồng, bằng 12,7% so với kế hoạch năm, bằng 116,4% so với cùng kỳ năm 2008.

images1.gif

Sản xuất gạch tuynel tại VIGLACERA Hạ Long. Ảnh: TB

Năm 2009, Bộ Xây dựng được Nhà nước giao chỉ tiêu kế hoạch đầu tư phát triển từ nguồn vốn NSNN: 426 tỷ đồng. Hết tháng 2/2009, các dự án đang được Bộ triển khai thực hiện theo đúng quy định. Ước thực hiện vốn đầu tư ngân sách 2 tháng đầu năm 2009 đạt khoảng 75,480 tỷ đồng, bằng 17,72% so với kế hoạch năm.

Giá trị sản xuất công nghiệp và vật liệu xây dựng của các đơn vị thuộc Bộ Xây dựng (kể cả TCty Xi măng Việt Nam) ước thực hiện 2 tháng đạt khoảng 4.441 tỷ đồng, bằng 10,9% so với kế hoạch năm, bằng 95,3% so với cùng kỳ năm 2008.

Năm 2009, Bộ Xây dựng đã tính toán nhu cầu xi măng khoảng 44,0 - 45,5 triệu tấn, tăng 11% so với năm 2008. Tháng 2/2009 đạt 3,020 triệu tấn, 2 tháng đầu năm 2009 đạt khoảng 5,640 triệu tấn, bằng 12,8% so kế hoạch năm, tiêu thụ tháng 2 đạt 2,85 triệu tấn, 2 tháng đầu năm 2009 đạt khoảng 5,051 triệu tấn, bằng 11,5 % kế hoạch năm, tồn cuối kỳ 1,72 triệu tấn clinker và 0,47 triệu tấn xi măng.

Ước thực hiện nhập khẩu 2 tháng đầu năm 2009 đạt 23 triệu USD, bằng 4,8% so với kế hoạch năm; xuất khẩu đạt 4,2 triệu USD, bằng 2,1% so với kế hoạch năm.

Các tin khác

Thư viện hình ảnh

Hội chuyên ngành XD


Hội viên tập thể


Quảng bá doanh nghiệp