3/10/2009
Print: Print this Article Email: Share:
Đúng 10 giờ 30 phút sáng 8/3, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Hồng Quân đã phát lệnh chặn dòng Nhà máy thủy điện Đắk R’tíh (đợt 1), xây dựng trên địa bàn thị xã Gia Nghĩa và huyện Đắk R’lấp, tỉnh Đắk Nông.

Đúng 10 gi 30 phút sáng 8/3, B trưởng B Xây dng Nguyn Hng Quân đã phát lnh chn dòng Nhà máy thy đin Đk R’tíh (đt 1), xây dng trên đa bàn th xã Gia Nghĩa và huyn Đk R’lp, tnh Đk Nông.

images.gif

B trưởng B Xây dng Nguyn Hng Quân đã phát lnh chn dòng Nhà máy thy đin Đk R’tíh (đt 1)

Ti l chn dòng, B trưởng Nguyn Hng Quân cùng lãnh đo tnh Đăk Nông và ch đu tư đã ném nhng viên đá đu tiên xung dòng sui ĐăkR’tih chn đng dòng nước d, kết thúc giai đon 1 đ bước sang giai đon 2, giai đon chng lũ, hoàn thin nhà máy đ phát đin t máy đu tiên vào quý IV/2010.

 

Nhà máy thy đin Đk R’tíh nm trên h thng bc thang thy đin sông Đng Nai do Tng Công ty xây dng s 1 thuc B Xây dng làm ch đu tư, có tng công sut 144 MW gm hai bc, bc trên có công sut 83 MW và bc dước có công sut 61 MW.

Nhà máy có di
n tích lòng h rng 1.600 ha, dung tích lòng h cha khong 138 triu m3 nước, vi tng mc đu tư 4.200 t đng.

Nhà máy th
y đin Đk R’tíh được khi công xây dng vào tháng 2/2007, đến nay các đơn v thi công đã thc hin được các hng mc vượt tiến đ như đp chính, đp tràn đp đá lăng tr thượng, h lưu hai vai; đp đt hai vai; đp tràn gm bê tông tường hướng dòng thượng lưu, tường biên đ; tường cánh h lưu, dc nước, mũi phun, h xói. Tng khi lượng bêtông đã thi công đt 44.000 m3.

D
kiến đến tháng 12/2010, t máy s 1 ca Nhà máy thy đin Đk R’tíh s phát đin, hòa mng lưới đin quc gia và đến quý II/2011 nhà máy hoàn thành.

M
i năm nhà máy s cung cp cho h thng đin lưới quc gia khong 640 triu KWh, góp phn quan trng thúc đy phát trin kinh tế-xã hi ca tnh Đk Nông nói riêng và khu vc Tây Nguyên nói chung.

Các tin khác

Thư viện hình ảnh

Hội chuyên ngành XD


Hội viên tập thể


Quảng bá doanh nghiệp