9/20/2013 12:09:00 PM
Print: Print this Article Email: Share:
Đại biểu tham gia đoàn sẽ được Ban tổ chức Hội chợ đài thọ chi phí ăn nghỉ trong thời gian ở Liễu Châu cho 1 người/ 1 doanh nghiệp.

THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐOÀN DOANH NGHIỆP ĐI THAM DỰ HỘI CHỢ TRIỂN LÃM TẠI TP. LIỄU CHÂU KẾT HỢP KHẢO SÁT THỊ TRƯỜNG NAM NINH (QUẢNG TÂY – TRUNG QUỐC)

 

Nhận lời mời của Chính quyền Nhân dân Thành phố Liễu Châu, tỉnh Quảng Tây Trung Quốc. Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) sẽ tổ chức:

 

ĐOÀN DOANH NGHIỆP ĐI THAM DỰ HỘI CHỢ TRIỂN LÃM Ô TÔ THIẾT BỊ MÁY MÓC XÂY DỰNG, NÔNG NGHIỆP VÀ LINH KIỆN ASEAN – TRUNG QUỐC LẦN THỨ BA TẠI  TP. LIỄU CHÂU KẾT HỢP KHẢO SÁT THỊ TRƯỜNG NAM NINH (QUẢNG TÂY – TRUNG QUỐC)

 

từ ngày 3-7/10/2013.

 

Đại biểu tham gia đoàn sẽ được Ban tổ chức Hội chợ đài thọ chi phí ăn nghỉ trong thời gian ở Liễu Châu cho 1 người/ 1 doanh nghiệp.

 

Đại biểu tham gia xin đăng ký và fax cho VCCI trước ngày 23/9/2013.

 

Mọi chi tiết xin liên hệ:

 

Ban quan hệ quốc tế VCCI: Tel: 04.35742022; fax: 04-35742020 hoặc 04-35742030

Chị Linh : 0904 955986 -     E:linhhtt@vcci.com.vn

Anh Phước 0936498086  -    E:phuocna@ vcci.com.vn

 

Nguồn tin: Theo Thông báo Phòng thương mại và công nghiệp Việt nam  số 2347/PTM-QHQT ngày 13 tháng 9 năm 2013

 

Các tin khác

Thư viện hình ảnh

Hội chuyên ngành XD


Hội viên tập thể


Quảng bá doanh nghiệp