6/18/2013
Print: Print this Article Email: Share:
Những nhà thờ gỗ ở Nga với phong cách kiến trúc dân tộc độc đáo và ấn tượng.


 

Kosmozero, Karelia region, Church of St Alexander Svirsky (1769)

 

Verkhniaya Uftiuga, Arkhangel region, Church of St. Demetrius of Thessalonica (1784)

 

Permogorye, Arkhangel region, Church of St. George (1665)

 

Kokkoila, Karelia region, Chapel of St. Barbara (early 18th century)

 

Imzha, Arkhangel region, Church of the Virgin Hodigitria (1763)

LVP.ST

 

Các tin khác

Thư viện hình ảnh

Hội chuyên ngành XD


Hội viên tập thể


Quảng bá doanh nghiệp