11/21/2012
Print: Print this Article Email: Share:
Tại Lễ Kỷ niệm 30 năm thành lập Tổng hội xây dựng Việt Nam (1985-2012) đã vinh danh và tặng Kỷ niệm chương cho 16 cán bộ lão thành có công xây dựng Tổng hội xây dựng Việt Nam và các Hội thành viên từ ngày đầu thành lập:

 

Tại Lễ Kỷ niệm 30 năm thành lập Tổng hội xây dựng Việt Nam (1985-2012) đã vinh danh và tặng Kỷ niệm chương cho 16 cán bộ lão thành có công  xây dựng Tổng hội xây dựng Việt Nam và các Hội thành viên từ ngày đầu thành lập:

1

TS. Phạm Sỹ Liêm

Phó Chủ tịch Tổng Hội Xây dựng Việt Nam

2

TS. Lê Quang Báu

Nguyên Phó Chủ tịch Tổng Hội Xây dựng Việt Nam

3

KS. Đỗ Văn Bát

Chủ nhiệm Câu lạc bộ chuyên gia xây dựng lão thành

4

KS. Nguyễn Đình Doãn

Nguyên Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải,

Chủ tịch Hội Cảng - Đường thuỷ và Thềm lục địa VN, Khóa 1

5

GS.TS Nguyễn Mạnh Kiểm

Nguyên Bộ trưởng Bộ Xây dựng,

Chủ tịch Tổng Hội Xây dựng Việt Nam Khóa V

6

TS. Trần Văn Huynh

Chủ tịch Hội Vật liệu Xây dựng Việt Nam

7

GS.TSKH Phạm Ngọc Đăng

Chủ tịch Hội Môi trường Xây dựng Việt Nam

8

KS. Huỳnh Kim Trương

Chủ tịch Hội Xây dựng TP.Hồ Chí Minh (Khóa 1)

9

KS. Lê Lập

Chủ tịch Hội Xây dựng TP. Đà Nẵng (Khóa 1)

10

KS. Nguyễn Ngọc Hải

Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội Cảng Đường thủy và TLĐVN

11

KS. Trần Văn Dung

Phó Chủ tịch Hội Cảng Đường thuỷ và Thềm lục địa Việt Nam

12

KS. Trịnh Đình Long

Phó Chủ tịch  - Tổng Thư ký Hội Xây dựng TP. Hà Nội

13

KS. Nguyễn Ngọc Trai

Chủ tịch Hội Xây dựng tỉnh Bình Định

14

Cố GS. TS. Đỗ Quốc Sam

Chủ tịch Hội Kết cấu và Công nghệ Xây dựng Việt Nam

15

Cố TS. Lê Ất Hợi

Chủ tịch Hội Xây dựng TP. Hà Nội

16

Cố KS. Vũ Quang Mạnh

Phó Chủ tịch Thường trực Hội Xây dựng TP. Đà Nẵng

 

 

 

 

 

 

 

 

Các tin khác

Hội chuyên ngành XD


Hội viên tập thể