9/9/2013 4:39:00 PM
Print: Print this Article Email: Share:
Sáng ngày 7/9/2013 Ban vận động thành lập Hội Xây dựng tỉnh Phú Thọ do ông Bùi Sơn Thủy – Giám đốc Sở Xây dựng – Trưởng ban vận động đã tổ chức trang trọng Đại hội thành lập Hội tại Trung tâm hội nghị tỉnh với sự tham gia của hơn 100 đại biểu đại diện cho hơn 10 hội viên tập thể và 130 hội viên cá nhân sáng lập.

Đến dự Đại hội có các ông: Hoàng Dân Mạc – Bí thư tỉnh ủy- Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Nguyễn Đình Phúc – P.Chủ tịch thường trực UBND tỉnh, Trần Ngọc Hùng – Chủ tịch Tổng hội XDVN, đại diện các sở ban ngành của tỉnh, các huyện thị, Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh, các hội nghề nghiệp…

Thay mặt Ban vận động ông Bùi Sơn Thủy – Trưởng ban vận động đã đọc diễn văn khai mạc và tóm tắt giới thiệu quá trình vận động thành lập để tiến tới Đại hội thành lập. Đại hội đã được nghe Quyết định thành lập Hội của UBND tỉnh và Quyết định của THXDVN công nhận Hội là Hội thành viên của THXDVN ( Hội thành viên tỉnh thành thứ 45)

Đại hội đã thảo luận và biểu quyết thông qua Điều lệ hoạt động Hội; thảo luận và thông qua phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2013-2018.

Đại hội đã được nghe phát biểu chào mừng và giao nhiệm vụ của P.Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đình Phúc và phát biểu chào mừng và giới thiệu các định hướng hoạt động Hội của Chủ tịch Tổng hội Trần Ngọc Hùng.

Đại hội đã thảo luận thông qua số lượng ủy viên Ban chấp hành và đã nhất trí bầu ban chấp hành khóa I gồm 29 ủy viên, Ban kiểm tra 3 ủy viên. Tại phiên họp đầu tiên của Ban chấp hành, Hội nghị đã nhất trí bầu ông Bùi Sơn Thủy Giám đốc Sở xây dựng làm Chủ tịch Hội, có 3 Phó Chủ tịch Hội, Ban thường trực gồm 11 ủy viên. Ông Nguyễn Tiến Lương – Chánh VP Sở làm Thư ký Hội.

               Một số hình ảnh
 
 
 
 
 
 
 
CV.

Các tin khác

Hội chuyên ngành XD


Hội viên tập thể