10/22/2013 10:58:00 AM
Print: Print this Article Email: Share:
Tin hoạt động Tổng hội và thành viên thời gian qua: Quyết định nhân sự, Hội nghị Đoàn Chủ tịch mở rộng, Tổng hội làm việc về Dự thảo Luật Xây dựng sửa đổi, Tổng Hội XDVN làm việc với Phó Thủ tường Hoàng Trung Hải và Bộ Xây dựng về đổi mới cơ chế trong đầu tư xây dựng,Lớp học – Hội thảo "Áp dụng địa chất công trình, cơ học đá và địa kỹ thuật trong xây dựng và sự phát triển xanh", Hoạt động của một số Hội Xây dựng tỉnh, thành phố, Đoàn Chủ tịch Hội VLXDVN họp mở rộng...

TIN TỔNG HỘI XDVN  

Các Quyết định nhân sự của Tổng Hội XDVN

Ngày 24/6/2013, Chủ tịch Tổng Hội XDVN đã ký các quyết định về việc ban hành chức năng, nhiệm vụ và thành viên các Ban thuộc Tổng Hội XDVN.

Tổ chức và thành viên của các Hội đồng, các Ban chuyên môn nhiệm kỳ VII (2012~2017) của Tổng Hội XDVN như sau:

Hội Đồng Khoa học Công nghệ

Chủ tịch: GS.TSKH. Phạm Hồng Giang;

Phó Chủ tịch: TS. Phạm Sĩ Liêm:

Ủy viên Thường trực: PGS.TS. Đỗ Văn Hứa,

Các thành viên:

PGS.TS Bùi Văn Bội, PGS.TS Trần Chủng, GS.TSKH Phạm Ngọc Đăng; PGS.TS. Lưu Đức Hải, GS.TS. Lương Phương Hậu, TS. Lê Quang Hùng, GS.TS. Nguyễn Mạnh Kiểm, GS.TSKH. Đỗ Nguyên Khoát, GS.TSKH. Nguyễn Văn Liên, TS. Trần Hồng Mai, TS. Vũ Minh Mão, PGS. TS. Đặng Gia Nải, TS. Thái Duy Sâm, TS. Nguyễn Đăng Sơn, GS.TS KH. Nguyễn Tài, GS.TS. Nguyễn Trường Tiến, GS.TS. Lê Kim Truyền, ThS. Võ Thanh Tùng,

Hội đồng Thi đua Khen thưởng

Chủ tịch: Ông Trần Ngọc Hùng

Các thành viên:

Ông Phạm Thế Minh, Ông Phạm Sĩ Liêm, Ông Phạm Hồng Giang, Ông Nguyễn Văn Trường, Ông Phạm Trung Tuyến.

Ban Chất lượng

Trưởng Ban: PGS. TS. Trần Chủng.

Các thành viên:

ThS. Cao Văn Hà, ThS Hoàng Hải, ThS. Trần Tố Nghị, TS. Lê Thanh Hà, PGS.TS. Nguyễn Văn Hiệp, TS. Cao Minh Khang, ThS. Đồng Phước An, PGS.TS. Trần Quốc Dũng.

Ban Đào tạo

Trưởng Ban: TS. Lê Văn Thành

Các thành viên:

PGS. TS. Bùi Văn Bội, PGS. TS. Đỗ Văn Hứa, GS. TS. Nguyễn Trường Tiến, ThS. Phạm Xuân Điều, PGS. TS. Vương Ngọc Lưu, GS. TS. Phạm Quang Minh, ThS. Hoàng Thọ Vinh.

Ban Khoa học Công nghệ

Trưởng Ban: PGS. TS. Đỗ Văn Hứa.

Phó Trưởng Ban: ThS. Trần Thanh Ý

Các thành viên:

PGS.TS. Bùi Văn Bội, PGS.TS. Nguyễn Xuân Chính, PGS.TS. Trần Chủng, GS.TSKH. Phùng Văn Lự, TS. Nguyễn Đăng Sơn, ThS.Trần Đình Thái.

Ban Kinh tế

Trưởng Ban: Ông Phạm Trung Tuyến

Phó Trưởng Ban: Bà Phạm Thị Thanh Huyên;

Các thành viên:

Bà Nguyễn Minh Hòa, Ông Nguyễn Quốc Trị, Ông Nguyễn Văn Vũ, Ông Nguyễn Huy Cư, Bà Phạm Thị Lê Hà, Bà Đỗ Thị Hồng Thanh, Ông Đào Chấn Hưng, Ông Trương Đình Mỹ.

Ban Tông tin Tuyên truyền

Trưởng Ban: Ông Nguyễn Quốc Trị;

Phó Trưởng Ban: Bà Đỗ Thị Hồng Thanh,

Các thành viên:

Ông Vũ Quốc Chinh, Ông Nguyễn Xuân Hải, Ông Vũ Trường Hạo, Ông Nguyễn Đăng Sơn, Ông Nguyễn Vĩnh Lộc, Ông Lê Vũ Phàm.

Ban Tổ chức

Trưởng Ban: Ông Trần Ngọc Hùng.

Các thành viên:

Ông Phạm Thế Minh, Ông Phạm Sĩ Liêm,  Ông Phạm Hồng Giang,  Ông Hà Mạnh Hoạt, Ông Phạm Trung Tuyến, Ông Nguyễn Đăng Sơn.

Ban Tư vấn Phản biện

Trưởng Ban: Ông Nguyễn Tiến Hóa.

Phó Trưởng Ban: Ông Lê Anh Ba

Các thành viên:

Ông Trần Ngọc Hùng, Ông Phan Đình Đại, Ông Nguyễn Minh Hòa, Ông Vũ Minh Mão, Ông Trần Hiên, Ông Nguyễn Văn Trường, Ông Phan Trung Tuyến, Ông Nghiêm Văn Bang, Bà Nguyễn Thị Duyên, Ông Ngô Minh Quốc.

Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ chuyên gia xây dựng lão thành

Chủ nhiệm:  Ông Đỗ Văn Bát.

Phó Chủ nhiệm: Ông Hoàng Nghĩa Lược

Các ủy viên:

Ông Phan Công Mạo, Ông Nguyễn Văn Huân, Ông Phạm Hồng, Ông Nguyễn Phúc Trí, Ông Nguyễn Như Hợi, Ông Nguyễn Đăng Sơn, Ông Phạm Trung Tuyến

 

Hội nghị Đoàn Chủ tịch và Hội nghị các Hội chuyên ngành của Tổng Hội XDVN  năm 2013

 

 

Ngày 5/7/2013, tại Tam Đảo (Vĩnh Phúc), Tổng Hội XDVN đã tổ chức hội nghị Đoàn Chủ tịch  và hội nghị các Hội  chuyên ngành trực thuộc Tổng Hội XDVN. Hội nghị các Hội chuyên ngành đã được Tổng Hội tổ chức từ năm 2004 và mỗi hội nghị do một Hội chuyên ngành đăng cai tổ chức. Hội nghị nhằm thông báo một số kết quả hoạt động từ sau Đại hội lần thứ VII của Tổng Hội XDVN tới nay và trao đổi một số công tác sẽ triển khai từ nay tới cuối năm 2013. Tham dự hội nghị có một số ủy viên Đoàn Chủ tịch, các Trưởng Ban chuyên môn của Tổng Hội, đại diện các Hội chuyên ngành của Tổng Hội. Hội nghị đã nghe ông Phạm Thế Minh, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Tổng Hội XDVN trình bày báo cáo hoạt động của Tổng Hội và các Hội chuyên ngành kể từ sau Đại hội lần thứ VII của Tổng Hội XDVN tới nay. Hội nghị nhận thấy: trong thời gian qua, Thường trực Đoàn Chủ tịch Tổng Hội đã chỉ đạo triển khai nhiều mặt hoạt động của Tổng Hội có liên quan tới các công tác: tổ chức, thực hiện chức năng tư vấn phản biện, nghiên cứu khoa học, đối ngoại và thông tin đạt được một số kết quả tốt đẹp. Các Hội chuyên ngành đã trao đổi kinh nghiệm hoạt động của mình và mong muốn tăng cường mối quan hệ giữa các Hội chuyên ngành và với Tổng Hội.

Trong hội nghị, Tổng Hội đã thông báo một số hội thảo sẽ tổ chức trong năm 2013 là: Hội thảo dự thảo Luật Xây dựng (sửa đổi); Hội thảo Quản lý quy hoạch; Hội thảo Việt Nam - Nhật Bản “Công nghệ & kinh nghiệm tiên tiến trong phát triển kết cấu hạ tầng” (dự kiến tổ chức vào dịp họp BCH Tổng Hội XDVN khóa VII, lần thứ 2). Lãnh đạo Tổng Hội đã yêu cầu các Hội chuyên ngành tích cực hưởng ứng tham gia các hội thảo trên. Trong hội nghị, nhiều đại diện của các Hội chuyên ngành đã phát biểu ý kiến nêu lên những kết quả hoạt động trong thời gian qua của đơn vị mình, đồng thời đề xuất một số kiến nghị hoạt động trong thời gian tới.

Về công tác thông tin, Đoàn chủ tịch rất quan tâm đến những khó khăn của Tạp chí Người Xây dựng. Chủ tịch Trần Ngọc Hùng đã nhiều lần khẳng định bằng mọi cách không để cho Tạp chí phải đình bản, trước mắt vì khó khăn nên tạm chấp nhận 2 tháng ra một số. Hội nghị cũng kêu gọi các thành viên quan tâm đến Tạp chí, trước mắt kêu gọi các thành viên đoàn chủ tịch cố gắng đỡ đầu cho một số và đặt mua Tạp chí, các đồng chí Phạm Thế Minh, Phạm Sỹ Liêm đã nhận lời sẽ tìm cách bảo trợ cho một số.

Sau Hội nghị, các đại biểu đã nghe thuyết trình về chuyên đề Nhà cao tầng và siêu cao tầng. PGS. TS Trần Chủng, Trưởng Ban chất lượng Tổng hội XDVN, Phó Chủ tịch Hội Kết cấu & Công nghệ xây dựng Việt Nam là người thuyết trình chuyên đề lý thú và bổ ích này.

Buổi chiều cùng ngày, Hội Kết cấu & Công nghệ xây dựng Việt Nam đã dẫn các đại biểu tham quan Thiền viện Trúc Lâm Tây thiên.

Hội nghị này do Hội Kết cấu & Công nghệ xây dựng Việt Nam đăng cai tổ chức.


Tổng Hội XDVN làm việc về Dự thảo Luật Xây dựng (sửa đổi)

 

Sáng ngày 12/7/2013 tại trụ sở cơ quan Bộ Xây dựng, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trịnh Đình Dũng đã chủ trì buổi làm việc với các chuyên gia của Tổng Hội XDVN về dự thảo Luật Xây dựng sửa đổi.

Tham dự buổi làm việc có các ông Thứ trưởng: Bùi Phạm Khánh, Phan Thị Mỹ Linh, Trần Văn Sơn; đại diện lãnh đạo các Cục, Vụ, Viện thuộc Bộ Xây dựng; Chủ tịch Tổng Hội XDVN Trần Ngọc Hùng, Phó Chủ tịch Phạm Sỹ Liêm và các chuyên gia của Tổng Hội XDVN.

Tại buổi làm việc, Bộ trưởng Trịnh Đình Dũng đánh giá cao vai trò phản biện xã hội của Tổng Hội XDVN, một tổ chức xã hội nghề nghiệp có uy tín và là nơi tập trung nhiều nhà khoa học và các chuyên gia có kinh nghiệm về quản lý đầu tư xây dựng.

Bộ trưởng Trịnh Đình Dũng cho biết, trong 10 năm qua, Luật Xây dựng đã tạo được hành lang pháp lý quan trọng cho việc huy động các nguồn lực đầu tư phát triển và quản lý hoạt động xây dựng của nước ta. Tuy nhiên, qua thực tiễn thi hành đã cho thấy, Luật Xây dựng 2003 đã bộc lộ một số hạn chế. Dự thảo Luật Xây dựng sửa đổi do Bộ Xây dựng biên soạn nhằm khắc phục những hạn chế của Luật Xây dựng 2003, trong đó có những quan điểm đổi mới quan trọng.

Tại buổi làm việc, Chủ tịch Tổng Hội XDVN Trần Ngọc Hùng chỉ rõ: Luật Xây dựng có liên quan đến nhiều Luật khác như Luật Đất đai, Luật Quy hoạch Đô thị, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh Bất động sản, Luật Đấu thầu,... Do vậy, việc sửa đổi Luật Xây dựng thấy có tính phức tạp, khó khăn, Chủ tịch Tổng Hội XDVN đã đóng góp nhiều ý kiến cụ thể cho các nội dung của dự thảo Luật Xây dựng.

TS. Phạm Sỹ Liêm, Phó Chủ tịch Tổng Hội XDVN kiến nghị trong dự thảo Luật Xây dựng cần thể hiện rõ các quan hệ chính, bao gồm quan hệ hành chính - giữa cơ quan nhà nước và các chủ thể xây dựng; quan hệ hợp tác kinh tế giữa các chủ thể trong hoạt động xây dựng, cung cấp dịch vụ xây dựng và quan hệ dân sự giữa công dân với công dân và pháp nhân.

Kết luận buổi làm việc, Bộ trưởng Trịnh Đình Dũng cám ơn những ý kiến đóng góp của các chuyên gia Tổng Hội XDVN. Bộ trưởng cũng yêu cầu Ban Soạn thảo và Tổ Biên tập tiếp thu các ý kiến đóng góp, tiếp tục phối hợp với Tổng Hội XDVN để hoàn thiện dự thảo Luật Xây dựng sửa đổi.

Sáng ngày 19/7/2013 tại Văn phòng Tổng Hội XDVN, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Bùi Phạm Khánh và đại diện lãnh đạo các Cục, Vụ, Viện thuộc Bộ Xây dựng đã làm việc với Tổng Hội XDVN. Chủ tịch Tổng Hội XDVN Trần Ngọc Hùng, Phó Chủ tịch Phạm Sỹ Liêm và một số chuyên gia của Tổng Hội đã cùng làm việc nhằm tiếp tục trao đổi, hoàn thiện dự thảo Luật Xây dựng (sửa đổi) trước khi báo cáo Chính phủ và Ủy ban Thường vụ Quốc Hội.

Sáng ngày 2/8/2013, tại Hà Nội, Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường, Quốc hội khóa XIII phối hợp với Ban Soạn thảo dự thảo Luật Xây dựng (sửa đổi) tổ chức hội thảo khoa học về dự thảo Luật Xây dựng (sửa đổi). Chủ tịch Tổng Hội XDVN Trần Ngọc Hùng và một số ủy viên Thường trực Đoàn Chủ tịch Tổng Hội XDVN đã tham dự hội thảo và có báo cáo tham luận.

 

Tổng Hội XDVN làm việc với Phó Thủ tường Hoàng Trung Hải và Bộ Xây dựng về đổi mới cơ chế trong đầu tư xây dựng

Sáng ngày 29/7/2013 tại trụ sở cơ quan Bộ Xây dựng, lãnh đạo Tổng Hội XDVN đã làm việc với Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trịnh Đình Dũng và chiều cùng ngày đã làm việc với Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải về việc xây dựng Đề án đổi mới cơ chế quản lý đầu tư xây dựng.

Hiện Bộ Xây dựng đã xây dựng dự thảo Đề án và Tổng hội Xây dựng với tư cách tổ chức có chức năng tư vấn, phản biện, giám định xã hội đã có văn bản đóng góp ý kiến bước đầu về Đề án đổi mới cơ chế đầu tư xây dựng.

Sau khi trao đổi tổng thể cũng như từng vấn đề được nêu ra, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải yêu cầu cơ quan soạn thảo sớm tiếp thu ý kiến của các chuyên gia, Tổng hội Xây dựng về nội dung quản lý quan trọng và cấp thiết này. Cùng việc tham vấn các ý kiến từ các cơ quan, tổ chức liên quan, dự thảo Đề án sẽ sớm được trình lên Chính phủ để xem xét thống nhất tổng thể những vấn đề được đặt ra và phù hợp với chương trình xây dựng pháp luật của Quốc hội mà nhiều luật sửa đổi, bổ sung và xây dựng mới liên quan đến quá trình quản lý dự án đầu tư xây dựng thời gian tới.

 

Lớp học – Hội thảo "Áp dụng địa chất công trình, cơ học đá và địa kỹ thuật trong xây dựng và sự phát triển xanh"

Hội Cơ học đất và Địa kỹ thuật công trình Việt Nam phối hợp với Hội Cơ học đá Việt Nam, trường Đại học Xây dựng Hà Nội, trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng, trường Đại học Bách khoa TP. Hồ Chí Minh, trường Đại học Cửu Long (Vĩnh Long) đồng tổ chức Lớp học – Hội thảo "Áp dụng địa chất công trình, cơ học đá và địa kỹ thuật trong xây dựng và sự phát triển xanh"  vào các ngày cuối tháng 7 đầu tháng 8/2013 tại Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Vĩnh Long.

Nội dung clp học là:

- Đa cht troncác ứng dụng k thut;

- Đc tính k thut ca các loi đt đá thường gp;

- Đc trưng của các khối đá  lựa chọn các chỉ tiêu thiết kế;

- Đa cht công trình cho đường hm trong điu kin đt nn phc tp;

- Các giới hn về đa chcông trình và đ a k thut trong cơ giới hóa thi công đường hầm;

- Các công trình thực tế v đường hm qua núi và trong đô thị;

- Đa cht phc vụ k thuxây dng đp nưc;

- Chống thcho đvà hồ chứa nước;

- Ổn đnh mái dốc đá  đt;

- Tiêu chun Đa kỹ thut Vit Nam: Thực trạng và gii pháp (Kho sát, quan trắc, nn móngx lý đt yếu, tường chn, hố đào, mái dc. Nghiên cứu xây dnTCVN-Đa K Thut và Sổ tay thiết kế, thi công và nghim thu nn móng);

- Quản lý đất và nước;

- Các bài học về địa kỹ thuật công trình, cơ học đất, cơ học đá;

Lớp học là cơ hội để các kỹ sư học tập và trao đổi các kiến thức, kinh nghiệm, bài học thực tiễn của quốc tế và Việt Nam.

 

Hoạt động của một số Hội Xây dựng tỉnh, thành phố

Hội Xây dựng Đồng Nai

Trong tháng 6/2013, Hội Xây dựng Đồng Nai đã phối hợp với Công ty CP Đào tạo và hợp tác quốc tế - Học viện Đào tạo cán bộ quản lý tổ chức lớp tập huấn Nghị định 15/2013/NĐ-CP về quản lý chất lượng công trình xây dựng và Nghị định 11/2013/NĐ-CP về quản lý đầu tư phát triển đô thị. Lớp học thu hút gần 60 học viên là hội viên của Hội Xây dựng Đồng Nai và các đối tượng có nhu cầu khác.

Ngày 13/6/2013, Hội cũng đã tổ chức hội nghị Ban Thường vụ của Hội để tổng kết tình hình công tác 6 tháng đầu năm 2013 và bàn phương hướng hoạt động 6 tháng cuối năm 2013.

Hội Xây dựng Hậu Giang

Hội Xây dựng Hậu Giang đã phối hợp với Sở Xây dựng Tỉnh Hậu Giang và Công ty Cổ phần xi măng Hà Tiên 1 chuẩn bị tổ chức Hội nghị tay nghề công nhân giỏi ngành xây dựng lần II năm 2013. Hội đã tổ chức cho hội viên tham gia lớp tập huấn Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 03:2012/BXD về nguyên tắc phân loại, phân cấp công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật đô thị; Tham gia lớp tập huấn Nghị định số 15/2013/NĐ- CP về quản lý chất lượng công trình tại TP. Hồ Chí Minh do Bộ Xây dựng tổ chức.

Hội Xây dựng Bắc Ninh

- Hội đã tham gia phản biện những đồ án quy hoạch quan trọng của tỉnh, của ngành; Tham gia góp ý sửa đổi Hiến pháp, Luật Đất đai; tham gia phản biện một số văn bản Quy phạm pháp luật của tỉnh. Hội đã tham gia Hội đồng tư vấn cấp chứng chỉ hành nghề của Sở Xây dựng.

- 6 tháng đầu năm 2013, Hội đã phối hợp với Hội Kiến trúc sư Bắc Ninh xuất bản 2 số Tạp chí Người Xây dựng Bắc Ninh, trong đó có số đặc biệt kỷ niệm 55 ngày truyền thống Ngành xây dựng Việt Nam (29/4/1958~2013) và 5 năm phát hành Tạp chí.

- Phối hợp với Hội Kiến trúc sư ra mắt và thực hiện thường xuyên chuyên mục Ngôi nhà của bạn trên truyền hình Bắc Ninh theo định kỳ 2 chương trình/1 tháng.

Hội Xây dựng Sóc Trăng

- Hội đã tham gia góp ý các đồ án điều chỉnh quy hoạch chung TP. Sóc Trăng, quy hoạch vùng tỉnh và các đồ án quy hoạch khác.

- Đóng góp ý kiến đối với thiết kế cơ sở, thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công, dự toán các công trình khi có yêu cầu tham mưu cho UBND tỉnh và các chủ đầu tư phê duyệt các dự án đầu tư, tham gia tư vấn phản biện các đề tài NCKH trong lĩnh vực xây dựng.

- Hội dự kiến phối hợp cùng Sở Xây dựng để tổ chức đợt tập huấn triển khai Nghị định số 11/2013/NĐ-CP và Nghị định số 15/2013/NĐ-CP của Chính phủ. Đồng thời phối hợp tổ chức Hội thảo về sử dụng vật liệu không nung.

Hội Xây dựng Vũng Tàu

- Hội đã tư vấn phản biện và đóng góp ý kiến các phương án kiến trúc và quy hoạch cho 15 dự án xây dựng, trong đó có 8 dự án phản biện bằng văn bản.

- Hội đã cử thành viên của Hội tham gia các Hội đồng, Hội thảo tọa đàm và các Hội nghị quan trọng: Hội đồng thẩm định các dự án của tỉnh và của Sở; Thành viên Hội đồng tư vấn cấp chứng chỉ hành nghề kỹ sư hoạt động xây dựng và kỹ sư giám sát công trình.

- Tham gia góp ý sát thực tại các cuộc họp do UBND tỉnh tổ chức tại các cuộc hop tìm các giải pháp tháo gỡ khó khăn trong sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường bất động sản, giải quyết nợ xấu theo Nghị quyết 02 của Chính phủ và Chỉ thị 09 của UBND Tinh.

Nhìn chung hoạt động của Hội trong 6 tháng qua đã có nhiều cố gắng duy trì được hoạt động thường xuyên và hoàn thành tốt nhiệm vụ theo nghị quyết BCH Hội. Thường trực Hội đã chủ động tuyên truyền hoạt động của Hội trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Hội Xây dựng Đà Nẵng

- Ban Biên tập Tạp chí Đô thị và Phát triển phối hợp với Hội Quy hoạch Kiến trúc TP. Đà Nẵng tổ chức tọa đàm, giao lưu với GS. TS. Hoàng Đạo Kính về Bảo tồn di sản văn hóa  giới thiệu sách  Văn hóa kiến trúc.

- Tham gia hội thảo Cạnh tranh lành mạnh trong ngành xây dựng – Kinh nghiệm của Nhật Bản, Giải pháp nào để ngành VLXD vượt qua cơn khủng hoảng, Dự án xây dựng mô hình thuỷ văn và mô phỏng sự phát triển đô thị TP. Đà Nẵng”.

- Đã phát hành được 4 số Đô thị và Phát triển; Phát hành 1 số bản tin tuần Đô thị 24/7.

Hội Xây dựng TP. HCM

- Ngày 7/3/2013, BCH Hội đã họp đóng góp Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992. Trước đó Hội đã nhận được 2 góp ý bằng văn bản (đăng tải trên website của Hội).

- GS.TS Nguyễn Văn Đạt, Uỷ viên Thường vụ Hội được mời làm Uỷ viên phản biện của Hội đồng KHCN cấp Nhà nước gồm có 7 thành viên để đánh giá nghiệm thu đề tài tiềm năng mã số KC.03.TN15/11/-15 thuộc Chương trình NC ứng dụng và phát triển công nghệ Cơ khí và Tự động hóa.

- Đề tài “Nghiên cứu sản phẩm bê tông sử dụng vật liệu bùn thải xử lý nước thải bằng công nghệ BB và chất phụ gia BB và 3 B”. của TS. Nguyễn Hồng Bỉnh cùng với Nhóm NC và PT công nghệ của Hội KHKT Xây dựng thành phố đã được Hội đồng chấm Giải Nhì tại Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật TP.HCM lần thứ 22 (năm 2011-2012) do Liên hiệp Hội TP. Hồ Chí Minh tổ chức vào ngày 13/6/203.

- Căn cứ vào công trình nghiên cứu mang tên Bí quyết tạo sản phẩm cọc ma sát theo kỹ thuật ACTI-RELAX của GS.TS Nguyễn Văn Đạt, Uỷ viên Thường vụ Hội và kết quả ứng dụng thực tiễn của một số chuyên gia, từ đầu quý II/2013 Hội KHKT Xây dựng thành phố đã tiến hành biên soạn Tiêu chuẩn cơ sở TCCS 02:2013 /ASTCHC Cọc ma sát ở đồng bằng sông Cửu Long và vùng đất yếu tương tự.

 

Đoàn Chủ tịch Hội VLXDVN họp mở rộng

Sáng ngày 24/7/2013 tại Hội trường Tổng công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam, đoàn Chủ tịch Hội VLXD đã họp hội nghị mở rộng để bàn về tình hình sản xuất, tiêu thụ sản phẩm của ngành VLXD và những giải pháp để phát triển sản xuất kinh doanh 6 tháng cuối năm 2013. Báo cáo tại hội nghị do TS. Thái Duy Sâm Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội trình bày: Hoạt động của Hội 6 tháng đầu năm 2013 chủ yếu tập trung hỗ trợ các doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn do thị trường tiêu thụ VLXD năm 2012 ngày càng thu hẹp, lượng sản phẩm tồn kho lớn, sản xuất bị ngưng trệ, các nhà máy chỉ khai thác được khoảng 50-80% công suất thiết  kế, các nhà máy sản xuất bê tông khí AAC chỉ đạt khoảng 10-20%, thậm chí một số phải dừng sản xuất... Tại hội nghị thường niên đầu năm 2013 Hội đã đề xuất nhiều giải pháp tháo gỡ khó khăn, phát triển sản xuất và tiêu thụ như đã có công văn gửi Thủ tướng và Bộ Xây dựng kiến nghị một số giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn, phát triển bền vững ngành công nghiệp VLXD và đã được VPCP chuyển đến Bộ Xây dựng để nghiên cứu, tiếp thu trong quá trình xây dựng, hoàn thiện cơ chế chính sách. Chủ tịch Hội đã phối hợp với các phương tiện truyền thông tham gia diễn đàn, tọa đàm, trả lời phỏng vấn... nhằm tuyên truyền phổ biến các thành tựu công nghệ mới, các giải pháp khắc phục khó khăn cho các doanh nghiệp VLXD, tuyên truyền vận động người tiêu dùng sử dụng VLXD sản xuất trong nước, kiến nghị Chính phủ, bộ ngành một số chính sách về tài chính, ngân hàng, xúc tiến thương mại, XNK VLXD... Phối hợp với Ban tổ chức triển lãm Vietbuild 2013 trưng bày một số sản phẩm VLXD tiêu biểu tại triển lãm và tổ chức hội thảo tại Hà Nội, Đà Nẵng, TP. HCM về những giải pháp tháo gỡ khó khăn để phát triển bền vững ngành VLXD Việt Nam... Nhờ nỗ lực chung của toàn ngành, kết quả 6 tháng đầu năm 2013 đã có một số chuyển biến ở một số lĩnh vực, xuất hiện một số điểm sáng nhưng nói chung vẫn còn nhiều khó khăn cần tiếp tục tháo gỡ. Với tình hình trên, hoạt động của Hội 6 tháng cuối năm 2013 vẫn tiếp tục bám sát mục tiêu "Hỗ trợ các doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn, đẩy mạnh sản xuất, tiêu thụ sản phẩm" với các nội dung cụ thể:

Tiếp tục nghiên cứu đề xuất giải pháp, cơ chế chính sách phát triển bền vững ngành VLXD, đầu tư phát triển sản xuất theo quy hoạch, ứng dụng công nghệ sản xuất tiết kiệm nguyên liệu, giảm phát thải khí CO2, SO2.

- Phối hợp với Ban Tổ chức triển lãm Vietbuild, tổ chức hội thảo "Đẩy mạnh sản xuất và sử dụng VLXD không nung và các sản phẩm VLXD sản xuất trong nước, đáp ứng nhu cầu xây dựng nhà ở và các công trình" tại TP. Cần Thơ từ 02-06/10/2013.

- Tăng cường sự phối hợp của văn phòng Hội, Đoàn Chủ tịch và các hội viên cung cấp các thông tin của ngành, Tạp chí VLXD, tổ chức các hội nghị, hội thảo nhằm khai thác, sử dụng hiệu quả tài nguyên khoáng sản làm VLXD, bảo vệ môi trường sinh thái, tăng cường xuất khẩu và giảm nhập khẩu VLXD.

- Tiếp tục tuyên truyền phổ biến nâng cao trình độ công nghệ để phát triển sản xuất và sử dụng vật liệu không nung thay thế vật liệu nung.

- Tiếp tục phối hợp với các phương tiện thông tin truyền thông tổ chức các sự kiện, chương trình thông tin để phát triển sản xuất và tiêu thụ VLXD trong nước. Đặc biệt là trang web, Tạp chí của Hội phối hợp với các trang web các Tạp chí của các Hội, Hiệp Hội, tuyên truyền vận động hướng dẫn thực hiện cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" trước hết và vật liệu không nung theo chủ trương của Chính phủ.

 

DS.

Các tin khác

Hội chuyên ngành XD


Hội viên tập thể