1/16/2014 1:32:00 PM
Print: Print this Article Email: Share:
Quý Tỵ đã qua, Giáp Ngọ đã tới, nhân dịp này Ban biên tập website Tổng Hội Xây dựng Việt Nam xin chân thành cảm ơn các phóng viên, cộng tác viên đã thường xuyên cung cấp thông tin, bài vở cho Tòa soạn để website của Tổng Hội phong phú đa dạng.

Chúc mừng năm mới

Quý Tỵ đã qua, Giáp Ngọ đã tới, nhân dịp này Ban biên tập website  Tổng Hội Xây dựng Việt Nam xin chân thành cảm ơn các phóng viên, cộng tác viên đã thường xuyên cung cấp thông tin, bài vở cho Tòa soạn để website của Tổng Hội phong phú đa dạng.

Cám ơn các tổ chức, các cá nhân, các doanh nghiệp đã hỗ trợ về mặt Tinh thần và Vật chất để duy trì sự hoạt động liên tục của website.

Cám ơn các đồng chí Lãnh đạo Tổng hội đã quan tâm chỉ đạo về nội dung và hình thức của website.

Xin chúc các Quý vị, Quý cơ quan một năm mới:

Phát triển, An khang, Thịnh vượng và Hạnh phúc.

Các tin khác

Hội chuyên ngành XD


Hội viên tập thể