Khoa học, Công nghệ, Sản phẩm mới
Hiệp Hội Tư vấn xây dựng Việt Nam (VECAS) với nhiệm vụ năm 2007 27/03/2008

Trên cơ sở những kết quả đã đạt được 6 tháng cuối năm 2006 của VECAS:
- Về công tác tổ chức xây dựng Hiệp Hội đã kết nạp thêm 10 đơn vị thành viên, đã biểu dương 11 dự án tư vấn chất lượng cao, 10 dự án tư vấn chất lượng tiêu biểu và tặng bằng khen, giấy khen cho các đơn vị có thành tích…
- Về công tác thông tin - tuyên truyền đào đạo: Đã mở được 15 lớp tập huấn về các nội dung văn bản pháp quy, quản lý dự án, quản lý đấu thầu, giám sát công trình.
Trung tâm phát triển tư vấn và đào tạo của Hiệp hội đã bước đầu hoạt động có hiệu quả.
- Hiệp hội đã làm tốt chức năng tư vấn phản biện xã hội đóng góp nhiều ý kiến xây dựng các văn bản pháp luật liên quan, làm tốt vai trò cầu nối giữa nhà nước và các doanh nghiệp thành viên.
- Về quan hệ đối nội, đối ngoại: Hiệp Hội giữ mối quan hệ thường xuyên với các bộ, ngành, địa phương, các hội bạn để cập nhật kịp thời thông tin pháp luật, trao đổi kinh nghiệm, nâng cao năng lực hoạt động và vị thế của VECAS.
Thực hiện tốt các quy định trong quan hệ đối ngoại và tranh thủ sự giúp đỡ của các tổ chức quốc tế FIDIC, ADB, WB, EU, TCDPAP để cập nhập thông tin nâng cao kiến thức về các thông lệ quốc tế đáp ứng yêu cầu hội nhập và cạnh tranh.
Đã tham dự hội nghị thường niên ở Budapet Hunggari, hội nghị CAFEO ở Malaysia và mở rộng hợp tác với Hiệp hội tư vấn Hàn Quốc (KENCA) và một số doanh nghiệp Hàn Quốc, Trung Quốc…
Hội đồng Hiệp Hội Tư vấn Xây dựng Việt Nam đã có Nghị quyết về nhiệm vụ năm 2007 của Hiệp Hội tập trung vào các công tác sau đây:
1. Tổ chức, xây dựng Hiệp hội
- Cải tiến hoạt động của các Ban chuyên môn, đại diện các khu vực sao cho có hiệu quả, thiết thực. Bảo đảm sinh hoạt định kỳ đều đặn.
- Sớm tìm ra mô hình tổ chức và phương hướng hoạt động của tổ chức tư vấn trong tình hình mới.
- Tiếp tục đẩy mạnh việc phát triển hội viên, cải tiến công tác hội viên, tạo sự gắn bó giữa các thành viên.
- Làm tốt công tác thi đua khen thưởng, tuyên dương các dự án tư vấn chất lượng cao, chất lượng tiêu biểu nhằm nâng cao thương hiệu của doanh nghiệp và vai trò của Hiệp Hội.
- Được sự đồng ý của Liên hiệp các hội KH&KT Việt Nam, VECAS triển khai việc đăng bạ kỹ sư ASEAN cho các chuyên gia tư vấn của các đơn vị thành viên sẵn sàng hội nhập với khu vực.
2. Công tác thông tin - đào tạo:
- Đẩy mạnh công tác thông tin, quảng bá nâng cao vị thế, thương hiệu qua các phương tiện thông tin đại chúng ở Trung ương, địa phương, các ngành… Đây phải coi là công việc của Thường trực, của cả Hội đồng và tất cả các đơn vị thành viên.
- Đa dạng hóa, cải tiến nội dung trong đào tạo khuyến khích các đơn vị tổ chức đào tạo tại chỗ và coi là việc làm thường xuyên. Thực hiện việc liên kết giữa Hiệp hội, FIDIC và Đại học Kiến trúc để đào tạo, phổ biến các văn bản liên quan đến tư vấn. Liên hệ với các trường đại học trong nước trong vấn đề đưa nội dung đào tạo tư vấn vào chương trình đại học. Nghiên cứu phối hợp với các trường đại học trong và ngoài nước mở các lớp chuyên đề ngắn hạn, tiến tới mở các lớp trên đại học có liên quan đến tư vấn, cử người đi học ở nước ngoài.
- Mở rộng các lĩnh vực đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn.
- Tổ chức các Hội thảo chuyên đề, các Hội nghị chuyên ngành theo chuyên môn và theo khu vực.
3. Tham gia xây dựng các văn bản pháp luật liên quan:
- Nắm bắt được chương trình soạn thảo các văn bản của các Bộ có liên quan đến tư vấn.
- Đề xuất với Chính phủ, các Bộ, ngành tạo điều kiện để Hiệp hội tham gia ý kiến đối với các văn bản có liên quan đến tư vấn (như gửi tài liệu đến sớm, mời tham gia các cuộc họp, góp ý…). Theo dõi sát sao các văn bản sắp ra đời để góp ý.
- Thường xuyên thu thập ý kiến đối với các văn bản pháp luật, nghiên cứu và phản ánh kịp thời lên cơ quan có liên quan.
- Theo dõi sát sao các đổi mới về quản lý kinh tế trong xây dựng, tích cực tham gia ý kiến trong việc định giá thiết kế, tư vấn sao cho phù hợp.
4. Đẩy mạnh công tác đối ngoại:
- Triển khai các bản ghi nhớ đã ký với Hiệp hội của các nước thành hoạt động cụ thể có tác dụng trao đổi kinh nghiệm, liên doanh, liên kết.
- Liên hệ với các Hiệp hội bạn: Trung Quốc, Nhật, Hoa Kỳ để ký các biên bản ghi nhớ mới.
- Tranh thủ sự tài trợ của ADB, của WB, EU trong việc cung cấp cho Hiệp hội dự án để nâng cao trình độ tư vấn.
- Tích cực tham gia các cuộc họp của FIDIC, TCDPAP, của Hiệp Hội Tư vấn Đông Nam á.
- Tổ chức các buổi hội thảo với các doanh nghiệp nước ngoài để trao đổi kinh nghiệm, tìm cơ hội hợp tác.
- Tiếp tục tranh thủ sự chỉ đạo giúp đỡ của Ban Đối ngoại Trung ương Đảng trong công tác đối ngoại.
Để kiện toàn tổ chức, Hội đồng Hiệp hội đã nhất trí bầu đồng chí Nguyễn Văn Châu nguyên Tổng giám đốc Công ty Thikeco làm Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký thay đồng chí Nguyễn Sỹ Tứ do điều kiện sức khỏe xin nghỉ.


Các tin khác
Một số vấn đề về kết cấu tháp cao tầng bằng thép ( 04/04/2008 )
Nguyên lý làm việc của vì neo gia cường khối đá ( 04/04/2008 )
Năng lực của lòng đất và sự khai thác dành cho nhà cao tầng ( 27/03/2008 )
Ứng dụng công nghệ mới làm đê, kè chống ngập, úng ( 27/03/2008 )
BREEAM, GBC Và LEED, các hệ thống đánh giá kiến trúc xanh trên thế giới ( 27/03/2008 )
Độ chống thấm của vữa và bê tông hạt nhỏ ( 27/03/2008 )
Móng cọc nhồi đường kính lớn mở rộng đáy (tiếp theo) ( 27/03/2008 )
Các giải pháp cấu tạo tăng cường khả năng ổn định cho công trình kiến trúc chịu sự tác động của gió bão và những đề xuất mới phù hợp trong điều kiện Việt Nam ( 27/03/2008 )
Xu hướng khai thác không gian ngầm đô thị ( 27/03/2008 )
ĐHXD- Trung tâm hợp tác đào tạo và Tư vấn quốc tế Năng động và phát triển ( 27/03/2008 )
Cuộc tranh luận khoa học kéo dài hơn 25 năm đã đến hồi kết ( 27/03/2008 )
 Tin mới nhất

Lộ trình đổi mới R&D Xây dựng và giao thông Hàn Quốc

Những năm qua, Hàn Quốc đã mở rộng rất nhiều đầu tư trong nghiên cứu và phát triển (R&D) khoa học và công nghệ và đã đạt được thành tựu có ý nghĩa. Bắt đầu như là một dự án hợp tác R&D công nghiệp – hàn lâm tháng 12/1994, dự án R&D công nghệ xây dựng và giao thông đã dần dần phát triển ra tổng số 16 dự án bao gồm “Dự án Nghiên cứu và Phát triển công nghệ xây dựng trọng điểm” năm 2006 với vốn Nhà nước được chi cho các dự án từ 1,2 tỷ won lên 262 tỷ won.


Thông báo về việc triệu tập đại hội lần thứ VI của Tổng Hội XDVN

Căn cứ vào Nghị quyết hội nghị BCH TW Tổng Hội XDVN lần thứ V khoá V ngày 6/12/2007, Đoàn Chủ tịch Tổng Hội XDVN đã có quyết định và thông báo về việc tổ chức đại hội khoá VI của Tổng Hội vào ngày 21/8/2008. Đoàn Chủ tịch Tổng Hội đã lập đề cương tổ chức đại hội và ra quyết định thành lập Ban Tổ chức để chuẩn bị đại hội.


Các đề tài NCKH của Tổng Hội được duyệt trong năm 2008

Theo công văn số 02/BXD-KHCN ngày 7/1/2008 của Bộ Xây dựng, về kế hoạch khoa học công nghệ và môi trường ngành xây dựng năm 2008, ban hành theo quyết định số 1535/QĐ-BXD ngày 28/12/2007 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng, Bộ Xây dựng thông báo chính thức các đề tài mà cơ quan thực hiện là Tổng Hội XDVN trong năm 2008 gồm 2 đề tài, đó là:


10 sự kiện quan trọng của Hội Môi trường đô thị Việt Nam năm 2007

1. Trong thời gian từ 28/2~13/3/2007, Hội đã cử 30 thành viên tham quan, học tập và trao đổi kinh nghiệm về xử lý chất thải công nghiệp và bảo vệ môi trường  ở Nhật Bản.
2. Đã tổ chức hội nghị BCH lần thứ 7 khoá II tại TP Hồ Chí Minh vào ngày 15/6/2007


Hoạt động của Hội Kết cấu và Công nghệ xây dựng Việt Nam

Họp Thường trực BCH
Ngày 19/1/2008, Hội đã họp hội nghị Thường trực BCH do Chủ tịch Hội, GS. TSKH. Nguyễn Văn Liên chủ trì. Hội nghị đã quyết định một số công tác quan trọng trong năm 2008.


Hội Xây dựng Hà Nội họp tổng kết công tác năm 2007

Sáng ngày 26/1/2008 tại Hội trường Công viên Bách Thảo, Hội Xây dựng Hà Nội đã họp hội nghị Tổng kết hoạt động năm 2007 với sự tham dự của các uỷ viên BCH Hội, lãnh đạo các chi hội cùng đại diện các Hội bạn. GS.TS. Nguyễn Mạnh Kiểm Chủ tịch Tổng hội XDVN và Phó Chủ tịch UBND Hà Nội Nguyễn Văn Khôi đã đến dự Hội nghị.