Nhìn ra nước ngoài
Lộ trình đổi mới R&D Xây dựng và giao thông Hàn Quốc 05/04/2008

Những năm qua, Hàn Quốc đã  mở rộng rất nhiều đầu tư trong nghiên cứu và phát triển (R&D) khoa học và công nghệ và đã đạt được thành tựu có ý nghĩa. Bắt đầu như là một dự án hợp tác R&D công nghiệp – hàn lâm tháng 12/1994, dự án R&D công nghệ xây dựng và giao thông đã dần dần phát triển ra tổng số 16 dự án bao gồm “Dự án Nghiên cứu và Phát triển công nghệ xây dựng trọng điểm” năm 2006 với vốn Nhà nước được chi cho các dự án từ 1,2 tỷ won lên 262 tỷ won.
Chủ trương của Chính phủ đầu tư to lớn như vậy trong R&D xây dựng và giao thông cũng như phát huy tối đa dự án R&D là lý do quan trọng nhất để các dự án R&D có thể tồn tại, và Nhà nước phải tìm kiếm sự tăng trưởng công nghiệp và phúc lợi của nhân dân thông qua việc tạo ra những giá trị mới trên một nền tảng đang được thực hiện. Tuy nhiên, các dự án R&D xây dựng và giao thông đã được thực hiện để đạt mục tiêu này, mặc dù đã được mở rộng đầu tư nhưng chưa đạt được yêu cầu là những thành tựu vững chắc mà trước tiên là do thiếu mối liên hệ trực tiếp giữa nghiên cứu và phát triển và các hệ thống sản xuất công nghiệp. Liên quan vấn đề này, trên cơ sở thừa nhận sự cần thiết đối với R&D công nghệ xây dựng và giao thông nhằm thúc đẩy một cách cơ bản việc tạo ra cỗ máy tăng trưởng cho các công nghiệp xây dựng, Bộ Xây dựng và giao thông (MOCT) đã xem xét để thiết lập một lộ trình để đổi mới R&D xây dựng giao thông. Viện đánh giá và quy hoạch công nghệ xây dựng và giao thông Hàn Quốc (KICTEP) đã được giao chuẩn bị dự thảo: “Lộ trình công nghệ hợp nhất cho nghiên cứu và phát triển xây dựng và giao thông”, phản ánh những yêu cầu của các lĩnh vực và thị trường tương lai, bằng cách: xem xét bao quát những hiện tượng diễn ra trong ngành xây dựng và giao thông, phân tích trình độ công nghệ trong nước so với công nghệ của các nước phát triển cũng như dự báo công nghệ tương lai và những thay đổi có thể có trong môi trường xã hội.
Lộ trình này đưa ra những tầm nhìn và những chiến lược cho sự tăng trưởng của công nghệ xây dựng và giao thông trong một thập kỷ tới. KICTEP hy vọng công nghệ xây dựng và giao thông sẽ được nhận dạng và được thừa nhận như là người sáng tạo giá trị, đóng góp cho việc nâng cao chất lượng sống trong xã hội tương lai và KICTEP quyết tâm dùng hết sức mình để đóng vai trò của mình một cách trung thành cho mục tiêu này.
A. Các vai trò tương lai của R&D xây dựng và giao thông
Xây dựng và giao thông từ trước đến nay đã phục vụ để hỗ trợ tăng trưởng kinh tế quốc dân, tập trung chủ yếu trên cơ sở hạ tầng xã hội. Tuy nhiên trong tương lai, chúng phải phục vụ như một người sáng tạo giá trị, nâng cao chất lượng sống  cho nhân dân và tạo ra những lợi ích cạnh tranh mới thông qua công nghệ được kết nối hơn, thông minh hơn và toàn cầu hoá hơn.
B. Lộ trình đổi mới R&D xây dựng và giao thông
Suy  nghĩ xoay quanh hai chủ đề của dự án là sáng tạo giá trị và củng cố nền móng cho những bước nhảy vọt trong tương lai, lộ trình đổi mới R&D xây dựng và giao thông là một chương trình hành động sáng tạo giá trị tìm cách nâng cao đời sống của nhân dân trong tương lai, vì 6 mục tiêu sau đây.
(Còn nữa)
Nguyên Vũ lược dịch
(Theo tài liệu của KICTEP Hàn Quốc)


Các tin khác
Các hoạt động bảo vệ môi trường ở TQ trong bối cảnh biến đổi khí hậu toàn cầu ( 05/04/2008 )
Khái quát nghiên cứu phát triển khoa học và kỹ thuật xây dựng Trung Quốc tới năm 2020 ( 04/04/2008 )
10 công nghệ triển vọng ( 04/04/2008 )
Những thành phố zero-carbon ( 27/03/2008 )
Taj Mahal Kiệt tác kiến trúc trường tồn cùng nhân loại ( 27/03/2008 )
Luật ở Mỹ ( 27/03/2008 )
Thông tin KHKH Xây dựng nước ngoài ( 27/03/2008 )
Những điều cần biết khi mua nhà (tiếp theo) ( 27/03/2008 )
Các hãng công nghiệp chế tạo máy xây dựng hàng đầu trên thế giới ( 27/03/2008 )
Vai trò quan trọng của kỹ sư công trình trong việc hình thành tương lai của thế giới ( 27/03/2008 )
 Tin mới nhất

Lộ trình đổi mới R&D Xây dựng và giao thông Hàn Quốc

Những năm qua, Hàn Quốc đã mở rộng rất nhiều đầu tư trong nghiên cứu và phát triển (R&D) khoa học và công nghệ và đã đạt được thành tựu có ý nghĩa. Bắt đầu như là một dự án hợp tác R&D công nghiệp – hàn lâm tháng 12/1994, dự án R&D công nghệ xây dựng và giao thông đã dần dần phát triển ra tổng số 16 dự án bao gồm “Dự án Nghiên cứu và Phát triển công nghệ xây dựng trọng điểm” năm 2006 với vốn Nhà nước được chi cho các dự án từ 1,2 tỷ won lên 262 tỷ won.


Thông báo về việc triệu tập đại hội lần thứ VI của Tổng Hội XDVN

Căn cứ vào Nghị quyết hội nghị BCH TW Tổng Hội XDVN lần thứ V khoá V ngày 6/12/2007, Đoàn Chủ tịch Tổng Hội XDVN đã có quyết định và thông báo về việc tổ chức đại hội khoá VI của Tổng Hội vào ngày 21/8/2008. Đoàn Chủ tịch Tổng Hội đã lập đề cương tổ chức đại hội và ra quyết định thành lập Ban Tổ chức để chuẩn bị đại hội.


Các đề tài NCKH của Tổng Hội được duyệt trong năm 2008

Theo công văn số 02/BXD-KHCN ngày 7/1/2008 của Bộ Xây dựng, về kế hoạch khoa học công nghệ và môi trường ngành xây dựng năm 2008, ban hành theo quyết định số 1535/QĐ-BXD ngày 28/12/2007 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng, Bộ Xây dựng thông báo chính thức các đề tài mà cơ quan thực hiện là Tổng Hội XDVN trong năm 2008 gồm 2 đề tài, đó là:


10 sự kiện quan trọng của Hội Môi trường đô thị Việt Nam năm 2007

1. Trong thời gian từ 28/2~13/3/2007, Hội đã cử 30 thành viên tham quan, học tập và trao đổi kinh nghiệm về xử lý chất thải công nghiệp và bảo vệ môi trường  ở Nhật Bản.
2. Đã tổ chức hội nghị BCH lần thứ 7 khoá II tại TP Hồ Chí Minh vào ngày 15/6/2007


Hoạt động của Hội Kết cấu và Công nghệ xây dựng Việt Nam

Họp Thường trực BCH
Ngày 19/1/2008, Hội đã họp hội nghị Thường trực BCH do Chủ tịch Hội, GS. TSKH. Nguyễn Văn Liên chủ trì. Hội nghị đã quyết định một số công tác quan trọng trong năm 2008.


Hội Xây dựng Hà Nội họp tổng kết công tác năm 2007

Sáng ngày 26/1/2008 tại Hội trường Công viên Bách Thảo, Hội Xây dựng Hà Nội đã họp hội nghị Tổng kết hoạt động năm 2007 với sự tham dự của các uỷ viên BCH Hội, lãnh đạo các chi hội cùng đại diện các Hội bạn. GS.TS. Nguyễn Mạnh Kiểm Chủ tịch Tổng hội XDVN và Phó Chủ tịch UBND Hà Nội Nguyễn Văn Khôi đã đến dự Hội nghị.