Tạp chí Người xây dựng


Tạp chí “ Người Xây dựng” – Cơ quan ngôn luận của Tổng hội Xây dựng Việt Nam

Được xuất bản hàng tháng. Từ tháng 1.2013 sẽ được giới thiệu toàn bộ nội dung trên Cổng thông tin điện tử của Tổng hội dưới dạng PDF. Các độc giả quan tâm sâu hơn xin liên hệ:

Thư viện hình ảnh

Hội chuyên ngành XD


Hội viên tập thể