Thông tin và Hoạt động
Tin hoạt động Tổng hội xây dựng Việt Nam tháng 12 năm 2007 18/03/2008

Hội nghị BCH Tổng Hội XDVN lần thứ V nhiệm kỳ V
Chiều ngày 6/12/2007, Hội nghị BCH Tổng Hội Xây dựng Việt Nam lần thứ V nhiệm kỳ V đã được tiến hành tại Hà Nội. Tham gia hội nghị có gần 80 ủy viên BCH Tổng Hội khóa V. Hội nghị kiểm điểm kết quả thực hiện nghị quyết hội nghị lần thứ IV nhiệm kỳ V và đề ra nhiệm vụ trong năm 2008.
Hội nghị đã nghe các báo cáo về việc bổ sung 2 uỷ viên mới của BCH, nâng tổng số ủy viên BCH TW Tổng Hội lên 151 ủy viên; Báo cáo kết quả công tác của trong năm 2007 và chương trình công tác năm 2008; Báo cáo công tác kiểm tra năm 2007; Báo cáo công tác đối ngoại năm 2007; Báo cáo công tác tài chính năm 2007.
Tổng Hội đã thực hiện tốt những nhiệm vụ mà hội nghị lần thứ IV nhiệm kỳ V đề ra về các mặt công tác: tổ chức; Phát triển thành viên mới của Tổng Hội và các Hội thành viên; Thực hiện chức năng tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Tổng Hội và của các Hội thành viên; Công tác tổ chức hội thảo; Công tác nghiên cứu khoa học; Công tác đào tạo bồi dưỡng, phổ biến kiến thức; Công tác đối ngoại; Công tác Thông tin và các công tác khác.
Nhìn chung, trong năm qua, Tổng Hội XDVN và các Hội chuyên ngành và Hội tỉnh thành phố đã hoạt động đều và có hiệu quả thiết thực. Nhiều Hội đã chủ động và có sáng tạo trong nhiều mặt hoạt động của mình. Sự phối hợp giữa Tổng Hội và các Hội chuyên ngành và Hội tỉnh thành phố tuy còn có một số mặt hạn chế, song đã được tăng cường tốt hơn.
Kết quả hoạt động của Tổng Hội và các Hội thành viên đã được đánh giá xứng đáng. Với kết quả hoạt động trong 5 năm qua và đặc biệt là năm 2007, Tổng Hội XDVN đã được Nhà nước trao tặng Huân chương Độc lập Hạng Ba; tạp chí Người Xây dựng, tiếng nói của Tổng Hội và TCTS Nguyễn Cảnh Chất, Trưởng Ban Chất lượng của Tổng Hội đã được Nhà nước trao tặng Huân chương Lao động Hạng Ba và nhiều đơn vị, cá nhân khác của Tổng Hội, các Hội chuyên ngành và Hội tỉnh thành phố được Bằng khen của Chính phủ, của Liên hiệp Hội, của Tổng Hội XDVN.
Hội nghị đã trao đổi thảo luận và thông qua nghị quyết về những vấn đề chính như sau:
1. Hội nghị phấn khởi trước những kết quả đạt được trong thời gian qua, nhất là trong năm 2007 và đã được Nhà nước đánh giá cao bằng việc tặng thưởng Huân chương Độc lập Hạng Ba cho Tổng Hội XDVN.
2. Nhất trí với báo cáo tình hình công tác năm 2007 của Tổng Hội XDVN do Đoàn Chủ tịch chuẩn bị và trình bày. Dưới sự chỉ đạo của Đoàn Chủ tịch Tổng Hội, trực tiếp là Thường trực Đoàn Chủ tịch Tổng Hội, hoạt động của Tổng Hội đã đạt được những kết quả tốt đẹp, đặc biệt là công tác tư vấn phản biện đóng góp ý kiến cho các dự thảo Luật, Nghị định, Thông tư, Hướng dẫn của Nhà nước và tham gia ý kiến về các vấn đề mà xã hội quan tâm. Các Hội chuyên ngành và các Hội Xây dựng tỉnh thành phố đã chú ý nhiều đến công tác phát triển hội viên, đào tạo bồi dưỡng kiến thức.
3. Về công tác tổ chức: Biểu quyết nhất trí bổ sung 2 uỷ viên BCH Tổng Hội, nâng tổng số uỷ viên BCH lên 151 người.
Nhất trí tổ chức đại hội toàn quốc lần thứ VI của Tổng Hội XDVN vào tháng 8 năm 2008. Uỷ quyền cho Đoàn Chủ tịch Tổng Hội chuẩn bị và triệu tập đại hội, coi đây là nhiệm vụ quan trọng số một của Tổng Hội trong năm 2008.
4. Thông qua chương trình công tác năm 2008 do Đoàn Chủ tịch Tổng Hội trình bày. Tổng Hội quyết tâm tăng cường mối quan hệ với Liên hiệp Hội, Bộ chủ quản, chính quyền địa phương các cấp, tăng cường mối quan hệ gắn kết giữa Tổng Hội với các Hội chuyên ngành, các Hội tỉnh thành phố, với các hội viên tập thể qua các hoạt động tư vấn phản biện và thông tin, xây dựng quy chế trong mối quan hệ công tác để hoàn thành nhiệm vụ của năm 2008.
5. Phối hợp với các Hội thành viên chuẩn bị tốt hội thảo thường niên năm 2008 của Tổng Hội với chủ đề “Phát triển và Quản lý công trình kết cấu hạ tầng”.
Ngoài hội thảo chung, các Hội thành viên tổ chức toạ đàm theo chủ đề trên để đóng góp ý kiến với hội thảo chung của Tổng Hội.
Trong năm 2008, các Hội chuyên ngành tổ chức 1 hội thảo hoặc toạ đàm về một nội dung cụ thể thuộc chuyên ngành của mình.
6. Giao cho Đoàn Chủ tịch Tổng Hội XDVN nghiên cứu các ý kiến đóng góp trong hội nghị và bổ sung thành các chương trình công tác cụ thể trong từng thời gian và tổ chức thực hiện. Hàng quý, Thường trực Đoàn Chủ tịch Tổng Hội sẽ họp kiểm điểm tình hình thực hiện nghị quyết hội nghị và thông báo cho các uỷ viên BCH Tổng Hội.

Hội thảo toàn quốc “Phát triển nguồn nhân lực ngành xây dựng”
Ngày 7/12/2007, tại Trung tâm hội nghị Quốc tế Hà Nội, Tổng Hội XDVN tổ chức hội thảo “Phát triển nguồn nhân lực ngành xây dựng” với mục tiêu phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng nhu cầu của ngành công nghiệp xây dựng nước ta. Hội thảo đã được sự cho phép của Thủ tướng Chính phủ tại thông báo số 2348/VPCP-CN ngày 4/5/2007 của Văn phòng Chính phủ, đồng thời giao Tổng Hội XDVN phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức cuộc hội thảo toàn quốc với chủ đề này. Trước đó, ngày 22/9/2007, Tổng Hội đã chỉ đạo Văn phòng đại diện Phía Nam của Tổng Hội tổ chức toạ đàm về nội dung trên. Toạ đàm này đã thu được kết quả tốt đẹp. Hội thảo lần này đã được chuẩn bị kỹ lưỡng, công phu của Ban Nội dung hội thảo và sự hưởng ứng của nhiều đơn vị sản xuất, cơ sở đào tạo và Hội nghề nghiệp.
Đến dự hội thảo có trên 200 đại biểu, gồm các uỷ viên trong BCH Tổng Hội, đại diện các Bộ, Ngành có liên quan, đại diện cho các đơn vị quản lý dự án, khảo sát, thiết kế, thi công, tư vấn giám sát, đại diện các cơ sở đào tạo, đại diện của các Hội bạn..
Mở đầu hội thảo, TS. Phạm Sĩ Liêm, Phó Chủ tịch Tổng Hội đã trình bày báo cáo dẫn đề. Đây là báo cáo chính với các nội dung cơ bản là: Thực trạng nguồn nhân lực xây dựng nước ta; Ngành xây dựng hiện đại và yêu cầu đối với nguồn nhân lực; Các giải pháp phát triển nguồn nhân lực xây dựng; Chính sách phát triển nguồn nhân lực xây dựng. Trong các nội dung 3 và 4 của báo cáo đặc biệt nhấn mạnh sự cần thiết phải đổi mới việc sử dụng nguồn nhân lực xây dựng và đổi mới công tác đào tạo nguồn nhân lực xây dựng; đồng thời đề ra các nguyên tắc sửa đổi, bổ sung, xây dựng chính sách, thể chế phát triển nguồn nhân lực xây dựng và các kiến nghị về cơ chế, chính sách phát triển nguồn nhân lực xây dựng. Đây chính là những vấn đề sẽ được tổng kết để báo cáo Nhà nước.
Tiếp đó là các báo cáo tham luận về Phát triển nguồn nhân lực của TCT Sông Đà giai đoạn 2007 – 2015 của TCT Sông Đà; Một số ý kiến về hướng đổi mới đào tạo KSXD và đào tạo nâng cao đáp ứng nhu cầu phát triển và hội nhập trong giai đoạn 2010 ~ 2020 của PGS. TS. Vương Thành; Về phổ chất lượng đào tạo đại học của GS. TSKH. Nguyễn Tài; Phát triển nguồn nhân lực trong tư vấn xây dựng của TCTS Nguyễn Cảnh Chất, Chủ tịch Hiệp Hội Tư vấn XDVN; Thực trạng nguồn nhân lực và trang thiết bị của các doanh nghiệp vừa và nhỏ xây dựng các công trình GTVT ở một số địa phương của PGS TS Vũ Mạnh Lăng, GĐ Trung tâm Đào tạo Nâng cao Cầu đường – Hội Cầu đường Việt Nam; Thực trạng công tác đào tạo cán bộ kỹ thuật, quản lý, vận hành ngành chiếu sáng đô thị – Những định hướng phát triển của TS Nguyễn Sơn Hải, GĐ Trung tâm NC – Tư vấn Chiếu sáng đô thị đã được sự chú ý của các đại biểu tham dự.
 
Chủ tịch Tổng Hội XDVN tiếp đại biểu Hội Kiến trúc sư và Kỹ sư xây dựng nước CHDCnd Lào
Nhận lời mời của Tổng Hội XDVN, Đoàn đại biểu Hội Kiến trúc sư và Kỹ sư xây dựng nước CHDCND Lào do ngài Sèngkham Phinith, Chủ tịch đã đến thăm Việt Nam. Cùng đi có ngài Bounnath Soumpholphakdy, đại diện tỉnh Hội Champassack, ngài Khamphouy Phanthavong, đại diện tỉnh Hội Louang Namtha. Sáng ngày 11/12/2007, Chủ tịch Tổng Hội XDVN, GS. TS. Nguyễn Mạnh Kiểm đã tiếp Đoàn. Trong buổi tiếp, 2 bên đã giới thiệu sơ lược tình hình hoạt động của mình và mong muốn thông qua mối quan hệ hữu nghị sẵn có sẽ phát triển cơ hội hợp tác lâu dài và sâu rộng hơn để 2 bên đều có lợi. Trong những ngày ở Việt Nam, Đoàn sẽ thăm và làm việc với trường Đại học Xây dựng Hà Nội, Hội Chiếu sáng đô thị Việt Nam, Hội Môi trường Đô thị Việt Nam, thăm một số cơ sở sản xuất và khu đô thị. Trước khi rời Việt Nam, 2 bên sẽ ký Bản thoả thuận hợp tác và dự kiến một số công việc mà 2 bên cùng quan tâm để triển khai trong năm 2008. 

Hiệp hội tư vấn xây dựng Việt Nam (VECAS)
Ngày 9/12/2007 Hội nghị toàn thể thành viên Hiệp hội (VECAS) giữa nhiệm kỳ II và lễ tuyên dương các đơn vị, cá nhân suất sắc, các dự án tư vấn xây dựng chất lượng cao và chất lượng tiêu biểu đã được tiến hành tại khách sạn La Thành Hà Nội.
Hội nghị đã nghe và thảo luận Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ từ sau Đại hội 3 (5/2005 đến 11/2007) và phương hướng nhiệm vụ thời gian tới của VECAS, nghe báo cáo kiểm điểm của Hội đồng Hiệp Hội Tư vấn XDVN về hoạt động từ sau Đại hội III và báo cáo kiểm tra của Ban Kiểm tra VECAS. Trong lễ tuyên dương khen thưởng, Hiệp Hội tặng bằng khen, giấy khen cho nhiều cá nhân, đơn vị đã có thành tích suất sắc. Công nhận 10 dự án tư vấn đạt chất lượng tiêu biểu (giải A) và 13 dự án tư vấn đạt chất lượng cao (giải B). Trao cúp và giấy chứng nhận cho giải A, trao huy chương và giấy chứng nhận cho giải B.
 
Đại hội lần thứ II Hội Công nghiệp Bê tông Việt Nam
Sáng ngày 24 tháng 11 năm 2007 tại Hà Nội, Hội công nghiệp Bê tông Việt Nam đã tổ chức đại hội toàn quốc lần thứ II.
Tới dự và chỉ đạo đại hội có GS.TS Nguyễn Mạnh Kiểm chủ tịch Tổng Hội Xây dựng Việt Nam, ngoài ra còn có đại diện của Bộ Nội vụ, Bộ Xây dựng và gần 100 đại biểu trong Hội Bê tông Việt Nam.
Tại đại hội, ông Lê Quang Hùng, Tổng Thư ký Hội Bê tông Việt Nam đã trình bày báo cáo hoạt động của Hội trong nhiệm kỳ 2004 – 2007. Báo cáo nêu rõ: Trong xu thế toàn cầu hóa và hội nhập, sau khi Việt Nam ra nhập WTO, các doanh nghiệp xây dựng Việt Nam nói chung và các doanh nghiệp sản xuất bê tông nói riêng luôn phải cạnh tranh gay gắt với các lực lượng xây dựng trong và ngoài nước để đạt mục tiêu phát triển kinh tế và sự tồn tại cũng như phát triển doanh nghiệp của mình. Trong công tác hỗ trợ sản xuất kinh doanh đối với các doanh nghiệp trong nhiệm kỳ qua, Hội đã kiến nghị UBND Thành phố Hà Nội, mở rộng thời gian giao thông trong thành phố cho các xe chở bê tông và xe bơm bê tông cung cấp cho các công trình trong nội thành. Đã thiết lập đường dây nóng giữa các đơn vị với thanh tra giao thông công chính Hà Nội cùng phối hợp khi cần thiết.
Hội đã tổ chức các cuộc họp giữa các đơn vị hội viên chủ chốt ở khu vực Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh thảo luận về mức giá bán bê tông và tình hình công nợ của khách hàng. Các đơn vị đã nhất trí về giá bán bê tông tươi và thông tin tình hình công nợ để hỗ trợ nhau trong việc đòi nợ tồn đọng. Hội cũng có những báo động về thực trạng tình hình cung cấp cát tự nhiên ở phía Nam để có biện pháp chủ động trong sản xuất kinh doanh khi nguồn cung cấp cát sông cạn kiệt.
Trong lĩnh vực hoạt động KHCN, thông tin, đào tạo và chuyển giao công nghệ, Hội đã biên soạn 6 tiêu chuẩn TCXDVN về lĩnh vực bê tông, đã được Bộ Xây dựng nghiệm thu ban hành và đưa vào áp dụng. Về thông tin đào tạo, đã cung cấp cho các đơn vị tài liệu tiêu chuẩn “Hỗn hợp bê tông trộn sẵn - Yêu cầu cơ bản đánh giá chất lượng và nghiệm thu” và tuyển tập báo cáo khoa học toàn quốc năm 2007 về ứng dụng công nghệ bê tông tiên tiến trong xây dựng. Tổ chức 2 lớp tập huấn nâng cao trình độ công nghệ bê tông cho các đơn vị hội viên khu vực Hải Phòng – Quảng Ninh – Hải Dương và Công ty Cổ phần Bê tông Xây dựng Xuân Mai (VINACONEX). Hội cũng đã tổ chức 3 Hội thảo toàn quốc về bê tông. Trong lĩnh vực Hợp tác quốc tế, Hội đã chính thức là hội viên của Liên đoàn bê tông Châu á. Hội đã cử Ông Lê Quang Hùng Tổng Thư ký của hội tham gia Ban Chấp hành Liên đoàn bê tông Châu á.
Về phương hướng hoạt động trong nhiệm kỳ tới: Tăng cường công tác hoạt động hỗ trợ sản xuất kinh doanh, tăng cường thông tin về vấn đề giá bán và nợ tồn đọng của khách hàng. Tiếp tục tham gia và kiến nghị Bộ Xây dựng xem xét hoàn chỉnh các văn bản hướng dẫn nghiệm thu sản phẩm cấu kiện bê tông đúc sẵn, tạo sự thuận lợi cho các nhà sản xuất khi cung cấp sản phẩm của mình cho các công trình xây dựng. Trong công tác KHCN thực hiện xong 4 đề tài, tăng cường đẩy mạnh công tác gắn kết giữa các Viện, Trường với các doanh nghiệp, tổ chức các lớp tập huấn nâng cao trình độ cho các hội viên.
Đại hội đã bầu vào Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2007 – 2010 gồm 86 uỷ viên, Ông Tống Văn Nga được đại hội tín nhiệm tái cử làm chủ tịch Hội.
 
Hội KHKT Công trình hàng không họp BCH và tổ chức hội thảo
Ngày 15/12/2007 Hội KHKT Công trình Hàng Không đã họp hội nghị Ban Chấp hành để kiểm điểm tình hình hoạt động năm 2007 và bàn kế hoạch công tác năm 2008.
Trong năm qua, hoạt động của Hội có nhiều cố gắng để thực hiện chức năng tư vấn, phản biện xã hội và phát triển tổ chức trong điều kiện còn nhiều khó khăn về cơ sở vật chất và cán bộ chuyên trách. Về nghiên cứu khoa học đã thành lập Hội đồng KHCN; Hội đã đăng ký 3 đề tài với LHH, 3 đề tài với Bộ Xây dựng, 3 đề tài với Bộ Giao thông Vận tải và 5 đề tài với Cục Hàng không. Hiện đang triển khai một đề tài về “Xác định những ảnh hưởng của môi trường đến các công trình hàng không” kinh phí 90 triệu đồng. Đã khai trương trang Web của Hội. Trung tâm ACSC của Hội hoạt động ổn định được chuyển thành Viện KHCN hàng không; Trung tâm ABCC phối hợp tốt với Trường Đại học Giao thông Vận tải duy trì 2 lớp đại học tại chức và mở thêm 4 lớp đại học về chuyên ngành đường ô tô, sân bay. Hội đang vận động các nhà đầu tư góp vốn cho dự án “khinh khí cầu” phục vụ cho kiểm soát giao thông và xử lý ách tắc giao thông.
Về tổ chức đã kết nạp một hộiviên tập thể và bổ sung 2 uỷ viên BCH.
Về công tác năm 2008 sẽ đẩy mạnh hoạt động tư vấn phản biện phù hợp với khả năng của Hội; tổ chức 2 cuộc hội thảo về “thực trạng quy hoạch sân bay” và “đào tạo nguồn nhân lực hàng không”, phát triển thêm các hội viên tập thể và tiếp tục duy trì quan hệ quốc tế với các đơn vị nước ngoài.
Sau hội nghị BCH, các đại biểu đã tham dự Hội thảo “Khảo sát nhu cầu và khả năng quy hoạch hệ thống sân bay cho máy bay vừa và nhỏ phục vụ tìm kiếm cứu nạn của Việt Nam”.


Các tin khác
Thông báo về việc triệu tập đại hội lần thứ VI của Tổng Hội XDVN ( 05/04/2008 )
Các đề tài NCKH của Tổng Hội được duyệt trong năm 2008 ( 05/04/2008 )
10 sự kiện quan trọng của Hội Môi trường đô thị Việt Nam năm 2007 ( 05/04/2008 )
Hoạt động của Hội Kết cấu và Công nghệ xây dựng Việt Nam ( 05/04/2008 )
Hội Xây dựng Hà Nội họp tổng kết công tác năm 2007 ( 05/04/2008 )
Hội thảo “Phát triển bất động sản và công nghệ xây dựng” ( 05/04/2008 )
Hoạt động Hội thảo của Hội VLXD Việt Nam ( 05/04/2008 )
Hội Công nghiệp bê tông Việt Nam tổ chức hội thảo khoa học ( 05/04/2008 )
Tin hoạt động Tổng hội xây dựng Việt Nam tháng 11 năm 2007 ( 18/03/2008 )
Tin hoạt động Tổng hội xây dựng Việt Nam tháng 10 năm 2007 ( 18/03/2008 )
Tin hoạt động Tổng hội xây dựng Việt Nam tháng 9 năm 2007 ( 18/03/2008 )
Tin hoạt động của Tổng hội xây dựng Việt Nam - Tháng 8 năm 2007 ( 18/03/2008 )
 Tin mới nhất

Lộ trình đổi mới R&D Xây dựng và giao thông Hàn Quốc

Những năm qua, Hàn Quốc đã mở rộng rất nhiều đầu tư trong nghiên cứu và phát triển (R&D) khoa học và công nghệ và đã đạt được thành tựu có ý nghĩa. Bắt đầu như là một dự án hợp tác R&D công nghiệp – hàn lâm tháng 12/1994, dự án R&D công nghệ xây dựng và giao thông đã dần dần phát triển ra tổng số 16 dự án bao gồm “Dự án Nghiên cứu và Phát triển công nghệ xây dựng trọng điểm” năm 2006 với vốn Nhà nước được chi cho các dự án từ 1,2 tỷ won lên 262 tỷ won.


Thông báo về việc triệu tập đại hội lần thứ VI của Tổng Hội XDVN

Căn cứ vào Nghị quyết hội nghị BCH TW Tổng Hội XDVN lần thứ V khoá V ngày 6/12/2007, Đoàn Chủ tịch Tổng Hội XDVN đã có quyết định và thông báo về việc tổ chức đại hội khoá VI của Tổng Hội vào ngày 21/8/2008. Đoàn Chủ tịch Tổng Hội đã lập đề cương tổ chức đại hội và ra quyết định thành lập Ban Tổ chức để chuẩn bị đại hội.


Các đề tài NCKH của Tổng Hội được duyệt trong năm 2008

Theo công văn số 02/BXD-KHCN ngày 7/1/2008 của Bộ Xây dựng, về kế hoạch khoa học công nghệ và môi trường ngành xây dựng năm 2008, ban hành theo quyết định số 1535/QĐ-BXD ngày 28/12/2007 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng, Bộ Xây dựng thông báo chính thức các đề tài mà cơ quan thực hiện là Tổng Hội XDVN trong năm 2008 gồm 2 đề tài, đó là:


10 sự kiện quan trọng của Hội Môi trường đô thị Việt Nam năm 2007

1. Trong thời gian từ 28/2~13/3/2007, Hội đã cử 30 thành viên tham quan, học tập và trao đổi kinh nghiệm về xử lý chất thải công nghiệp và bảo vệ môi trường  ở Nhật Bản.
2. Đã tổ chức hội nghị BCH lần thứ 7 khoá II tại TP Hồ Chí Minh vào ngày 15/6/2007


Hoạt động của Hội Kết cấu và Công nghệ xây dựng Việt Nam

Họp Thường trực BCH
Ngày 19/1/2008, Hội đã họp hội nghị Thường trực BCH do Chủ tịch Hội, GS. TSKH. Nguyễn Văn Liên chủ trì. Hội nghị đã quyết định một số công tác quan trọng trong năm 2008.


Hội Xây dựng Hà Nội họp tổng kết công tác năm 2007

Sáng ngày 26/1/2008 tại Hội trường Công viên Bách Thảo, Hội Xây dựng Hà Nội đã họp hội nghị Tổng kết hoạt động năm 2007 với sự tham dự của các uỷ viên BCH Hội, lãnh đạo các chi hội cùng đại diện các Hội bạn. GS.TS. Nguyễn Mạnh Kiểm Chủ tịch Tổng hội XDVN và Phó Chủ tịch UBND Hà Nội Nguyễn Văn Khôi đã đến dự Hội nghị.