TỔNG HỘI XÂY DỰNG VIỆT NAM

TIẾNG ANH  |  HỖ TRỢ  | TRANG CHỦ

Cơ cấu tổ chức

Sơ đồ các chức danh Chính

                Sơ đồ tổ chức

Đoàn chủ tịch Tổng hội

Các ban trực thuộc

Giới thiệu Tổng hội

Điều lệ Tổng hội

Hội chuyên ngành

Hội tỉnh thành

Viện/Trung tâm/Công ty

Tin hoạt động

Tạp chí Người Xây dựng

Ứng dụng CNM trong XD

Diễn đàn xây dựng

Hội viên CN và TT

Số lần truy cập

This counter provided for free from HTMLcounter.com!

CÁC ĐƠN VỊ TÀI TRỢ
 Tài trợ vàng
 Tài trợ bạc
 Tài trợ đồng
 Tài trợ khác
CÁC ĐƠN VỊ QUẢNG CÁO
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA TỔNG HỘI XÂY DỰNG

IV. Các ban trực thuộc
- Ban Tổ chức: Trưởng Ban: Nguyễn Mạnh Kiểm.
- Ban Chính sách: trưởng Ban: Trần Ngọc Hùng.
- Ban Chất lượng: trưởng Ban: Nguyễn Cảnh Chất.
- Ban Đào tạo: trưởng Ban: Trần Tuấn Hiệp.
- Ban Khoa học Công nghệ: Trưởng Ban: Nguyễn Đăng Sơn.
- Ban Đối ngoại: trưởng Ban: Trần Đình Hạ.
- Ban Kỹ sư: trưởng Ban: GS.TS. Nguyễn Trường Tiến.
- Ban Tài chính: trưởng Ban: Trần Ứng.
- Ban Thông tin: trưởng Ban: Vũ Quốc Chinh.
- CLB Chuyên gia XD lão thành: Chủ nhiệm: Đỗ Văn Bát.
- Văn phòng Tổng Hội: CVP: Trần Ứng.
- Thường trực GT Loa Thành: Nguyễn Tài.
- VP đại diện Tổng Hội phía Nam: Vũ Hồng Việt.
- VP đại diện Tổng Hội miền Trung: Trần Xuân Đính.
- Phó Tổng Thư ký Tổng Hội: Nguyễn Đăng Sơn, Trần Đình Hạ
- Hội đồng KHCN & Đào tạo: GS.TS. Nguyễn Mạnh Kiểm
- TT KH Đào tạo và CGCN XD: GĐ: TS. Lê Quang Báu.
- Viện NC Đô thị và PT hạ tầng: Viện trưởng: TS. Phạm Sĩ Liêm.
- TC Người Xây dựng: TBT: Vũ Quốc Chinh.
Thường trực Đoàn Chủ tịch Tổng Hội XDVN
Thành lập Thường trực Đoàn Chủ tịch gồm Chủ tịch, các phó Chủ tịch và Tổng Thư ký.
Nhiệm vụ và quyền hạn của Thường trực Đoàn Chủ tịch:
- Xây dựng chương trình hành động, kế hoạch công tác hàng năm trình Đoàn Chủ tịch thông qua trước khi trình hội nghị BCH TW Tổng Hội XDVN.
- Chuẩn bị các nội dung, chương trình công tác hàng quý, năm của Đoàn Chủ tịch và của từng thành viên trong Đoàn Chủ tịch.
- Trình Đoàn Chủ tịch việc quyết định thay đổi nhân sự là Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Tổng Hội XDVN trước khi xin ý kiến của BCH TW Tổng Hội.
- Quyết định công nhận hội viên tập thể, chi hội, hội viên, hội viên danh dự và cấp thẻ hội viên.
- Quyết định khen thưởng, kỷ luật theo các hình thức đã được Đoàn Chủ tịch quy định.
- Quyết định bổ nhiệm các chức vụ Phó Ban, Phó Văn phòng, thành viên các Ban trực thuộc.
- Quyết định thành lập, giải thể các đơn vị phụ thuộc.


 

   

   

Head office: 625A La Thanh Str., Hanoi,Vietnam - Tel: 84-4-8314732 - Fax: 84-4-8314735
Website: - Email:

Copyright ? 2004 by VIFCEA. All rights reserved.
Designed by CAC.

New Page 1