Color Palette Selector
Hoạt động của Tổng hội XDVN tháng 6.2011    

 

Trong tháng 6.2011 Tổng hội có các hoạt động chính sau đây: Triển khai công tác kiểm tra các Hội chuyên ngành; Triển khai Báo cáo điều tra cơ bản Hội ngành toàn quốc của Liên hiệp Hội; Công tác bổ nhiệm Trưởng Ban Đối ngoại mới của Tổng Hội XDVN; Họp Ban Tổ chức hội thảo “Đổi mới phương pháp quy hoạch cải tạo khu đô thị cũ tại các thành phố lớn của Việt Nam“; Đăng ký Đề tài Nghiên cứu khoa học về biến đổi khí hậu; Kế hoạch tổ chức hội thảo của Hội Vật liệu xây dựng Việt Nam trong nửa cuối năm 2011...và nhiều tin hoạt động khác

 

1.Triển khai công tác kiểm tra các Hội chuyên ngành

Thực hiện kế hoạch kiểm tra năm 2011, Thường trực Đoàn Chủ tịch đã cử Ban Kiểm tra Tổng Hội làm việc với các Ban Kiểm tra các Hội chuyên ngành. Đoàn kiểm tra sẽ triển khai một số công việc: Tình hình tổ chức hoạt động của Hội trong thời gian vừa qua, phương hướng hoạt động trong thời gian tới; Tình hình công tác kiểm tra và giải quyết công tác khiếu nại tố cáo của Hội, dự kiến công tác kiểm tra trong thời gian tới.

Ban Kiểm tra sẽ triển khai 10 Hội chuyên ngành trực thuộc Tổng Hội.

 

2. Triển khai Báo cáo điều tra cơ bản Hội ngành toàn quốc của Liên hiệp Hội

Nhằm giới thiệu, quảng bá hình ảnh và đáp ứng nhu cầu về liên kết và trao đổi thông tin nhiều chiều giữa các hội thành viên trong hệ thống Liên hiệp hội Việt Nam và giữa các hội thành viên với xã hội, Liên hiệp hội Việt Nam thực hiện điều tra tổng thể thông tin về các hội ngành toàn quốc, từ đó xây dựng bộ cơ sở dữ liệu (CSDL) trên cổng thông tin điện tử của Liên hiệp hội Việt Nam (pvusta.vn). Bộ CSDL này sẽ cho phép các tổ chức/cá nhân tìm kiếm những thông tin nhanh, chính xác và toàn diện nhất về các tổ chức thành viên của Liên hiệp hội Việt Nam. Đặc biệt, các hội ngành toàn quốc sẽ được cấp tài khoản riêng để có thể tự cập nhật các thông tin thay đổi của đơn vị mình trên bộ CSDL này.

Để xây dựng bộ CSDL, theo yêu cầu của Liên hiệp hội Việt Nam, Tổng Hội XDVN đã lập Báo cáo điều tra cơ bản Hội ngành toàn quốc của Liên hiệp Hội.

Gần 30 trang báo cáo với các nội dung:

- Những thông tin chung về Tổng Hội XDVN.

- Những thông tin về hội viên và tổ chức của Tổng Hội.

- Những thông tin về tài chính của Tổng Hội.

- Những thông tin về hoạt động các mặt của Tổng Hội trong 5 năm gần đây ( hoạt động chuyên môn,  hoạt động tư vấn phản biện do Tổng Hội và các Hội thành viên chủ trì, hoạt động phổ biến kiến thức (xuất bản, hội nghị hội thảo,...) các tổ chức trao giải thưởng do Tổng Hội chủ trì, hoạt động hợp tác quốc tế.

- Những đánh giá và nhậ xé của Hội.

Đây là một báo cáo có nhiều tư liệu, có thể làm tài liệu tham khảo nhằm tìm hiểu phục vụ cho những người quan tâm muốn tìm hiểu Tổng Hội.

 

3.Công tác bổ nhiệm nhân sự mới của Tổng Hội XDVN

Theo Quyết định số 15/QĐ/THXDVN ngày 1/6/2011 của Đoàn Chủ tịch Tổng Hội XDVN, Chủ tịch Tổng Hội đã ký quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Vĩnh Lộc giữ chức Trưởng Ban Đối ngoại, đồng thời là uỷ viên Ban Thông tin Tuyên truyền của Tổng Hội XDVN kể từ ngày 1/6/2011.

 

4. Họp Ban Tổ chức hội thảo “Đổi mới phương pháp quy hoạch cải tạo khu đô thị cũ tại các thành phố lớn của Việt Nam“

Theo chương trình công tác hội thảo của Tổng Hội XDVN năm 2011, dự kiến tổ chức hội thảo “Đổi mới phương pháp quy hoạch cải tạo khu đô thị cũ tại các thành phố lớn của Việt Nam“, công tác tổ chức hội thảo đã được giao cho Viện Nghiên cứu Đô thị và Phát triển hạ tầng, một tổ chức kHCN trực thuộc Tổng Hội.

Ngày 3/6/2011, Viện NCĐT và Phát triển hạ tầng đã tiến hành họp Ban Tổ chức hội thảo do PGS. TS. Lưu Đức Hải, Phó Viện trưởng chủ trì. Hội thảo dự kiến tiến hành vào ngày 8/10/2011.

Việc tổ chức hội thảo nhằm tạo điều kiện để có cơ sở đưa ra các giải pháp quy hoạch cải tạo và nâng cấp các khu vực đã xây dựng tại các các thành phố lớn của Việt Nam, gồm các đô thị loại đặc biệt và loại I đóng vai trò quan trọng vào sự nghiệp công nghiệp hoá hiện đại hoá đất nước phù hợp với tư duy đô thị học tiến bộ trên thế giới, tìm ra những kinh nghiệm có thể để áp dụng cho các  đô thị khác của Việt Nam.

Trong buổi họp đầu tiên, Viện đã công bố danh sách dự kiến Ban Tổ chức và Ban Nội dung của hội thảo do TS. Phạm Sĩ Liêm làm Trưởng Ban và PGS. TS. Lưu Đức Hải làm Phó Trưởng Ban. Buổi họp đã giới thiệu đề cương hội thảo, đề xuất nội dung thư mời viết tham luận gửi cho các đơn vị và cá nhân dự kiến đăng cai phát biểu và dự kiến chương trình hội thảo với các chủ đề chính: Thực trạng quy hoạch cải tạo khu vực đã xây dựng tại các thành phố lớn; Kinh nghiệm nước ngoài và các vấn đề tồn tại; Đề xuất giải pháp quy hoạch cải tạo khu đô thị cũ.

Hội thảo dự kiến mời các lãnh đạo chủ chốt quản lý công tác đô thị của các tỉnh, thành phố lớn trong cả nước và lãnh đạo các Hiệp Hội, Hội nghề nghiệp có liên quan tham gia tham luận.

5.Đăng ký Đề tài Nghiên cứu khoa học về biến đổi khí hậu

Thực hiện theo công văn số 1502/BTNMT-KH ngày 9/5/2011 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch năm 2012 thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu và công văn số 231/BXD-KHCN ngày 25/5/2011 của Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường - Bộ Xây dựng về việc đăng ký nhiệm vụ thuộc chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với biếu đổi khí hậu năm 2012, Tổng Hội XDVN đã đề xuất nhiệm vụ NCKH theo yêu cầu trên và gửi cho Bộ Xây dựng.

Tổng Hội XDVN đã đăng ký đề tài Nghiên cứu tác động của biến đổi khí hậu đối với lĩnh vực xây dựng – Các giải pháp ứng phó”, do ông Phạm Thế Minh làm Chủ nhiệm đề tài. Mục tiêu đề tài là Đánh giá một cách tổng quát và dự báo đầy đủ ảnh hưởng biến đổi khí hậu và hệ quả của nước biển dâng đối với các lĩnh vực do ngành xây dựng quản lý, đặc biệt là các công trình hạ tầng đô thị; công trình hạ tầng giao thông cảng biển; công trình đê đập nội địa và bờ biển; công trình công nghiệp và dân dụng. Trên cơ sở đó đề xuất kế hoạch tổng thể và các giải pháp nhằm thích ứng biến đổi khí hậu và nước biển dâng, giảm thiểu thiệt hại, ứng phó có hiệu quả với biến đổi khí hậu.

Dự kiến kết quả đề tài là:

- Kết quả khảo sát, đánh giá tác động của biến đổi khí hậu đến hệ thống các đô thị hiện có, đặc biệt là các đô thị ven biển, các công trình hạ tầng đô thị , công trình hạ tầng giao thông, cảng biển,công trình đê đập nội địa và bờ biển, công trình công nghiệp và dân dụng.

- Bản đồ điều chỉnh quy hoạch đô thị ven biển miền Trung và Nam bộ

- Bản đồ điều chỉnh quy hoạch liên quan đến hệ thống các công trình thủy lợi

- Hướng dãn các giải pháp thiết kế, thi công  các công trình XD, sản xuất vật liệu xây dựng mới.

- Biên soạn hệ thống quy chuẩn kỹ thuật XD thích ứng với BĐKH.

Đề tài dự kiến thực hiện trong 2 năm 2012~2013

 

6.Kế hoạch tổ chức hội thảo của Hội Vật liệu xây dựng Việt Nam trong nửa cuối năm 2011

Từ nay đến hết năm 2011, Hội VLXDVN sẽ phối hợp với một số cơ quan, Tổng Công ty, Công ty trong và ngoài nước tổ chức một số cuộc Hội thảo về VLXD mới và khai thác chế biến nguyên liệu làm VLXD.

Chủ đề các cuộc Hội thảo, thời gian tổ chức, các cơ quan phối hợp và địa điểm tổ chức (dự kiến) như sau:

1. Hội thảo “Vật liệu mới thân thiện môi trường đáp ứng yêu cầu xây dựng nhà ở và công trình tại vùng ĐBSCL”, phối hợp với Larfarge Boral Gypsum Việt Nam, Công ty CP Vương Hải, Công ty CP Chế tạo Máy và sản xuất vật liệu mới Trung Hậu tổ chức tại khách sạn Ninh Kiều - số 2 Hai Bà Trưng, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ vào cuối tháng 7/2011

 2. Hội thảo “Thạch cao FGD nhân tạo tận thu từ khí thải nhà máy nhiệt điện làm phụ gia sản xuất xi măng và làm nguyên liệu sản xuất tấm tường, tấm trần thạch cao”, phối hợp với Holcim (Thuỵ Sỹ) - Larfarge Boral Gypsum, Saint - Gobain Việt Nam, Kottrell Korea tổ chức tại Hà Nội vào cuối tháng 9/2011

3. Hội thảo “Khai thác & chế biến nguyên liệu để sản xuất VLXD (đá vôi xi măng, đá xây dựng, fenspat, cao lanh, đá ốp lát...)”, phối hợp với Holcim (Thuỵ Sỹ), Metso (Finland), Công ty TNHH Kaolin Quảng Bình, Bohemia (CH Sec), các Công ty Nhật Bản, Ấn Độ, Thailand, TCT Công nghiệp Xi măng Việt Nam tổ chức trong 3 ngày (hội thảo 2 ngày, tham quan 1 ngày) tại Hà Nội vào tháng 10  hoặc tháng 11/2011.

4. Hội thảo Hội thảo tại Hội chợ Triển lãm ConBuild “Vật liệu mới thân thiện môi trường, tiết kiệm năng lượng & giảm phát thải ...” tổ chức tại Hội chợ Triển lãm ConBuild, Khu Liên Hợp TDTT Phú Thọ, số 221 đường Lý Thường Kiệt, Quận 11, TP. Hồ Chí Minh vào đầu tháng 12/2011.

Hội VLXD Việt Nam sẽ có những thông báo cụ thể trên trang website của Hội (www.hoivlxdvn.org.vn) về thời gian tổ chức các cuộc Hội thảo nói trên.

 

7.Tập huấn đào tạo các phương pháp thử nghiệm không phá huỷ (NDT)

Tại Hà Nội (18~20/4/2011) và tại TP Hồ Chí Minh (21~23/4/2011), Hội Công nghiệp Bê tông Việt Nam đã tổ chức tập huấn đào tạo các phương pháp thử nghiệm không phá huỷ trong kiểm định, quản lý chất lượng công trình xây dựng (NDT) để các học viên nghe giảng lý thuyết và theo rõi thực hành trên các thiết bị của hãng Germann Instruments A/S với các nội dung:

- Đánh giá cường độ bê tông tại chỗ bằng búa bật nẩy theo ASTM C805/C805/C805M; Thử kéo căng đo lực kéo thanh sắt đã cài sẵn trong bê tông của mẫu thử bằng thiết bị LOK-TEST & CAPO-TEST theo ASTM C900; Phương pháp thử cường độ bám dính theo ASTM C1583/C1583M

- Giới thiệu ACI 228.2R và ASTM 1383-04 kèm theo hướng dẫn sử dụng các thiết bị đo độ phản xạ va đập, phản xạ âm thanh, tốc độ xung siêu âm và ứng dụng của chúng trong nghiên cứu đánh giá bê tông và kết cấu bê tông.

- Đánh giá khả năng chống thấm chất lỏng, chống thấm Clo và hiện tượng carbonat hoá của các lớp phủ và các vấn đề về ăn mòn bê tông và cốt thép trong bê tông. Hướng dẫn vận hành sử dụng các thiết bị theo tiêu chuẩn thí nghiệm ASTM.

- Giới thiệu các phương pháp mới xác định tính lưu biến của hỗn hợp bê tông và hiện tượng co ngót của bê tông, giới thiệu tiêu chuẩn ACI 238. IR – 08.

Tập huấn đã triển khai hướng dẫn cho gần 100 học viên từ các đơn vị làm công tác kiểm định và nghiên cứu khoa học, tư vấn thiết kế xây dựng. Những tiêu chuẩn hướng dẫn trong tập huấn  là những tiêu chuẩn được sử dụng rộng rãi ở nhiều nước trên thế giới.

 

8.Đại hội nhiệm kỳ II Hội Xây dựng tỉnh Bình Phước

Ngày 19/5/2011, BCH Hội Xây dựng tỉnh Bình Phước đã họp và quyết định tổ chức đại hội Hội Xây dựng tỉnh nhiệm kỳ II vào ngày 15/6/2011, đồng thời thống nhất một số nội dung cơ bản của đại hội. Đại hội sẽ nghe và thông qua dự thảo báo cáo tình hình hoạt động nhiệm kỳ I và phương hướng hoạt động của nhiệm kỳ II, báo cáo kiểm điểm của BCH nhiệm kỳ I, báo cáo tình hình thu chi tài chính và đóng góp ý kiến điều chỉnh bổ sung Điều lệ Hội. Đại hội cũng sẽ bầu BCH nhiệm kỳ II của Hội..

Tổng Hội XDVN đã cử ông Vũ Hồng Việt, uỷ viên Đoàn Chủ tịch Tổng Hội, Trưởng Ban Đại diện  Văn phòng Tổng Hội tại TP. Hồ Chí Minh thay mặt Đoàn Chủ tịch Tổng Hội tham dự đại hội.

 

9.Toạ đàm Góp ý kiến về ý tưởng quy hoạch cải tạo cầu Long Biên và bãi giữa sông Hồng

Ngày 2/6/2011, Viện Nghiên cứu đô thị và Phát triển hạ tầng của Tổng Hội XDVN đã tổ chức toạ đàm góp ý về Ý tưởng quy hoạch cải tạo cầu Long Biên và bãi giữa sông Hồng .

Ý tưởng cải tạo cầu Long Biên là đề xuất của bà Nguyễn Nga, kiến trúc sư quy hoạch đô thị. Trong buổi toạ đàm, bà Nguyễn Nga đã trình bày các vấn đề liên quan đến cải tạo cầu Long Biên: mục tiêu của việc cải tạo; ý tưởng cải tạo và vấn đề sử dụng không gian cầu Long Biên và các vùng phụ cận sau cải tạo và nối kết với trung tâm Hà Nội (vùng quận Hoàn Kiếm), sau cải tạo, cầu Long Biên sẽ như một bảo tàng lịch sử cận đại, tạo dụng các phố nghề ở trong các vòm chân cầu Long Biên kéo dài và các vườn treo ở trên phần cầu này, cải tạo tháp nước hàng đạu thành bảo tàng cổ vật, bãi giữa sông Hồng trở thành công viên nghệ thuật; xây dựng bảo tàng nghệ thuật đương đại ở đầu cầu Long Biên phía Gia Lâm. Tạo dựng mối liên kết khu cầu Long Biên với Hoàng Thành Thăng Long, quảng trường Ba Đình, hồ Hoàn Kiếm và Nhà hát lớn. Có thể nói đây là một ý tưởng đầy sáng tạo có nhiều nét mới, song cũng có nhiều vấn đề liên quan đến quy hoạch chung của khu đô thị của thủ đô, vấn đề chuyển đổi mục tiêu sử dụng cầu Long Biên và vấn đề  kinh phí cải tạo.

Nhiều thành viên tham gia hội thảo đã phát biểu ý kiến trong cuộc họp và đóng góp ý kiến sơ bộ ngắn gọn bằng văn bản gửi tới tác giả của ý tưởng công trình.

Kiến trúc sư Nguyễn Nga đã cám ơn Viện Nghiên cứu đô thị và Phát triển hạ tầng tổ chức buổi toạ đàm này và hy vọng trong thời gian tới Viện sẽ tổ chức một hội thảo với chủ đề trên rộng rãi cho nhiều thành phần tham dự để có thể thu được nhiều ý kiến đóng góp thiết thực hơn.

 

10. Hợp tác giữa Hội Xây dựng Đồng Nai và Hội Xây dựng Bình Phước

Ngày 19/4/2011, ông Nguyễn Cảnh, Chủ tịch Hội Xây dựng Đồng Nai đã làm việc với Hội Xây dựng Bình Phước nhân dịp hội Xây dựng Bình Phước tới tham quan, học tập kinh nghiệm hoạt động của Hội Xây dựng Đồng Nai, đoàn do ông Nguyễn Hoàng Hùng, Giám đốc Sở xây dựng kiêm Chủ tịch Hội Xây dựng Bình Phước.

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã tìm hiểu về cơ cấu tổ chức bộ máy của Hội, các hoạt động mà Hội thực hiện để giúp ngành xây dựng trong công tác quản lý Nhà nước ở địa phương, những quyền lợi mà hội viên được hưởng khi tham gia vào Hội, quy định về thu hội phí, kinh nghiệm về vấn đề gây quỹ hoạt động và kinh nghiệm hoạt động của Hội. Buổi làm việc đã đáp ứng mục tiêu của đoàn Hội xây dựng Bình Phước trong thời gian tham quan, học tập kinh nghiệm của Hội Xây dựng Đồng Nai.

 

11.Giải quần vợt Hội Xây dựng tỉnh Đồng Nai năm 2011

Thực hiện chương trình hoạt động của Hội Xây dựng Đồng Nai năm 2011, kỷ niệm ngày Miền Nam hoàn toàn giải phóng 30/4, ngày quốc tế lao động 1/5, ngày chiến thắng Điện Biên Phủ 7/5, ngày sinh Bác Hồ 19/5 và chào mừng ngày bầu cử Quốc hội khoá XIII và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011~2016, Hội Xây dựng Đồng Nai đã tổ chức giải quần vợt “Cúp Hội Xây dựng năm 2011“. Đến dự có ông Đinh Quốc Thái, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, ông Trần Quang Tạo, Phó Giám đốc Sở Văn hoá - Thể thao và Du lịch, ông Phạm Gia Hải, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Liên hiệp các Hội KHKT tỉnh và đông đảo hội viên Hội Xây dựng tỉnh. Giải đã quy tụ 46 vận động viên (23 đội) là cán bộ hội viên của Hội tham gia thi đấu theo hình thức đấu loại trực tiếp, trong đó có 8 đội thi đấu ở nhóm trên 45 tuổi và 15 đội thi đấu thi đấu ở nhóm dưới 45 tuổi.

Kết quả thi đấu đã tìm được các đội đoạt giải nhất ở các nhóm lứa tuổi khác nhau.

 

12.HỘI XÂY DỰNG BÀ RỊA – VŨNG TÀU TỔ CHỨC HỘI THAO NĂM 2011

Ngày 28/5/2011, tại câu lạc bộ quần vợt OSC (số 262 Lê Lợi, TP. Vũng Tàu) đã diễn ra Hội thao Hội Xây dựng Bà Rịa – Vũng Tàu năm 2011 nhằm chào mừng kết quả bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIII, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp và tiến tới kỷ niệm 20 năm thành lập tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Tham dự Hội thao năm nay có 17 đoàn đến từ các doanh nghiệp hoạt động xây dựng và một số khách mời đặc biệt của Hội từ các Sở, Ban, ngành, cơ quan đơn vị bạn ở Trung ương và địa phương trên địa bàn tỉnh về tham dự.

Hội thao đã thu hút hơn 250 vận động viên tham gia thi đấu ở 3 môn: Bóng đá Mini, cầu lông (nội dung: đơn nam, đơn nữ, đôi nam nữ); tennit mở rộng (Đôi Nam lãnh đạo, đôi Nam Phong trào, đôi Nam cây vượt mạnh). Các vận động viên được chia bảng thi đấu vòng tròn.

Hội thao lần này đã tạo thêm sự gắn bó, giao lưu giữa các đơn vị trong và ngoài ngành xây dựng và thực sự đã trở thành ngày hội giao lưu văn hóa thể thao Hội Xây dựng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Kết thúc Hội thao, Ban Tổ chức đã trao 38 cúp các loại, giấy chứng nhận và tiền thưởng cho các cá nhân và tập thể tham dự hội thao.

 

13.HỌP BAN TỔ CHỨC HỘI THẢO: “ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP QUY HOẠCH CẢI TẠO KHU ĐÔ THỊ CŨ TẠI CÁC TP. LỚN Ở VIỆT NAM”

Trong 3 ngày 3/6 8/6 và 17/6/2011 tại trụ sở THXDVN ông Phạm Sỹ Liêm Phó Chủ tịch HXDVN đã chủ trì cuộc họp ban tổ chức, ban nội dung chuẩn bị cho Hội thảo toàn quốc: “Đổi mới phương pháp quy hoạch cải tạo các khu đô thị cũ tại các TP. lớn của Việt Nam”. Trước những đòi hỏi cấp bách của các đô thị ở nước ta, đặc biệt là các đô thị lớn, có những công trình đã tồn tại hàng trăm năm, có những công trình được xây dựng từ những năm 60, 70, 80, 90... nhiều công trình đã xây lắp, nhiều quy hoạch không phù hợp...

NDS.

(THXDVN)
Quay lại
Ý kiến của bạn
Tên bạn:  
Email:    
Tiêu đề:
 
File gắn kèm:
Tắt bộ gõ Gõ tự động Telex VNI VIQR
 
Các tin khác:
Họp mặt nhân dịp 86 năm ngày báo chí cách mạng Việt Nam (21/06/2011)
“Tư vấn, phản biện và giám định xã hội: Làm thế nào để tạo sức bật?” (15/06/2011)
TIN HOẠT ĐỘNG TỔNG HỘI XÂY DỰNG VIỆT NAM (28/01/2011)
BÀI PHÁT BIỂU TẠI HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC NĂM 2010 VÀ TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH – NHIỆM VỤ NĂM 2011 NGÀNH XÂY DỰNG (14/01/2011)
Chúc mừng Năm Mới (31/12/2010)
Hội nghị ban chấp hành TW Tổng hội xây dựng Việt Nam lần thứ III khóa VI (30/11/2010)
HỘI THẢO “TÁC ĐỘNG CỦA BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU ĐỐI VỚI LĨNH VỰC XÂY DỰNG – CÁC GIẢI PHÁP ỨNG PHÓ” (23/11/2010)
Tin hoạt động Tổng hội XDVN tháng 10.2010 (03/11/2010)
Hội thảo đầu tư Đài Loan với các doanh nghiệp ngành xây dựng Việt Nam vào ngày 1/11/2010 tại Hà Nội (26/10/2010)
Đoàn đại biểu Hội Xây dựng Trung Quốc sang thăm Việt Nam (22/10/2010)
Tiêu điểm
Video Clips
Thư viện ảnh
Quảng cáo
Tin mới nhất
Hội chuyên ngành XD
>> Xem chi tiết danh sách
Hội viên tập thể
>> Xem chi tiết danh sách
Tìm kiếm

Liên kết web
Quảng cáo