Color Palette Selector
Tổng Hội Xây dựng trong mối tương quan các tổ chức Hội ở Việt Nam.    

Hiện nay ở Việt Nam đã hình thành nhiều tổ chức Hội chính trị - xã hội; Hội  xã hội – nghề nghệp.

Vào thời điểm tháng 1-năm 2012, đã có 437 hội hoạt động trong phạm vi toàn quốc; 3511 hội hoạt động trong phạm vi cấp tỉnh, cấp huyện. (So với năm 1986, cả nước mới có 30 hội, năm 1990 có 100 hội hoạt động trong phạm vi toàn quốc, 300 hội hoạt động trong phạm vị tỉnh, thành phố) Ngoài ra còn có hàng vạn hội do quần chúng tự thành lập hoạt động ở phạm vi xã, phường, thị trấn; có hàng ngàn tổ chức, viện,trung tâm hoạt động theo chuyên ngành; có 29 loại quỹ với phạm vi hoạt động cả nước hoặc liên tỉnh; hàng ngàn loại quỹ ở địa phương. Trong những năm gần đây , tính trung bình mỗi năm có 20 hội, hiệp hội xã hội nghề nghiệp, kinh tế có phạm vi hoạt động toàn quốc được thành lập

Ở TW, hiện có 29 hội được nhà nước giao biên chế, gồm các hội được công nhận là tổ chức chính trị -xã hội, tổ chức chính trị - xã hội – nghề nghiệp và một số hội được giao nhiệm vụ gắn với nhiệm vụ chính trị của Đảng, Nhà nước (hội có tính chất đặc thù) với 649 biên chế (năm 2003 có 400 biên chế).

Ở địa phương có 861 hội được UBND tỉnh thành phố giao biên chế và kinh phí hoạt động với 4792 biên chế. (Theo báo cáo tại hội nghị  tổng kết 13 năm thực hiện chỉ thị 42/CT-TW của Bộ chính trị Đảng CSVN về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tổ chức và hoạt động của các hội quần chúng).

Tổng hội Xây dựng Việt Nam là một tổ chức xã hôi - nghề nghiệp không mang tính đặc thù, không được nhà nước giao biên chế và kinh phí, nên hoạt động của Tổng hội theo nguyên tắc tự nguyện, tự quản, tự đảm bảo kinh phí hoạt động, không vì lợi nhuận, dân chủ công khai, tuân thủ pháp luật và điều lệ, theo đúng quy định pháp luật Nhà nước. 

Tổng hội XDVN chịu sự quản lý nhà nước từ Bộ nội vụ và Bộ quản lý chuyên ngành xây dựng (Bộ Xây dựng) theo quy định của Chính phủ. 

Tổng hội XDVN còn là thành viên của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam. Liên hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam được Thủ tướng chính phủ xác định là hội đặc thù, được giao biên chế và kinh phí hoạt động (theo Quyết định 68/2010/QĐ-TTg ngày 1-11-2010).

Theo nguyên tắc và tính chất hoạt động của hội, thì sự tham gia làm thành viên của Liên hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật VN cũng mang tính chất tự nguyện.   

Tổng hội xây dựng có  sự tham gia  của  nhiều hội chuyên ngành  như: Hội Cảng - Đường thủy và Thềm Lục địa VN; Hội Chiếu sáng Đô thị VN; Hội Công nghiệp Bê tông VN; Hội Cơ học Đất và Địa Kỹ thuật Công trình VN; Hội Khoa học và Công trình Hàng không VN; Hội Đập lớn và Phát triển Nguồn nước VN; Hội Kinh tế Xây dựng VN; Hội Kết cấu và Công nghệ Xây dựng VN; Hội Môi trường Xây dựng VN; Hội Tin học Xây dựng VN; Hội Vật liệu Xây dựng VN; Hiệp Hội Môi trường Đô thị và Khu Công nghiệp VN. Các hội chuyên ngành có phạm vi hoạt động toàn quốc và chịu sự quản lý nhà nước của các Bộ chuyên ngành giao thông, nông nghiệp và phát triển nông thôn, xây dựng. Tổng hội Xây dựng còn có sự tham gia của 42 hội, hiệp hội xây dựng ở 42 tỉnh thành phố trên cả nước. Các tổ chức hội và hiệp hội này chịu sự quản lý của chính quyền địa phương.

Ngoài ra, Tổng hội XDVN còn có sự tham gia của 34 Tổng công ty, công ty xây dựng, công ty tư vấn, viện nghiên cứu, trường đại học, trung học của nhà nước, của các thành phần khác dưới hình thức hội viên tập thể.

Như vậy, Tổng hội XDVN là một tổ chức xã hội nghề nghiệp có phạm vi hoạt động toàn quốc, được tập hợp từ nhiều hội, hiệp hội ở TW và địa phương.

Sự tham gia của các hội thành viên mang tính tập hợp tự nguyện theo điều lệ. Có những hiệp hội liên quan đến hoạt động xây dựng như hiệp hội nhà thầu, hiệp hội tư vấn  xây dựng, bất động sản… vẫn hoạt động riêng lẻ. 

Sự tập hợp tự nguyện trong tổ chức Tổng hội của các hội thành viên không làm mất đi tính độc lập trong hoạt động của hội, và thực tế, hiệu quả hoạt động của các hội thành viên là chủ yếu. Các hội thành viên  ấn  hành tạp chí, bản tin, thông tin điện tử. Toàn tổng hội đã có 14 ấn phẩm báo giấy, 7 Website chuyên ngành và địa phương. Các hội thành viên có quyền gia nhập các tổ chức hội chuyên ngành khu vực và quốc tế theo quy định của pháp luật và điều lệ. Hội thành viên có quyền tạo lập quỹ thông qua nguồn hội phí, nguồn tài trợ, nguồn dịch vụ công theo chức năng nhiệm vụ và pháp luật. Các hội thành viên đều có cơ cấu tổ chức và bộ máy hoạt động theo quy định pháp luật và điều lệ (bầu cử ban chấp hành, ban kiểm tra, cơ quan thường trực, các tổ chức trực thuộc...). Và theo điều 16 của  điều lệ tổng hội, các hội thành viên có quyền rút ra khỏi tổ chức Tổng hội nếu thấy không còn thích hợp.

Cơ cấu tổ chức bộ máy điều hành Tổng hội có đoàn chủ tịch là cơ quan thường trực của Ban Chấp hành Tổng hội, Ban Kiểm tra và các ban chuyên môn (văn phòng,tổ chức, tài chính, đối ngoại, thông tin, chính sách, chất lượng, khoa học công nghệ, Ban kỹ sư, đào tạo, thường trực Giải thưởng Loa Thành, Hội đồng khoa học công nghệ, văn phòng đại diện tại TPHCM, Đà nẵng, câu lạc bộ chuyên gia xây dựng lão thành, Tạp chí Người Xây dựng). Và các tổ chức KHCN trực thuộc (gồm 9 trung tâm và một viện nghiên cứu). Các tổ chức trực thuộc hoạt động theo chức năng tư vấn phản biện, giám định xã hội, cung cấp dịch vụ theo quy định pháp luật, có con dấu, tài khoản riêng. Hoạt động cơ quan Tổng hội ngoài nhiệm vụ điều hòa các mối quan hệ giữa các hội thành viên trong việc trao đổi kinh nghiệm được tổ chức thường niên trên cơ sở  tổng hợp các hoạt động liên quan. Còn chủ yếu tham gia tư vấn, phản biện, những vấn đề liên quan đến vĩ mô quản lý chuyên ngành với các cơ quan quản lý nhà nước được thực hiện ở Tổng hội. Tính chất hoạt động của bộ máy Tổng hội mang tính độc lập, có tính đại diện trong quan hệ đối nội, đối ngoại  có liên quan đến chuyên ngành xây dựng. 

Vai trò Tổng hội trong tương quan hệ thống tổ chức hội mang tính cầu nối giữa Liên hiệp các hội khoa học & Kỹ thuật VN với các hội KHKT chuyên ngành liên quan đến đầu tư xây dựng. Tính liên kết, tập hợp của các hội thành viên với Tổng hội là sự  liên kết thỏa thuận. Mối liên kết có bền chặt và phát triển  hay không tùy thuộc vào năng lực tổ chức hoạt động của cơ quan Tổng hội và sự nhiệt tình tham gia xây dựng của các hội thành viên, của hội viên tập thể…

      Đối chiếu theo Nghị định 45/2010/NĐ-CP ngày 21-4-2010 của Chính phủ quy định về tổ chức hoạt động và quản lý hội, thay thế Nghị định 88/2003/NĐ-CP ngày 30-7-2003 và có hiệu lực thi hành  ngày 1-7-2010, Tổng hội Xây dựng Việt Nam đáp ứng các tiêu chí quy định của tổ chức hội xã hội nghề nghiệp có phạm vi hoạt động cả nước theo pháp luật và điều lệ.

     Năm 2012,  ghi  dấu mốc thời gian 30 năm tồn tại và phát triển của Tổng hội Xây dựng, tiền thân là Hội KHKT Xây dựng Việt Nam, một tổ chức xã hội nghề nghiệp chuyên ngành đầu tư xây dựng. Với thực tiễn thời gian, cùng sự  chuyển  đổi trong xu thế hội nhập thế giới theo cơ chế thị trường, sự tồn tại và phát triển của tổ chức xã hội nghề nghiệp như Tổng hội Xây dựng Việt Nam ngày càng có vị trí vai trò quan trọng trong xã hội.

Lê Anh Ba

 

 

(THXDVN)
Quay lại
Ý kiến của bạn
Tên bạn:  
Email:    
Tiêu đề:
 
File gắn kèm:
Tắt bộ gõ Gõ tự động Telex VNI VIQR
 
Các tin khác:
TỌA ĐÀM VỀ DỰ ÁN CẢNG CỬA NGÕ QUỐC TẾ HẢI PHÒNG (CẢNG LẠCH HUYỆN) (09/08/2012)
THÔNG CÁO BÁO CHÍ VỀ HỘI THẢO: “QUY HOẠCH VÀ QUẢN LÝ PHÁT TRIỂN KHÔNG GIAN NGẦM ĐÔ THỊ” (24/07/2012)
Tin thêm về Tọa đàm khoa học: “Xem xét báo cáo đề xuất phương án thay đổi địa điểm xây dựng cảng Lạch Huyện của Công ty TNHH Sơn Trường (18/07/2012)
Hội thảo Quy hoạch và quản lý phát triển không gian ngầm đô thị (16/07/2012)
Các hoạt động của Tổng hội Xây dựng Việt Nam (05/07/2012)
TỌA ĐÀM KHOA HỌC XEM XÉT BÁO CÁO ĐỀ XUẤT PHƯƠNG ÁN THAY ĐỔI ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG CẢNG LẠCH HUYỆN CỦA CÔNG TY TNHH SƠN TRƯỜNG (28/06/2012)
Các hội thảo được tổ chức vào năm 2012 của Tổng Hội XDVN (30/05/2012)
Các hội thảo tổ chức vào năm 2012 của Tổng Hội XDVN (03/05/2012)
Góp ý đề cương hội thảo “Quy hoạch và Quản lý phát triển không gian ngầm đô thị“ (16/04/2012)
Lãnh đạo Tổng Hội làm việc với Bộ trưởng Bộ Xây dựng (28/03/2012)
Tiêu điểm
Video Clips
Thư viện ảnh
Quảng cáo
Tin mới nhất
Hội chuyên ngành XD
>> Xem chi tiết danh sách
Hội viên tập thể
>> Xem chi tiết danh sách
Tìm kiếm

Liên kết web
Quảng cáo