Color Palette Selector
DANH SÁCH BAN CHÂP HÀNH, ĐOÀN CHỦ TỊCH, THƯỜNG TRỰC ĐOÀN CHỦ TỊCH, BAN KIỂM TRA TỔNG HỘI XÂY DỰNG VIỆT NAM KHOA VII (2012-2917)    

 

Ngày 5.10.2012 tại Trung tâm Hội nghị quốc tế 11 Lê Hồng Phong, Ba Đình, Hà Nội  Đại hội đại biểu toàn quốc Tổng hội xây dựng Việt Nam đã bâu Ban chấp hành gồm 158 vị; Đoàn Chủ tịch: 23 vị; Thường trực Đoàn Chủ tịch 9 vị và ban kiểm tra 5 vị. Danh sách như dưới đây:

 

DANH SÁCH THƯỜNG TRỰC ĐOÀN CHỦ TỊCH TỔNG HỘI XDVN KHÓA VII (2012-2017)

 

Số TT

Họ và tên

Chức vụ, nơi công tác

1

Trần Ngọc Hùng                   

- Chủ tịch Tổng Hội XDVN                                                                             - nguyên Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc Hội

2

Phạm Thế Minh                     

- Phó Chủ tịch & Tổng Thư ký Tổng Hội XDVN                               - nguyên Thứ trưởng Bộ GTVT

3

Đặng Việt Dũng

- Phó Chủ tịch Tổng Hội XDVN                                                                                 - Giám đốc Sở GTVT TP. Đà Nẵng

4

Phạm Hồng Giang                    

- Phó Chủ tịch Tổng Hội XDVN                                                          - Chủ tịch Hội Đập lớn & PT nguồn nước Việt Nam                        - nguyên Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp & PT nông thôn

5

Trần Văn Huynh

- Phó Chủ tịch Tổng Hội XDVN                                               - Chủ tịch Hội VLXD Việt Nam                                                                 - nguyên Thứ trưởng Bộ Xây dựng

6

Phạm Sỹ Liêm                     

- Phó Chủ tịch Tổng Hội XDVN                                           - nguyên Thứ trưởng Bộ Xây dựng

7

Nguyễn Văn Liên

- Phó Chủ tịch Tổng Hội XDVN                                                           - nguyên Thứ trưởng Bộ Xây dựng

8

Cao Lại Quang

- Phó Chủ tịch Tổng Hội XDVN                                                     - Phó Chủ tịch Hội Đập lớn & PT nguồn nước Việt Nam                              - Thứ trưởng Thường trực Bộ Xây dựng

9

Vũ Hùng Việt

- Phó Chủ tịch Tổng Hội XDVN                                                 - Đại diện Văn phòng phía Nam Tổng Hội XDVN                                   - nguyên Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh

 

 

DANH SÁCH UỶ VIÊN ĐOÀN CHỦ TỊCH TỔNG HỘI XDVN KHÓA VII  (2012-2017)

 

Số TT

Họ và tên

Chức vụ, nơi công tác

1

KS. Trần Ngọc Hùng                    

- Chủ tịch Tổng Hội XDVN                                                                             - nguyên Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc Hội

2

KS. Phạm Thế Minh                     

- Phó Chủ tịch & Tổng Thư ký Tổng Hội XDVN                               - nguyên Thứ trưởng Bộ GTVT

3

TS. Đặng Việt Dũng

- Phó Chủ tịch Tổng Hội XDVN                                                                                 - Giám đốc Sở GTVT TP. Đà Nẵng

4

GS. TSKH. Phạm Hồng Giang                    

- Phó Chủ tịch Tổng Hội XDVN                                                          - Chủ tịch Hội Đập lớn & PT nguồn nước Việt Nam                        - nguyên Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp & PT nông thôn

5

TS. Trần Văn Huynh

- Phó Chủ tịch Tổng Hội XDVN                                               - Chủ tịch Hội VLXD Việt Nam                                                                 - nguyên Thứ trưởng Bộ Xây dựng

6

TS. Phạm Sỹ Liêm                     

- Phó Chủ tịch Tổng Hội XDVN                                           - nguyên Thứ trưởng Bộ Xây dựng

7

GS. TSKH. Nguyễn Văn Liên

- Phó Chủ tịch Tổng Hội XDVN                                                           - nguyên Thứ trưởng Bộ Xây dựng

8

KS. Cao Lại Quang

- Phó Chủ tịch Tổng Hội XDVN                                                     - Phó Chủ tịch Hội Đập lớn & PT nguồn nước Việt Nam                              - Thứ trưởng Thường trực Bộ Xây dựng

9

KS. Vũ Hùng Việt

- Phó Chủ tịch Tổng Hội XDVN                                                 - Đại diện Văn phòng phía Nam Tổng Hội XDVN                                   - nguyên Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh

10

ThS. Nghiêm Văn Bang

Tổng GĐ Tập đoàn Phát triển nhà và đô thị Việt Nam

11

KS. Nguyễn Cảnh

- Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng Hội XDVN khóa VI                  - Chủ tịch Hội Xây dựng Đồng Nai

12

KTS. Vũ Quốc Chinh

- Uỷ viên BCH Tổng Hội XDVN khoá VI                                            - Tổng Biên tập tạp chí Người Xây dựng                                                        - Trưởng Ban Thông tin - Tổng Hội XDVN khóa VI

13

ThS. Trương Phú Cường

- Chủ tịch Hiệp Hội Xây dựng & VLXD TP. Hồ Chí Minh                           - Chủ tịch HĐQT Công ty ECI Sài gòn Group

14

PGS. TS. Lưu Đức Hải

Phó Viện trưởng Thường trực Viện NC Đô thị & PT hạ tầng – Tổng Hội XDVN

15

TS. Nguyễn Tiến Hóa

- Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng Hội XDVN khóa VI                                      - Chủ tịch Hội Xây dựng Hải Dương                                                           - Giám đốc Sở Xây dựng Hải Dương

16

PGS. TS. Huỳnh Văn Hoàng

- Uỷ viên Đoàn Chủ tịch Tổng Hội XDVN khoá VI               - Chủ tịch Hội Xây dưng TP Hồ Chí Minh

17

KS. Nguyễn Văn Khôi

- Chủ tịch Hội Xây dưng Hà Nội                                                       - Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội

18

ThS. Trần Tố Nghị

Phó Cục Trưởng Cục Quản lý xây dựng công trình - Bộ Nông nghiệp & PT nông thôn

19

GS. TSKH. Nguyễn Tài

- Uỷ viên BCH Tổng Hội XDVN khoá VI                                             - Thường trực Giải thưởng Loa Thành – Tổng Hội XDVN                 - Chủ nhiệm Khoa Kiến trúc XD - Đại học Phương Đông

20

TS. Lê Văn Thành

- Uỷ viên BCH Tổng Hội XDVN khoá VI                                     - Hiệu trưởng trường Đại học xây dựng Hà Nội

21

ThS. Nguyễn Hồng Trường

- Uỷ viên Đoàn Chủ tịch Tổng Hội XDVN khoá VI                                      - Thứ trưởng Bộ GTVT

22

KTS. Nguyễn Văn Trường

- Uỷ viên Đoàn Chủ tịch Tổng Hội XDVN khoá VI                                                - Trưởng Ban Kiểm tra – Tổng Hội XDVN

23

Phạm Trung Tuyến

- Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng Hội XDVN khóa VI                                - Trưởng Văn phòng Ban Chỉ đạo TW về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản – Bộ Xây dựng

 

 

DANH SÁCH BAN KIỂM TRA TỔNG HỘI XDVN KHOÁ VII (2012-2117)

 

Số TT

Họ và tên

Chức vụ, nơi công tác

1

KTS. Nguyễn Văn Trường

- Uỷ viên Đoàn Chủ tịch Tổng Hội XDVN khoá VI

- Trưởng Ban Kiểm tra – Tổng Hội XDVN khoá VI

2

KS. Nguyễn Minh Hoà

Thành viên Ban Kiểm tra – Tổng Hội XDVN khoá VI

3

KTS. Nguyễn Huy Đức

Thành viên Viện Nghiên cứu Đô thị & PT hạ tầng  - Tổng Hội XDVN

4

KS. Vũ Thế Dũng

- Uỷ viên Thường trực BCH Hội Xây dựng Đà Nẵng

- Giám đốc CT TNHH Tư vấn xây dựng Miền Trung

5

KS. Thái Tuấn Anh

- Thành viên Ban Kiểm tra - Tổng Hội XDVN khoá VI

- Phó Đại diện Văn phòng phía Nam Tổng Hội XDVN, 

- Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH Nhà nước 1 thành viên Đầu tư Phát triển Thủ Thiêm

 

 

BTT

 

(THXDVN)
Quay lại
Ý kiến của bạn
Tên bạn:  
Email:    
Tiêu đề:
 
File gắn kèm:
Tắt bộ gõ Gõ tự động Telex VNI VIQR
 
Các tin khác:
Thông cáo báo chí về Lễ kỷ niệm 30 năm ngày thành lập, đón nhận Huân chương Độc lập hạng Ba lần thứ 2 và Đại hội Đại biểu Tổng hội xây dựng Việt Nam lần thứ VII (05/10/2012)
Hoạt động của Tổng hội xây dựng việt Nam và các hội thành viên trong tháng 8 và tháng 9-2012 (01/10/2012)
LỄ KỶ NIỆM 30 NĂM THÀNH LẬP (1982-2012) LỄ ĐÓN NHẬN HUÂN CHƯƠNG ĐỘC LẬP HẠNG BA (LẦN THỨ 2) VÀ ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC TỔNG HỘI XÂY DỰNG VIỆT NAM LẦN THỨ VII SẼ ĐƯỢC TỔ CHỨC VÀO NGÀY 5.10.2012 TẠI TRUNG TÂM HỘI NGHỊ QUỐC TẾ 11 LÊ HỒNG PHONG BĐ HÀ NỘi (10/09/2012)
Tổng Hội Xây dựng trong mối tương quan các tổ chức Hội ở Việt Nam. (30/08/2012)
TỌA ĐÀM VỀ DỰ ÁN CẢNG CỬA NGÕ QUỐC TẾ HẢI PHÒNG (CẢNG LẠCH HUYỆN) (09/08/2012)
THÔNG CÁO BÁO CHÍ VỀ HỘI THẢO: “QUY HOẠCH VÀ QUẢN LÝ PHÁT TRIỂN KHÔNG GIAN NGẦM ĐÔ THỊ” (24/07/2012)
Tin thêm về Tọa đàm khoa học: “Xem xét báo cáo đề xuất phương án thay đổi địa điểm xây dựng cảng Lạch Huyện của Công ty TNHH Sơn Trường (18/07/2012)
Hội thảo Quy hoạch và quản lý phát triển không gian ngầm đô thị (16/07/2012)
Các hoạt động của Tổng hội Xây dựng Việt Nam (05/07/2012)
TỌA ĐÀM KHOA HỌC XEM XÉT BÁO CÁO ĐỀ XUẤT PHƯƠNG ÁN THAY ĐỔI ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG CẢNG LẠCH HUYỆN CỦA CÔNG TY TNHH SƠN TRƯỜNG (28/06/2012)
Tiêu điểm
Video Clips
Thư viện ảnh
Quảng cáo
Tin mới nhất
Hội chuyên ngành XD
>> Xem chi tiết danh sách
Hội viên tập thể
>> Xem chi tiết danh sách
Tìm kiếm

Liên kết web
Quảng cáo