Color Palette Selector
HỘI KHOA HỌC KỸ THUẬTCÔNG TRÌNH HÀNG KHÔNG VIỆT NAM (VACA) TRÒN 20 TUỔI    

Xuất phát từ nhu cầu tình cảm đồng nghiệp, những người hoạt động trong lĩnh vực xây dựng sân bay của Việt Nam đã đề xướng và được 03 cơ quan tài trợ chính là Tổng cục Hàng không Dân dụng Việt Nam (HKDDVN), Bộ tư lệnh Không quân, Bộ tư lệnh công binh đồng ý đề nghị Hội Xây dựng Việt Nam thành lập Hội khoa học kỹ thuật xây dựng công trình hàng không Việt nam (gọi tắt là VACA) tại QĐ số 46/BCH ngày 14-03-1990.

 

1.TS. Trần Quang Châu Chủ tịch Hội.

 Ban đầu chỉ có vài chục người, đến nay VACA đã có một tổ chức rộng lớn và vững mạnh gồm có: BCH Hội với 30 ủy viên; có hội đồng  KHCN, Ban quản lý nghiên cứu - đào tạo - hợp tác quốc tế, văn phòng; 4 đơn vị trực thuộc là Viện KH&CN HK, Trung tâm tư vấn ABCC, Công ty EC, Trung tâm CATIT và 27 hội viên tập thể là các cơ quan, đơn vị trong ngành HKDDVN, Không quân, Công binh, các trường, viện trong ngành GTVT và liên quan; gần 300 hội viên cá nhân là các giáo sư, phó giáo sư, tiến sỹ, thạc sỹ, kỹ sư, cử nhân, cán bộ kỹ thuật và cán bộ quản lý nhiều năm kinh nghiệm trong ngành XDCTHK của cả nước. Hội VACA là hội chuyên ngành của Tổng hội XDVN, là hội viên tập thể thuộc Liên hiệp các Hội KH&KT Việt nam đồng thời là thành viên chính thức của Hiệp hội sân bay quốc tế khu vực Châu Á -Thái Bình Dương.

 

2.Hội thảo khoa học về qui hoạch hệ thống sân bay phục vụ công tác tìm kiếm cứu nạn ở Việt nam

 

3. Sân đỗ máy bay A75- Tân Sơn Nhất được công nhận công trình chất lượng tiêu biểu thập kỷ 90

Các hoạt động tư vấn của Hội.

Trong quá trình hoạt động VACA đã trực tiếp chủ trì hoặc tham gia tư vấn, phản biện nhiều nhiệm vụ quan trọng về xây dựng công trình HK như:

a. Tư vấn phản biện các dự án, chương trình, chiến lược, kế hoạch dài hạn về phát triển ngành GTVT VN nói chung và ngành HKVN nói riêng, trong đó đặc biệt là lĩnh vực công trình HK.

b. Tham gia xây dựng cơ sở lý luận và thực tiễn cho dự thảo Luật HKDDVN; Qui hoạch hệ thống Cảng Hàng không Sân Bay (CHK-SB) Việt Nam đến năm 2010; xây dựng hệ thống các qui trình, qui phạm, qui chế, định mức kinh tế kỹ thuật về qui hoạch, thiết kế, thi công, bảo trì, sửa chữa, khai thác, quản lý và phát triển mạng CHK-SB VN theo từng giai đoạn phát triển phù hợp với chiến lược phát triển  kinh tế và an ninh quốc gia.

c. Tham gia tư vấn phản biện các luật và hệ thống văn bản dưới luật theo yêu cầu của Tổng hội xây dựng VN, Liên hiệp các Hội KH & KT VN và các cơ quan quản lý vĩ mô của Nhà nước.

d. Trực tiếp tham gia phản biện các đề tài, dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật ở các cơ sở góp phần thành công xây dựng các công trình thuộc nhiều hạng ngạch khác nhau.

e. Tư vấn cho các cơ quan, đơn vị trong việc hợp tác liên kết với các tổ chức, cá nhân  nước ngoài đầu tư vào Việt Nam.

Từ ngày thành lập đến nay VACA đã đóng góp vô tư, khách quan, khoa học trong công tác tư vấn và phản biện xã hội góp phần công sức nhỏ bé của mình vào sự nghiệp phát triển ngành hàng không Việt Nam.

Các hoạt động nghiên cứu khoa học.

Các hội viên tập thể và cá nhân của Hội đã chủ trì hoặc tham gia đề xuất nhiều ý tưởng và định hướng cho công tác nghiên cứu khoa học trong  ngành với qui mô cả nước về các lĩnh vực chuyên ngành: Từ quản lý Nhà nước, quản lý sản xuất kinh doanh, quản lý hoạt động bay, cảng HK-SB đến vận tải hàng không và các vấn đề khác liên quan. Ví dụ như: Nghiên cứu cơ sở lý luận để xây dựng Luật HKDDVN; Qui hoạch mạng cảng Hàng không, sân bay Việt Nam; qui hoạch vùng trời, qui hoạch hệ thống công nghệ thông tin ngành hàng không; Đổi mới cơ chế quản lý nhà nước ngành HKDDVN trong nền kinh tế thị trường; Chương trình xây dựng hệ thống văn bản quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD) của TCTy HKVN; Nghiên cứu thiết kế chế tạo thiết bị bay, máy bay nhỏ; Nghiên cứu nâng cao năng lực cạnh tranh của ngành HKVN trong điều kiện hội nhập; nghiên cứu nâng cao năng lực bảo dưỡng sửa chữa máy bay của HKVN; Xây dựng qui chế quản lý, xây dựng cảng HK-SB; Các hệ thống qui trình, qui phạm, định mức kinh tế kỹ thuật ngành HKVN; Điều tra xử lý môi trường HK; Qui hoạch hệ thống cảng HK-SB phục vụ công tác tìm kiếm cứu nạn quốc gia; Nghiên cứu, điều tra ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đối với các công trình GTVT VN...Cộng vào đó là những phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, cải tiến phương pháp quản lý từ cơ sở đã làm lợi cho nhà nước rất lớn về kinh tế và kỹ thuật góp phần phát triển ngành trong Những năm qua.

Một số nhiệm vụ cụ thể do Hội trực tiếp chủ trì :

- Phản biện đề án quy hoạch mạng cảng hàng không dân dụng toàn quốc. Kết quả của Đề án này đã được thể hiện trong các hồ sơ của đề án qui hoạch mạng và tại tờ trình Chính phủ của Cục HKDDVN số 668/CAAV  ngày 8  tháng 4  năm 1996 và quyết định phê duyệt quy hoạch phát triển hệ thống sân bay toàn quốc của Chính phủ số 911/1997/QĐ-TTg ngày 24/10/1997.

- Năm 1998- 2000 VACA được sở KHCN TP Hồ Chí Minh giao nhiệm vụ: “Nghiên cứu, điều tra, khảo sát nhu cầu và tính khả thi của việc ứng dụng kỹ thuật Hàng không (máy bay nhỏ) phục vụ phát triển kinh tế xã hội kết hợp với an ninh quốc phòng tại thành phố Hồ Chí Minh và vùng lân cận”. Đề tài này đã góp phần đánh giá cơ sở hạ tầng cho máy bay nhỏ ở khu vực phía Nam.

- Hai năm 2008-2009 gần đây công tác nghiên cứu KHCN đã có những bước tiến bộ vượt bậc với nhiều đề tài, nhiệm vụ quan trọng :

* VACA được Liên hiệp các hội KH&KT Việt Nam giao đề tài: “Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn phục vụ quy hoạch hệ thống sân bay cho công tác tìm kiếm cứu nạn ở Việt Nam”. Đề tài đã được nghiệm thu loại khá cuối năm 2009. Kết quả của đề tài đã cho ta bức tranh toàn cảnh hệ thống sân bay Việt nam và đề xuất được những giải pháp quy hoạch trong tương lai gần của Việt Nam.

* Các hội viên tập thể, cá nhân của Hội đã chủ trì biên soạn một số tiêu chuẩn cơ sở đã được Cục HK ban hành như: Tiêu chuẩn sân bay Trực thăng dân dụng Việt Nam, Quy trình thiết kế mặt đường sân bay, Quy trình duy tu bảo dưỡng sân bay...

* VACA đã hoàn thành nhiệm vụ nghiên cứu do Bộ tài nguyên môi trường giao: “Đánh giá tác động biến đổi của khí hậu đối với ngành giao thông vận tải và xây dựng các biện pháp thích ứng với các kịch bản biến đổi khí hậu trong lĩnh vực giao thông vận tải của Việt Nam trong khuôn khổ dự án “Việt Nam chuẩn bị thông báo quốc gia lần thứ hai cho UNFCCC”.

*  Năm 2009 Hội đã được Bộ GTVT và Cục HKVN giao nhiệm vụ biên soạn chuyển đổi “Tiêu chuẩn sân bay dân dụng Việt Nam” thành tiêu chuẩn quốc gia (TCVN). Bản thảo “Tiêu chuẩn sân bay dân dụng Việt Nam” đã được hoàn thành, đang xin ý kiến các cơ quan chức năng để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt trong năm 2010.

- Năm 2010 Sở KH & CN Tp Hà Nội đã giao cho VACA đề tài: “Nghiên cứu thiết kế và chế thử xuồng Thuỷ - khí động lực hoạt động ở vùng đầm lầy, nước nông”. Đây là một đề tài lớn của Hà Nội. Hiện nay đã cơ bản hoàn thành công tác thiết kế và chế tạo mô hình. Sắp tới sẽ chế tạo, lắp ráp và cho chạy thử.

- Viện KH&CN hàng không của Hội hoàn thành đề tài sử dụng chất kết dính SA44 của Mỹ vào xây dựng đường tuần tra biên giới Tỉnh Bình Phước; Đã mua thêm 02 bộ thiết bị thi công đường bê tông loại mới hiện đại.

Đầu năm 2010 VACA đã chủ động đề xuất hàng chục đề tài, nhiệm vụ nghiên cứu quan trọng cho những năm tới. Mặt khác đề xuất hàng chục đề tài các cấp và một loạt nhiệm vụ lớn cho lễ hội quốc gia 1.000 năm Thăng long.

Công tác nghiên cứu khoa học của VACA thực sự đã khởi sắc !

Các hoạt động đào tạo, thông tin và dịch vụ KHCN

Hội đã chủ động tăng cường, mở rộng hoạt động của mình trong công tác đào tạo, thông tin và dịch vụ KHCN:

- Phối hợp tốt với Đại học Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức, duy trì các lớp đại học tại chức ngành đường ô tô và sân bay, kinh tế vận tải hàng không và lớp hoàn chỉnh kiến thức liên thông từ cao đẳng lên đại học ngành đường ô tô và sân bay.

- Phối hợp với Vụ Khoa học công nghệ Bộ Giao thông Vận tải mở lớp đào tạo nhân viên thí nghiệm và kiểm định vật liệu và công trình giao thông tại thành phố HCM.

- Các hội viên cá nhân của hội là một đội ngũ giáo viên có uy tín trong các trường đại học, các viện nghiên cứu, các trung tâm đào tạo, các tổ chức huấn luyện nghiệp vụ chuyên môn công trình hàng không.

 Các hoạt động hợp tác quốc tế, hội nghị, hội thảo khoa học.

Trong các năm qua Hội đã cùng với các tổ chức và cá nhân nhân trong nước và nước ngoài tổ chức thành công nhiều hội thảo khoa học quốc tế. Các cuộc hội thảo với sự hợp tác của đại diện các nước như: Nga, Mỹ, Pháp, Trung quốc, Đài Loan, Đức, Ấn Độ... do Hội tổ chức đều được triển khai theo đúng qui định của Nhà nước và đã cung cấp nhiều thông tin phong phú, kịp thời, bổ ích về khoa học công nghệ mới và tăng cường hợp tác, trao đổi giao lưu giữa các nhà khoa học, các nhà quản lý của Việt Nam với quốc tế ...

 Trong phạm vi hạn hẹp của  bài này, chúng ta không thể nêu lên một cách đầy đủ các hoạt động của  các hội viên tập thể trong thời gian qua. Đó là những tập thể có nhiều đóng góp rất lớn lao cho một diện mạo mới của ngành hàng không Việt Nam, trong đó phải kể đến: Công ty ACC “đơn vị anh hùng trong thời kỳ đổi mới”, Công ty Tư vấn Khảo sát Thiết kế Hàng không ADCC, Công ty CP Xuất Nhập khẩu Hàng không (AIRIMEX), Công ty CP Tư vấn Xây dựng và Dịch vụ Hàng không (AEC), Công ty CP Xây dựng Công trình HK, Cụm cảng HKSB miền Bắc, Viện Khoa học Hàng không, Trung tâm Kỹ thuật các Công trình Đặc biệt của Bộ Quốc phòng; Bộ môn Cầu đường Sân bay của Học viện Kỹ thuật Quân sự, Công ty Lũng Lô, Bộ môn Đường Ô tô và Sân bay của Trường đại học GTVT Hà Nội, Phòng Đường bộ và Sân bay (nay là Viện) của Viện KH và CN Giao thông Vận tải v.v..

Những khó khăn, cơ hội và thách thức.

Hoạt động của VACA vẫn còn những hạn chế:

- Sự gắn kết của Hội với Bộ Giao thông Vận tải, Cục Hàng không Việt Nam, các đơn vị cơ sở, mối quan hệ giữa các hội viên tập thể và cá nhân còn chưa thật thường xuyên chặt chẽ nên chưa phát huy hết sức mạnh tiềm năng và sức mạnh tổng hợp của Hội. Vai trò vị thế của Hội chưa được phát huy cao trong ngành.

- Hội hoạt động bằng nguồn kinh phí tự trang trải, trụ sở làm việc thuê mướn chưa ổn định nên còn nhiều khó khăn. Đây là bài toán khó nhất cần sự giúp đỡ của các cơ quan bảo trợ và của Nhà nước cũng như sự chung tay góp sức của các hội viên.

Nguyên nhân của những hạn chế trên là: Mặc dù chính sách của Nhà nước đã có nhiều thay đổi theo chiều hướng khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động  của Hội, nhưng vẫn còn những bất cập trong đổi mới tư duy, trong quan niệm và hành xử của một bộ phận không nhỏ cán bộ, nhân viên các cơ quan nhà nước, các doanh nghiệp về tầm quan trọng của công tác tư vấn phản biện xã hội. Do đó sự ủng hộ, phối hợp, giúp đỡ còn hạn chế. Bên cạnh đó các hội viên của hội còn thể hiện sự thiếu kiên trì  tìm tòi những vấn đề vướng mắc từ thực tiễn để có sự gắn kết, tư vấn kịp thời theo yêu cầu cuộc sống. Hy vọng rằng những nguyên nhân này sẽ được khắc phục trong thời gian tới.

Toàn dân tộc ta đang bước vào nền kinh tế trí thức trên con tàu hội nhập toàn cầu. Đảng và Nhà nước ta đã có những chủ trương, chính sách kịp thời tạo điều kiện cho hoạt động của các Hội Hiệp hội phát triển nhằm huy động tối đa nguồn trí thức trong toàn xã hội phục vụ sự nghiệp công nhiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Các hiệp hội, hội nghề nghiệp trong đó có VACA có vai trò tư vấn và phản biện xã hội ngày càng cao trong việc tìm ra những giải pháp tối ưu cho sự nghiệp lớn của dân tộc. Đó chính là yêu cầu bức thiết của cuộc sống và là tiền đề cho sự phát triển của VACA.

Hàng không Việt Nam là một ngành kinh tế kỹ thuật đối ngoại quan trọng của Nhà nước, là thị trường rộng lớn đang phát triển nhanh với sự cạnh tranh ngày càng quyết liệt... Đây là thời cơ vàng ngọc cho sự vươn lên tự khẳng định mình của VACA. Con đường đi tới tuy còn gập ghềnh gian khó nhưng hướng và tầm đã rõ ràng. Chúng ta có quyền hy vọng vào một tương lai đổi mới và phát triển!.

 

4.Công ty ACC đón nhận danh hiệu đơn vị anh hùng thời kỳ đổi mới (Ảnh 1)

 

5.Hội nghị nghiệm thu đề tài NCKH CN ( Ảnh 3)

TS. Trần Quang Châu Chủ tịch Hội

(Nguồn: Tạp chí Người xây dựng-Tổng Hội xây dựng Việt nam)

 

 

 

(THXDVN)
Quay lại
Ý kiến của bạn
Tên bạn:  
Email:    
Tiêu đề:
 
File gắn kèm:
Tắt bộ gõ Gõ tự động Telex VNI VIQR
 
Các tin khác:
Tọa đàm lấy ý kiến chuyên gia về Quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 (16/03/2010)
Hội xây dựng tỉnh Bắc Giang tổ chức Đại hội lần thứ III (29/12/2009)
Hội thảo “Vấn đề tiếp cận thông tin - Bối cảnh thực tiễn của Việt Nam và hướng đi sắp tới (25/12/2009)
Hội Xây dựng tỉnh Hải Dương tổ chức lễ kỷ niệm 15 năm thành lập hội (1994-2009) và Đại hội IV (2009-2014) (24/12/2009)
Đại hội V Hội Cảng - Đường thuỷ - Thềm lục địa Việt Nam (22/12/2009)
Hội nghị chuyên đề quốc tế về công nghệ bê tông tiên tiến và các quan điểm phát triển bền vững (03/12/2009)
LÃNH ĐẠO TỔNG HỘI XDVN LÀM VIỆC VỚI HỘI MÔI TRƯỜNG XÂY DỰNG VIỆT NAM (18/11/2009)
DIỄN ĐÀN THAM LUẬN VỀ CƠ CHẾ TÀI CHÍNH CHO CHIẾU SÁNG CÔNG CỘNG HIỆU SUẤT CAO (11/11/2009)
TỔ CHỨC SỰ KIỆN NGÀY CHIẾU SÁNG VIỆT NAM “CHIẾU SÁNG HIỆU QUẢ, TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG HƯỚNG TỚI ĐẠI LỄ KỶ NIỆM 1000 NĂM THĂNG LONG - HÀ NỘI” (11/11/2009)
Hội nghị khoa học 50 năm thành lập trường ĐH Thủy Lợi (29/10/2009)
Tiêu điểm
Video Clips
Thư viện ảnh
Quảng cáo
Tin mới nhất
Hội chuyên ngành XD
>> Xem chi tiết danh sách
Hội viên tập thể
>> Xem chi tiết danh sách
Tìm kiếm

Liên kết web
Quảng cáo