Color Palette Selector
GIỚI THIỆU VỀ TIÊU CHUẨN ANH QUỐC BS EN 82045:2001 “QUẢN LÝ TÀI LIỆU”    

 

GIỚI THIỆU VỀ TIÊU CHUẨN ANH QUỐC

BS EN 82045:2001 “QUẢN LÝ TÀI LIỆU”

Đinh Tuấn Hải - Trường Đại học Kiến Trúc Hà Nội

 

1. Lời mở đầu

Cùng với sự phát triển nhanh chóng của nền kinh tế thế giới, các yêu cầu về công tác quản lý dự án, chất lượng sản phẩm, tiến độ công việc… được đặt ra với mức độ cao hơn. Quản lý chất lượng được xem là trái tim của hệ thống hoạt động. Và quản lý tài liệu được xem là xương sống của hệ thống quản lý chất lượng. Luật Lưu trữ Việt Nam năm 2011 của Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam được ban hành trong thời gian mới đây đã đưa ra các quy định cho hoạt động lưu trữ, quyền và nghĩa vụ của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong hoạt động lưu trữ, đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ lưu trữ, hoạt động dịch vụ lưu trữ và quản lý về lưu trữ. Nhưng xuyên suốt mỗi dự án, dù ở bất kỳ lĩnh vực nào cũng cần có một hệ thống quản lý hồ sơ tài liệu hiệu quả ngay từ khi hình thành ý tưởng dự án. Hiện nay ở Việt Nam, đầu tư xây dựng ngày càng tăng lên cả về số lượng, chất lượng và quy mô dự án. Các dự án phải tuân theo các quy định của Nhà nước và từ phía chủ đầu tư. Do đó khối lượng các thủ tục, văn bản, tài liệu của một dự án xây dựng là rất lớn. Quản lý tài liệu cũng vì thế mà trở nên phức tạp hơn. Nhưng chưa có quy định cụ thể cho việc quản lý hồ sơ tài liệu trong các dự án xây dựng. Điều đó gây khó dễ cho công tác quản lý dự án. Nhất là khi xảy ra sự cố công trình, thanh quyết toán hợp đồng, tranh chấp giữa các bên liên quan tới dự án, hồ sơ tài liệu cần huy động để làm căn cứ. Việc quản lý hồ sơ thất lạc, không đầy đủ đã làm cho vấn đề khó để đưa ra cách giải quyết thỏa đáng.

Để đáp ứng các yêu cầu về quản lý dự án xây dựng chuyên nghiệp, tác giả của bài viết này đã tiến hành những nghiên cứu khoa học, tìm cách Việt hóa và áp dụng tiêu chuẩn phù hợp của các nước phát triển vào điều kiện thực tế của Việt Nam. Trong số các tiêu chuẩn nước ngoài áp dụng cho quản lý tài liệu, tác giả đặc biệt chú ý tới tiêu chuẩn Anh quốc có tên gọi BS EN 82045:2001 - Quản lý hồ sơ tài liệu - có riêng  phần 5 nghiên cứu cụ thể cho lĩnh vực xây dựng với tên gọi “Ứng dụng dữ liệu đặc tả vào ngành xây dựng và quản lý các công trình hiện hữu đang sử dụng”. Đây là tiêu chuẩn còn thiếu trong bộ Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam hiện hành. Chính vì lý do này, tác giả đã cố gắng rất nhiều trong việc tìm kiếm, biên dịch và nghiên cứu kỹ tiêu chuẩn Anh Quốc BS EN 82045:2001 - Quản lý hồ sơ tài liệu. Các quy định nêu ra trong tiêu chuẩn được áp dụng cho tất cả các lĩnh vực và chỉ có phần 5 cho lĩnh vực xây dựng. Bài viết này sẽ giới thiệu chi tiết về tiêu chuẩn này nhằm cung cấp thông tin cho bạn đọc những quy định về quản lý tài liệu để đạt tới sự thành công của dự án và tập trung tới các dự án xây dựng.

2. Tổng quan về các tiêu chuẩn có liên quan tới lĩnh vực quản lý hồ sơ tài liệu trên thế giới

Trên thế giới quản lý dự án không chỉ đơn thuần là đưa dự án về đích. Sự thành công của dự án phải thỏa mãn được yêu cầu chất lượng, thẩm mỹ của người sử dụng. Công nghệ thông tin trở thành một công cụ hữu hiệu trong các quá trình thiết lập và trao đổi thông tin. Các nước trên thế giới, đặc biệt các nước phát triển đã xây dựng những quy định cụ thể về quản lý tài liệu. Ủy ban Điện tử quốc tế phát hành Tiêu chuẩn IEC 62023:2000 - Cấu trúc cho thông tin và hồ sơ tài liệu kỹ thuật. Các tiêu chuẩn Quốc tế liên quan tới quản lý tài liệu như: Tiêu chuẩn ISO 15226:1999 Hồ sơ tài liệu sản xuất kỹ thuật – Mô hình và cách xác định vòng đời của Hồ sơ tài liệu; Tiêu chuẩn ISO 16016:2000 Hồ sơ tài liệu sản xuất kỹ thuật – Các cảnh báo về việc hạn chế sử dụng hồ sơ tài liệu và các sản phẩm. Tiêu chuẩn ISO 12006-2 Xây dựng nhà - Tổ chức thông tin về các công việc xây dựng – Phần 2: Các khuôn khổ cho phân loại thông tin. Các tiêu chuẩn này đều đưa ra các quy định cụ thể cho các hoạt động quản lý tài liệu chuyên ngành. Có một sự khác biệt lớn ở các nước phát triển trên thế giới, chẳng hạn như các nước châu Âu, Bắc Mỹ là quản lý tài liệu liên quan chặt chẽ tới cấu hình quản lý. Công nghệ điện tử, máy tính được tích hợp hiệu quả với hệ thống quản lý nói chung, hệ thống quản lý tài liệu nói riêng. Vì thế các tiêu chuẩn cũng được nghiên cứu để tận dụng tối đa hệ thống công nghệ điện tử.

3. Phương pháp nghiên cứu

Tác giả đã tham khảo chủ yếu từ tiêu chuẩn BS EN 82045:2001 để chọn lọc thông tin đưa vào trong bài này. Đồng thời, tác giả đã sử dụng những hiểu biết và kinh nghiệm thực tế của bản thân để đánh giá và phân thích rõ ràng hơn về vấn đề quản lý tài liệu, từ đó rút ra các kết luận và bài học nhằm nâng cao chất lượng quản lý tài liệu trong các dự án xây dựng tại Việt Nam.

4. Giới thiệu chung về tiêu chuẩn BS EN 82045:2001

Bản tiêu chuẩn Anh quốc này là bản tiếng Anh chính thức của tiêu chuẩn châu Âu EN 82045-1:2001. Tiêu chuẩn châu Âu được CENELEC thông qua ngày 01/01/2001. Các thành viên CENELEC là các hội đồng quốc gia điện kỹ thuật của các nước Áo, Bỉ, Cộng hòa Czech, Đan Mạch, Phần Lan, Pháp, Đức, Hy Lạp, Aceland, Luxemboury, Malta, Hà Lan, Na Uy, Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha, Thụy Điển, Thụy Sỹ và Liên Hiệp Anh. Uy tín của các quốc gia này là sự đảm bảo nhất về tính độc lập, độ phù hợp và sự thay đổi liên tục. Chính lý do này, nhóm nghiên cứu đã lựa chọn Tiêu chuẩn BS EN 82045:2001 để nghiên cứu.

Tiêu chuẩn BS EN 82045:2001 gồm 3 phần có tên gọi chung là “Quản lý hồ sơ tài liệu”: Phần 1, phần 2, phần 5 đã được xây dựng chi tiết. Phần 3, phần 4 được dự định sẽ chi tiết về mô hình tham khảo thông tin và lưu trữ. Nội dung chính của các phần đã được xây dựng chi tiết như sau:

- Phần 1: Những nguyên tắc và phương pháp chung, gồm 7 điều, 3 phụ lục và các tài liệu tham chiếu. Nó cung cấp khung mẫu cho các phần khác. Phần tiêu chuẩn tập trung chỉ ra các nguyên tắc và các phương pháp để xác định dữ liệu đặc tả (metadata) dùng để quản lý hồ sơ tài liệu thuộc các chủ thể cần quản lý trong toàn bộ vòng đời của chúng; vòng đời này nói chung sẽ bao gồm một tập hợp các hoạt động từ khi xuất hiện ý tưởng sơ bộ về một bộ hồ sơ tài liệu cho đến khi loại bỏ hoàn toàn hồ sơ tài liệu đó. Các nguyên tắc và các phương pháp được thiết lập này sẽ là cơ sở cho tất cả các hệ thống quản lý hồ sơ tài liệu.

- Phần 2: Những bộ phận cấu thành dữ liệu đặc tả và mô hình tham khảo thông tin, gồm 8 điều, 6 phụ lục và các tài liệu tham chiếu. Phần này trình bày một mô hình toàn diện chỉ ra tất cả các thành phần dữ liệu đặc tả yêu cầu cho quản lý hồ sơ tài liệu, cũng như một danh Điều bao gồm các định nghĩa cho các cấu thành dữ liệu đặc tả. Để đạt được điều này một mô hình tham khảo thông tin EXPRESS được đưa ra. Mô hình tham khảo thông tin này là cơ sở để phát triển nên cấu trúc của dữ liệu đặc tả. Điều đó sẽ giúp tạo nên bộ khung tiêu chuẩn trong trao đổi thông tin và sẽ là cơ sở để áp dụng một hệ thống quản lý hồ sơ tài liệu.

- Phần 5: Ứng dụng dữ liệu đặc tả vào ngành xây dựng và quản lý các công trình hiện hữu đang sử dụng. Phần này cung cấp nhiều trợ giúp hơn nữa trong sử dụng thực tế của dữ liệu đặc tả đối với các dự án xây dựng và sử dụng liên tục thông tin cho các Điều đích quản lý công trình hiện hữu. Nó là phần mô tả cho một số phần mở rộng, nhưng cũng cung cấp thông tin giúp làm dễ hiểu hơn các khái niệm dữ liệu đặc tả và áp dụng chúng như thế nào trong các hoạt động kiến trúc, công nghệ và xây dựng cũng như quản lý các công trình hiện hữu.

5. Tiêu chuẩn BS EN 82045:2001, Phần 5: Ứng dụng dữ liệu đặc tả vào ngành xây dựng và quản lý các công trình hiện hữu đang sử dụng

Đây là một tiêu chuẩn con với bộ khung thể hiện trong tiêu chuẩn BS EN 82045:2001-1 và BS EN 82045-2, quy định các chi tiết cụ thể của ngành xây dựng. Nội dung cụ thể của tiêu chuẩn BS EN 82045:2001-5 được tổng kết trong Bảng 1. Nhưng có thể tổng quát toàn bộ phần 5 thành 4 phần nhỏ cụ thể sau: Giới thiệu chung, vòng đời của hồ sơ tài liệu, tích hợp dữ liệu đặc tả trong quản lý hồ sơ tài liệu, tài liệu tham chiếu.

 

Bảng 1. Nội dung của tiêu chuẩn BS EN 82045:2001-5

Thứ tự

Tên gọi

 

Lời nói đầu

 

Giới thiệu

Điều 1

Phạm vi áp dụng

Điều 2

Tiêu chuẩn viện dẫn

Điều 3

Các thuật ngữ, định nghĩa và từ viết tắt

Điều 4

Mối liên hệ của phần 5 trong ISO/IEC 82045 với IEC 82045-1 và IEC 82045-2

Điều 5

Vòng đời của hồ sơ tài liệu trong ngành xây dựng và các quá trình quản lý công trình hiện hữu đang sử dụng

Điều 6

Dữ liệu đặc tả thứ cấp và riêng biệt cho các quá trình phần nhỏ thông thường

Điều 7

Phân loại dữ liệu đặc tả

Điều 8

Mối liên hệ giữa các hồ sơ tài liệu

 

Tài liệu tham chiếu

 

5.1. Giới thiệu chung

Phần này gồm có lời nói đầu, giới thiệu, Điều 1, Điều 2, Điều 3 và Điều 4 tại Bảng 1. Nó cung cấp những thông tin chung nhất về tiêu chuẩn BS EN 82045:2001-5. Một vài nét về tổ chức tiêu chuẩn quốc tế (ISO) và chỉ ra tiêu chuẩn này được soạn thảo theo các quy định đưa ra trong điều lệ ISO/IEC, phần 2. Tiêu chuẩn cũng được sự đồng thuận của Ủy ban kỹ thuật cho thấy sự khoa học, hữu ích của quy định trong tiêu chuẩn. Điều 1 chỉ ra các thành phần và các phương pháp trong việc chia sẻ trao đổi thông tin dùng cho hệ thống quản lý hồ sơ tài liệu điện tử hoặc giấy bao trùm tất cả các hoạt động của một dự án xây dựng. Điều 2 đưa ra các tiêu chuẩn viện dẫn. Các tiêu chuẩn viện dẫn là một phần không thể thiếu khi áp dụng tiêu chuẩn này. Điều 3 là các thuật ngữ, định nghĩa, từ viết tắt. Tiêu chuẩn BS EN 82045:2001 với tên gọi chung là ”Quản lý hồ sơ tài liệu” gồm Phần 1 – Nguyên tắc và phương pháp chung, Phần 2 – Những bộ phận cấu thành dữ liệu đặc tả và mô hình tham khảo thông tin, Phần 3 và Phần 4 dự định là mô hình tham khảo thông tin và lưu trữ. Phần 5 dành riêng cho lĩnh vực xây dựng. Vì thế Điều 5 của tiêu chuẩn BS EN 82045:2001-5 chỉ ra mối liên hệ với các phần trong toàn hộ tiêu chuẩn về quản lý hồ sơ tài liệu. Từ mối liên hệ này bạn đọc sẽ biết cách nghiên cứu tổng thể, chi tiết để hiểu rõ hoạt động quản lý tài liệu cho các dự án xây dựng.

5.2. Vòng đời của hồ sơ tài liệu

Vòng đời của hồ sơ tài liệu chi tiết trong Điều 5 tại bảng 1. Phần này mô tả các hoạt động quản lý hồ sơ tài liệu liên quan tới các công việc về kiến trúc, công nghệ và xây dựng cũng như quản lý các công trình hiện hữu. Dữ liệu sẽ sử dụng để trợ giúp. Với mọi nhóm các hoạt động, hướng dẫn về các phương pháp thiết lập, trao đổi, sử dụng và lưu giữ dữ liệu đặc tả được đưa ra. Các nhóm hoạt động theo vòng đời của hồ sơ tài liệu của dự án xây dựng là:

- Thiết lập hồ sơ tài liệu xây dựng;

- Trao đổi và phân phối hồ sơ tài liệu;

- Kiểm tra và chấp thuận các hồ sơ tài liệu;

- Tìm kiếm và khôi phục các hồ sơ tài liệu;

- Sử dụng lại và chỉnh sửa các hồ sơ tài liệu;

- Lưu trữ các hồ sơ tài liệu cho sử dụng sau này.

Ở mỗi nhóm hoạt động mô tả những đặc điểm nổi bật của nhóm hoạt động đó và những vấn đề trong công tác quản lý hồ sơ tài liệu. Các thông tin về dữ liệu đặc tả (nhãn mác, mã nhận dạng,…) được chỉ ra một cách sơ lược và dễ hiểu.

5.3. Tích hợp dữ liệu đặc tả trong quản lý hồ sơ tài liệu

Phần này gồm Điều 6, 7 và Điều 8 tại Bảng 1. Điều 6 tổng hợp các bảng chỉ ra các dữ liệu đặc tả yêu cầu cho các tiểu quá trình cụ thể. Có bốn bảng cấu thành dữ liệu đặc tả sử dụng trong dự án xây dựng:

- Bảng cấu thành dữ liệu đặc tả chung.

- Bảng cấu thành dữ liệu đặc tả bổ sung cho các hồ sơ tài liệu dùng chung trong giai đoạn dự án.

- Bảng cấu thành dữ liệu đặc tả bổ sung dùng trong trao đổi hồ sơ tài liệu.

- Bảng cấu thành dữ liệu đặc tả bổ sung dùng trong lưu trữ.

Điều 7 về phân loại dữ liệu đặc tả. Một nguyên tắc cơ bản là phân loại hồ sơ tài liệu bằng cách sử dụng các kết hợp độc lập, thường được xem như là phân loại theo khía cạnh. Điều này cũng đưa ra cách phân loại cụ thể cho Điều đích tài liệu kỹ thuật kiến trúc, công nghệ, xây dựng và quản lý công trình hiện hữu đang sử dụng như sau: Kiểu hồ sơ tài liệu, Điều đích hồ sơ giấy tờ, mô tả, cấu thành, tỷ lệ bản vẽ, các phân loại khác liên quan tới công việc xây dựng, phân loại đa chiều.

Điều 8 đưa ra các chi tiết về dữ liệu đặc tả trong các mối liên hệ giữa hồ sơ tài liệu cũng như mối liên hệ với các chủ thể tổ chức và vật chất. Cụ thể về các hồ sơ tài liệu có liên quan, các liên kết hồ sơ tài liệu, các liên hệ sản phẩm, các liên hệ khác.

5.4. Tài liệu tham chiếu

Phần này là phần kết thúc của tiêu chuẩn BS EN 82045:2001-5. Tài liệu tham chiếu gồm có: Tiêu chuẩn IEC 61082 Chuẩn bị hồ sơ tài liệu sử dụng trong kỹ thuật điện tử – Phần 1: Các yêu cầu chung và Tiêu chuẩn IEC 61355 Phân loại và thể hiện hồ sơ tài liệu dùng cho nhà máy, hệ thống và thiết bị.

6. Những nhận xét về tiêu chuẩn BS EN 82045:2001

Sau khi điểm qua toàn bộ nội dung của tiêu chuẩn Anh quốc BS EN 82045:2001, tác giả có các nhận xét chung như sau:

- Tiêu chuẩn BS EN 82045:2001 có tính toàn diện về hoạt động quản lý hồ sơ tài liệu. Các quy định và chỉ dẫn trong quản lý tài liệu áp dụng cho toàn bộ vòng đời của hồ sơ tài liệu từ khi hình thành ý tưởng tới khi loại bỏ hồ sơ tài liệu.

- Bộ tiêu chuẩn này được trình bày trong 3 phiên bản chính thức (tiếng Anh, tiếng Pháp và tiếng Đức). Các quy định trong tiêu chuẩn này có tính quốc tế cao, có giá trị pháp lý, không bị thay đổi về nội dung ở các quốc gia châu Âu.

- Tiêu chuẩn này thông qua việc tiếp cận công nghệ quản lý tài liệu điện tử đã đưa chúng trở nên phù hợp để quản lý một lượng lớn các hồ sơ tài liệu xuất hiện trong các quá trình công nghệ, chế tạo, vận hành và bảo trì, cùng với các dữ liệu đặc tả có liên quan.

- Tiêu chuẩn cũng đưa ra một khái niệm mới trong hoạt động quản lý hồ sơ tài liệu là dữ liệu đặc tả (meta data). Nó cung cấp một giá trị tăng thêm rõ rệt cho hồ sơ tài liệu, giúp cho phép quản lý, tìm kiếm, thu nhận hồ sơ tài liệu một cách dễ dàng và khoa học.

- Phần 5: Ứng dụng dữ liệu đặc tả vào ngành xây dựng và quản lý các công trình hiện hữu đang sử dụng được sử dụng trong các hệ thống quản lý hồ sơ tài liệu điện tử hoặc giấy. Vòng đời của hồ sơ tài liệu cho các dự án xây dựng được cụ thể và tích hợp với dữ liệu đặc tả. 

- Bộ tiêu chuẩn với các điều khoản và hướng dẫn như trong tiêu chuẩn BS EN 82045:2001, ở Việt Nam chưa được xây dựng. Tuy nhiên khi hội nhập quốc tế, các dự án đầu tư xây dựng có quy mô lớn và đòi hỏi chất lượng cao ngày càng nhiều, có một yêu cầu cấp thiết cho các cơ quan chức năng về việc ban hành một tiêu chuẩn quốc gia, về vấn đề quản lý hồ sơ tài liệu cho các dự án xây dựng, các công trình hiện hữu đang sử dụng.

- Tác giả đề xuất áp dụng tiêu chuẩn BS EN 82045:2001 vào ngành xây dựng Việt Nam với những chỉnh sửa và thay đổi cho phù hợp với điều kiện cụ thể của nước ta. Tiêu chuẩn BS EN 82045:2001 sử dụng nhiều kiến thức của hệ thống điện tử. Việc điều chỉnh, cân nhắc những kiến thức này cho tiêu chuẩn quản lý hồ sơ tài liệu của Việt Nam sẽ tính tới tốc độ phát triển của công nghệ thông tin, và thực tế trình độ quản lý của con người Việt Nam, hiện tại đang quản lý hồ sơ tài liệu giấy là chủ yếu. Đây chính là công việc mà tác giả đang tiến hành trong việc biên dịch tiêu chuẩn BS EN 82045:2001 trong đề xuất dự thảo “Tiêu chuẩn quản lý tài liệu cho dự án xây dựng”.

7. Kết luận

Tác giả đã điểm qua các nội dung chính của tiêu chuẩn Anh quốc BS EN 82045: 2001 “Quản lý hồ sơ tài liệu”. Có thể thấy rằng, tiêu chuẩn Anh quốc này là một tiêu chuẩn đầy đủ, chặt chẽ, khoa học và có tính quốc tế cao. Các quy định và nội dung rõ ràng và phù hợp với Việt Nam nhất là khi nước ta hội nhập thế giới. Các công trình xây dựng ngày càng nhiều với quy mô lớn, yếu tố thỏa mãn của người sử dụng cao, đòi hỏi phải có những tiêu chuẩn tương thích. Việc biên dịch và chỉnh sửa tiêu chuẩn BS EN 82045: 2001 để áp dụng ở Việt Nam là một việc làm cần thiết và cần thực hiện ngay. Đây cũng là cách làm để chúng ta có thể tận dụng được các nền khoa học công nghệ của các nước tiên tiến trên thế giới trong khi chỉ cần trả một khoản chi phí vừa phải có thể chấp nhận được. Hiện nay, tác giả đang cùng nhóm nghiên cứu của mình cố gắng hoàn thiện công việc biên dịch và chỉnh sửa tiêu chuẩn BS EN 82045:2001 để có thể công bố sớm nhất tới bạn đọc và những người quan tâm sử dụng.

Tài liệu tham khảo

1. Tiêu chuẩn Anh quốc BS EN 82045: 2001 - Quản lý hồ sơ tài liệu (Bản tiếng Anh).

2. Website: ; và các trang Web khác có liên quan.

3. Đề tài nghiên cứu khoa học cấp bộ: Biên soạn tiêu chuẩn Việt Nam về quản lý tài liệu cho dự án xây dựng, đang thực hiện tại Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội.

 

Địa chỉ liên hệ:

Đinh Tuấn Hải

Bộ môn Kinh tế đô thị và Quản lý dự án – Khoa Quản lý Đô thị - Trường Đại học Kiến Trúc Hà Nội

Km 10 – đường Nguyễn Trãi – quận Thanh Xuân – Hà Nội

Điện Thoại: 0985299349

Email:

 

Tóm Tắt

Bài viết này giới thiệu sơ lược về tiêu chuẩn Anh Quốc BS EN 82045:2001 “Quản lý hồ sơ tài liệu”, có hiệu lực kể từ năm 2001 đến nay. Tiêu chuẩn này bao gồm ba phần Phần 1: Những nguyên tắc và phương pháp chung, Phần 2: Những bộ phận cấu thành dữ liệu đặc tả và mô hình tham khảo thông tin và Phần 5: Ứng dụng dữ liệu đặc tả vào ngành xây dựng và quản lý các công trình hiện hữu đang sử dụng. Những thông tin trong tiêu chuẩn này là những dữ liệu hữu ích cho bạn đọc và các kỹ sư chuyên ngành trong công tác quản lý tài liệu xây dựng.

 

(Đinh Tuấn Hải - Trường Đại học Kiến Trúc Hà Nội)
Quay lại
Ý kiến của bạn
Tên bạn:  
Email:    
Tiêu đề:
 
File gắn kèm:
Tắt bộ gõ Gõ tự động Telex VNI VIQR
 
Các tin khác:
Tiến độ đầu tư xây dựng (15/12/2011)
Giới thiệu tiêu chuẩn: MỘT SỐ VẤN ĐỀ THIẾT KẾ NHÀ CAO TẦNG (14/12/2011)
Động đất tại Việt Nam nguy cơ tổn thất lớn (02/11/2009)
Bão đánh “vỡ” ra nhiều chuyện làm ăn gian dối (06/10/2009)
Quy định về điều chỉnh dự toán xây dựng công trình áp dụng theo Thông tư số 05/2009/TT-BXD (18/09/2009)
Giải quyết vướng mắc trong việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đối với các dự án thực hiện trong giai đoạn trước Luật Đất đai năm 2003 (17/09/2009)
Quy chế đánh giá và công nhận công trình sản phẩm xây dựng (12/08/2009)
Dự án đường vành đai Tân Sơn Nhất - Bình Lợi (TP.HCM): Con đường không “ngay thẳng” (30/07/2009)
TP Đồng Hới tỉnh Quảng Bình: Ngăn chặn và xử lý kịp thời vụ xâm hại di tích chứng tích chiến tranh Tháp chuông Tam Toà (30/07/2009)
P.Định Công, Q.Hoàng Mai (Hà Nội): Bài học đắt giá về quản lý đất đai (30/07/2009)
Tiêu điểm
Video Clips
Thư viện ảnh
Quảng cáo
Tin mới nhất
Hội chuyên ngành XD
>> Xem chi tiết danh sách
Hội viên tập thể
>> Xem chi tiết danh sách
Tìm kiếm

Liên kết web
Quảng cáo