TỔNG HỘI XÂY DỰNG VIỆT NAM

TIẾNG ANH  |  HỖ TRỢ  | TRANG CHỦ

Cơ cấu tổ chức

Sơ đồ các chức danh chính

                Sơ đồ tổ chức

Đoàn chủ tịch Tổng hội

Các ban trực thuộc

Giới thiệu Tổng hội

Điều lệ Tổng hội

Hội chuyên ngành

Hội tỉnh thành

Viện/Trung tâm/Công ty

Tin hoạt động

T/c "Người Xây dựng"

Ứng dụng CNM trong XD

Diễn đàn xây dựng

Hội viên CN và TT

Số lần truy cập

This counter provided for free from HTMLcounter.com!

CÁC ĐƠN VỊ TÀI TRỢ
 Tài trợ vàng
 Tài trợ bạc
 Tài trợ đồng
 Tài trợ khác
CÁC ĐƠN VỊ QUẢNG CÁO
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA TỔNG HỘI XÂY DỰNG

     III. Đoàn Chủ tịch Tổng hội

Chủ tịch Tổng Hội: GSTS. Nguyễn Mạnh Kiểm
     Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký: KS. Trần Ngọc Hùng

Các Phó Chủ tịch:

                                      TS. Phạm Sĩ Liêm
                                 TS. Lê Quang Báu
  
                              GS.TS. Nguyễn Văn Liên

Các Uỷ viên Đoàn Chủ tịch:

                                                  1. KS. Đặng Lê Dũng
                                              2. KS. Trần Xuân Đính
                                              3. KS. Ngô Thịnh Đức
                                              4. GSTS. Phạm Hồng Giang
                                              5. PGSTS. Trần Trọng Hanh
                                              6. PGSTS. Trần Tuấn Hiệp

                                              7. TS. Lê Ất Hợi
                                              8. TS. Trần Văn Huynh
                                              9. KTS. Nguyễn Văn Trường
                                              10. PGS.TS. Trần Trịnh Tường
                                             11. KS. Vũ Hùng Việt
                                             12. KS. Nguyễn Hồng Chương
                                             13. KS. Nguyễn Cảnh
                                             14. KS. Đặng Việt Dũng

Ban Kiểm tra

Trưởng Ban Kiểm tra: Nguyễn Văn Trường

Các Uỷ viên Ban Kiểm tra:

                                                  1. Nguyễn Thế Chung
                                             2. Nguyễn Minh Hoà
                                             3. Nguyễn Thanh Phong
                                             4. Phạm Văn Chung

 

Phân công công tác Đoàn Chủ tịch Tổng Hội, các Ban

Phân công công tác của các Uỷ viên Đoàn Chủ tịch

Chủ tịch Đoàn Chủ tịch Tổng Hội Nguyễn Mạnh Kiểm: phụ trách chung, các hội chuyên ngành, các hội viên tập thể thuộc Tổng Hội, tổ chức, thi đua khen thưởng.

Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Trần Ngọc Hùng: phụ trách Văn phòng TW Hội, các Hội tỉnh thành, tài chính, chính sách.

Phó Chủ tịch Đoàn Chủ tịch Tổng Hội Phạm Sĩ Liêm: phụ trách đối ngoại, tuyên truyền, thông tin báo chí, giải thưởng Loa Thành, công trình chất lượng cao.

Phó Chủ tịch Đoàn Chủ tịch Tổng Hội Lê Quang Báu: phụ trách các dịch vụ, Công ty, Viện, Khoa học công nghệ theo NĐ 35/CP và 81/2002/ND/CP.

Phó Chủ tịch Đoàn Chủ tịch Tổng Hội Nguyễn Văn Liên: phụ trách quan hệ công tác giữa Tổng Hội và Bộ Xây dựng.

Uỷ viên Đoàn Chủ tịch Đặng Lê Dũng: phụ trách các hội viên tập thể, Hội các tỉnh thành phố miền Tây Nam Bộ.

Uỷ viên Đoàn Chủ tịch Trần Xuân Đính: phụ trách các hội viên tập thể, Hội các tỉnh thành phố miền Trung, Đại diện Văn phòng Tổng Hội tại Miền Trung, Tây Nguyên.

Uỷ viên Đoàn Chủ tịch Ngô Thịnh Đức: theo dõi phối hợp hoạt động của Tổng Hội với các hoạt động của Bộ GTVT

Uỷ viên Đoàn Chủ tịch Phạm Hồng Giang: theo đõi phối hợp hoạt động của Tổng Hội với các hoạt động của Bộ Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn

Uỷ viên Đoàn Chủ tịch Trần Trọng Hanh: phụ trách công tác đào tạo và chuyên gia trẻ.

Uỷ viên Đoàn Chủ tịch Trần Tuấn Hiệp: phụ trách công tác đào tạo ngành giao thông.

Uỷ viên Đoàn Chủ tịch Lê Ất Hợi: phụ trách hoạt động của Hội Xây dựng Hà Nội.

Uỷ viên Đoàn Chủ tịch Trần Văn Huynh: phụ trách hoạt động Hội Vật liệu xây dựng, phản biện giám định xã hội khối vật liệu xây dựng và mối quan hệ với các Hiệp Hội về Vật liệu xây dựng.

Uỷ viên Đoàn Chủ tịch Trần Trịnh Tường: phụ trách tư vấn phản biện, giám định xã hội và chính sách về kinh tế xây dựng.

Uỷ viên Đoàn Chủ tịch Nguyễn Văn Trường: phụ trách lĩnh vực hoạt động kiểm tra.

Uỷ viên Đoàn Chủ tịch Vũ Hùng Việt: phụ trách Văn phòng Tổng Hội tại phía Nam và Hội các tỉnh miền Đông Nam Bộ.

   

Head office: 625A La Thanh Str., Hanoi,Vietnam - Tel: 84-4-8314732 - Fax: 84-4-8314735
Website: - Email:

Copyright ? 2004 by VIFCEA. All rights reserved.
Designed by CAC.

New Page 1