TỔNG HỘI XÂY DỰNG VIỆT NAM

TIẾNG ANH  |  HỖ TRỢ  | TRANG CHỦ

Hội chuyên ngành

Giới thiệu Tổng hội

Cơ cấu tổ chức

Hội tỉnh thành

Viện/Trung tâm/Công ty

Tin hoạt động

Tạp chí và Xây dựng

Ứng dụng CNTT trong XD

Diễn đàn xây dựng

Số lần truy cập

This counter provided for free from HTMLcounter.com!

CÁC ĐƠN VỊ TÀI TRỢ
 Tài trợ vàng
 Tài trợ bạc
 Tài trợ đồng
 Tài trợ khác
CÁC ĐƠN VỊ QUẢNG CÁO
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


HỘI CẢNG - ĐƯỜNG THUỶ - THỀM LỤC ĐỊA


 • Tên hội: Hội Cảng - Đường thuỷ - Thềm lục địa

 • Ngày thành lập:

 • QĐ thành lập:

 • Đ/c: 115-G2 Thành Công - Hà Nội

 • Đt/Fax: (08.4) 8351309

 • Email/Website:

 • Chủ tịch:TS. Phạm Thế Minh

 • Các phó chủ tịch và tổng thư ký:TS. Nguyễn Hữu Dầu

 • Điều lệ:

 • Số lượng hội viên:

 • Hoạt động:

 • Danh sách ban chấp hành


 

Head office: 625A La Thanh Str., Hanoi,Vietnam - Tel: 84-4-8314732 - Fax: 84-4-8314735 - Email:
Copyright ? 2004 by VIFCEA. All rights reserved.
Designed by CAC.