Lệnh scale trong autocad cho hatch

Ngày Đăng : Wednesday, November 06, 2019 - Tác giả: Tin Tức Xây Dựng Việt Nam

Khi bạn thêm Hatch trong bất kỳ khu vực kín nào, nó có thể xuất hiện như một mô hình rắn hoặc nó có thể không xuất hiện. Thông thường, điều này xảy ra do quy mô Hatch không phù hợp, quy mô Hatch có thể dễ dàng điều chỉnh từ bảng tạo Hatch.

Lệnh scale trong autocad cho hatch

Khi bạn thêm Hatch trong bất kỳ khu vực kín nào, nó có thể xuất hiện như một mô hình rắn hoặc nó có thể không xuất hiện. Thông thường, điều này xảy ra do quy mô Hatch không phù hợp, quy mô Hatch có thể dễ dàng điều chỉnh từ bảng tạo Hatch.

Bắt đầu lệnh hatch từ bảng Draw hoặc sử dụng lệnh H. Một tab tạo hatch tạm thời sẽ hiển thị. Chọn kiễu hatch và sau đó chỉ định khu vực bạn muốn thêm hatch.

Nếu kích thước của kiễu hatch rất nhỏ hoặc rất lớn thì hãy thay đổi tỷ lệ của nó từ trường scale của bảng thuộc tính như vị trí màu đỏ của hình ảnh bên dưới.

Nếu kiễu rất nhỏ thì bạn cần tăng giá trị trong trường scale và nếu kiễu được đặt rộng rãi thì bạn cần giảm giá trị tỷ lệ. Dưới đây là hình ảnh mô hình hatch ANSI 31 trên thang điểm 1; 0,05 và 50.

Ngay cả sau khi thêm các hatch nếu bạn muốn chọn lại, tab tạo hatch sẽ được mở lại, nơi bạn có thể sửa đổi lại tỷ lệ hatch hoặc các thuộc tính khác.

Bạn cũng có thể thay đổi tỷ lệ hatch từ bảng thuộc tính, chỉ cần chọn kiễu hatch, sau đó nhập PR và nhấn enter. Thao tác này sẽ mở bảng thuộc tính, cuộn xuống phần Pattern và thay đổi tỷ lệ như trong hình bên dưới.

Cảm ơn bạn đã đánh giá
0 Sao 0 Đánh giá