banner

Chào mừng đã ghé thăm website Tổng Hội Xây Dựng Việt Nam

banner
Trang chủ
Giới thiệu Tổng hội
Tin tức và sự kiện
Đổi mới Quản lý
Tiêu điểm
Thông tin hoạt động Tổng hội
Quy hoạch - Kiến trúc - Đô thị và xã hội
Diễn đàn xây dựng
KH-CN - Sản phẩm mới
Thị trường xây dựng
Doanh nghiệp XD: Năng lực và hoạt động
Văn hóa - Thư giãn
Tạp chí Người xây dựng
Nhìn ra nước ngoài

3 Users online
Công ty TNHH Sơn Trường

Công ty CP bê tông và xây dựng Vinaconex-Xuân Mai

Công ty CP bê tông và xây dựng Vĩnh Tuy


Tin hoạt động của Tổng hội xây dựng Việt Nam - Tháng 6 năm 2007Ngày 31/5/2007, tại Văn phòng Tổng Hội đã tổ chức cuộc họp Tổng Thư ký các Hội chuyên ngành trực thuộc. Tham gia cuộc họp có các Tổng Thư ký các Hội chuyên ngành Cảng - Đường thuỷ & Thềm lục địa Việt Nam; Hội Chiếu sáng đô thị Việt Nam; Hội Công nghiệp Bê tông Việt Nam; Hội KHKT Công trình Hàng không Việt Nam; Hội Đập lớn Việt Nam; Hội Kết cấu & Công nghệ xây dựng Việt Nam; Hội Môi trường đô thị Việt Nam; Hội Môi trường xây dựng Việt Nam dưới sự chủ trì của Tổng Thư ký Tổng Hội XDVN Trần Ngọc Hùng.
Tại cuộc họp, đại diện Tổng Hội đã trình bày báo cáo kết quả hoạt động của các Hội chuyên ngành kể từ sau cuộc họp lần thứ II (21/7/2006).
Trong nội dung chương trình công tác của các Hội chuyên ngành đã đặc biệt đề cập tới việc thực hiện thông báo kết quả buổi làm việc giữa lãnh đạo Bộ Xây dựng và lãnh đạo Tổng Hội Xây dựng Việt Nam về công tác năm 2007, trong đó nội dung quan trọng là thống nhất để Tổng Hội XDVN và Hội chuyên ngành của Tổng Hội thực hiện tốt chức năng tư vấn phản biện đối với các dự án Luật, Pháp lệnh, Nghị định, các thông tư liên quan do Bộ Xây dựng chủ trì.

Chương trình phối hợp tham gia xây dựng văn bản pháp luật năm 2007 với Bộ Xây dựng.

Căn cứ chương trình xây dựng văn bản pháp luật năm 2007 của Bộ Xây dựng, Tổng hội xin thông báo các nội dung cụ thể của các văn bản này để các Hội chuyên ngành, tỉnh, thành có kế hoạch tham gia phối hợp:
1.  Luật Quy hoạch - 
Chủ trì: Vụ KT&QH; Phối hợp: Các Hội, Viện NCĐT.
2.  Nghị định của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 126/2004/NĐ-CP ngày 26/5/2004 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng, quản lý công trình hạ tầng đô thị và quản lý sử dụng nhà - Chủ trì: Thanh tra xây dựng; Phối hợp: Ban Chính sách, Hội Kinh tế xây dựng Việt Nam.
3.  Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế quản lý trụ sở làm việc của cơ quan, đơn vị sự nghiệp - Chủ trì: Cục Quản lý nhà; Phối hợp: Ban Chính sách, Hội Kinh tế xây dựng Việt Nam, Hội Môi trường xây dựng Việt Nam.
4. Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản làm VLXD ở Việt Nam đến năm 2020 - Chủ trì: Vụ Vật Liệu Xây dựng; Phối hợp: Hội VLXD Việt Nam.
5. Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển công nghiệp VLXD Việt Nam đến năm 2020 - Chủ trì: Vụ KT&QH, Viện VLXD; Phối hợp: Hội VLXD Việt Nam.
6. Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh chiến lược quản lý chất thải rắn tại các đô thị và khu công nghiệp Việt Nam đến năm 2020 đã được ban hành  tại quyết định số 152/1999/QĐ-TTg ngày 10/7/1999 của Thủ tướng Chính phủ - Chủ trì: Vụ Hạ tầng KT Đô thị; Phối hợp: Hội Môi trường đô thị Việt Nam, Hội Môi trường xây dựng Việt Nam.
7. Quyết định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành chương trình đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về môi giới, định giá bất động sản - Chủ trì: Vụ Pháp chế; Phối hợp: Hội Kinh tế xây dựng Việt Nam.
8. Quyết định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Quy chế tổ chức hoạt động môi giới , định giá bất động sản - Chủ trì: Cục Quản lý nhà; Phối hợp: Hội Kinh tế xây dựng Việt Nam.
9. Quyết định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về điều kiện năng lực của các tổ chức tư vấn lập, quản lý  chi phí và kỹ sư định giá xây dựng - Chủ trì: Viện Kinh tế xây dựng; Phối hợp: Hội Kinh tế xây dựng Việt Nam.
10. Các Quyết định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành các Quy chuẩn, Tiêu chuẩn xây dựng Việt nam (theo chương trình riêng) - Chủ trì: Vụ Khoa học Công nghệ; Phối hợp: Ban Khoa học Công nghệ; Hội Môi trường xây dựng Việt Nam.
11. Thông tư của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn thi hành Nghị định quản lý VLXD - Chủ trì: Vụ Vật liệu xây dựng; Phối hợp: Hội VLXD Việt Nam.
12.  Thông tư của Bộ trưởng Bộ Xây dựng sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư số 01/2005/TT-BXD ngày 21/1/2005 của Bộ Xây dựng hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều Nghị định số 126/2004/NĐ-CP ngày 26/5/2006 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng, quản lý công trình hạ tầng đô thị và quản lý sử dụng nhà - Chủ trì: Thanh tra Xây dựng;  Phối hợp: Ban Chính sách, Ban Thanh tra.
13. Thông tư của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn thi hành Nghị định của Chính phủ về quản lý chất thải rắn - Chủ trì: Vụ Khoa học Công nghệ; Phối hợp: Hội Môi trường đô thị Việt Nam, Hội Môi trường xây dựng Việt Nam.
14.  Thông tư của Bộ trưởng Bộ xây dựng hướng dẫn kiểm tra và chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình xây dựng (thay thế thông tư số 11/2005/TT-BXD ngày 14/7/2005 hướng dẫn kiểm tra và chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình xây dựng) - Chủ trì: Cục Giám định; Phối hợp: Hội Kết cấu và Công nghệ xây dựng Việt Nam, Ban Chất lượng.
15.  Thông tư của Bộ trưởng Bộ xây dựng hướng dẫn quy trình quản lý chất lượng của các công trình xây dựng do tư nhân làm chủ đầu tư - Chủ trì: Cục Giám định; Phối hợp: Hội Kết cấu và Công nghệ xây dựng Việt Nam, Ban Chất lượng.
16. Thông tư của Bộ trưởng Bộ xây dựng hướng dẫn quản lý chất lượng sản phẩm chế tạo sẵn trong xây dựng - Chủ trì: Cục Giám định; Phối hợp: Hội Công nghiệp Bê tông Việt Nam.
17. Thông tư của Bộ trưởng Bộ xây dựng về quản lý chiếu sáng đô thị - Chủ trì: Vụ Hạ tầng KTĐT; Phối hợp: Hội Chiếu sáng đô thị Việt Nam, Hội Môi trường xây dựng Việt Nam.
 
Thực  hiện chức năng tư vấn, phản biện và giám định xã hội của các Hội chuyên ngành

Trong năm qua, nhiều Hội chuyên ngành đã có những hoạt động thiết thực theo chuyên ngành của mình trong việc thực hiện chức năng tư vấn, phản biện và giám định xã hội.

Hội Chiếu sáng đô thị Việt Nam tham gia thẩm định hệ thống điều khiển chiếu sáng công cộng TP Hồ Chí Minh và một số dự án chiếu sáng công cộng khác.

Hội Công nghiệp Bê tông Việt Nam đã triển khai công tác hỗ trợ sản xuất kinh doanh, vấn đề giá, vận chuyển bê tông tươi trong thành phố, kiến nghị phân định trách nhiệm vệ sinh môi trường giữa nhà cung cấp bê tông với nhà thầu chính và chủ đầu tư.

Hội VLXD Việt Nam đã tư vấn công nghệ, thiết bị đầu tư các nhà máy xi măng lớn, tham gia phản biện dự án khai thác, chế biến nguyên liệu cho sản xuất xi măng; trao đổi một số vấn đề như: vấn đề sử dụng nhiệt thừa trong sản xuất xi măng để chạy máy phát điện; Tư vấn đầu tư công nghệ nghiền Horomili là công nghệ tiên tiến nhất hiện nay cho dự án nhà máy xi măng Cẩm Phả; Tham gia tư vấn chương trình phát triển công nghiệp xi măng Việt Nam; Tư vấn định huớng phát triển vật liệu ốp lát, hình thành các tổ chức xúc tiến xuất khẩu VLXD để tạo sức cạnh tranh trên trường quốc tế.

Hội Môi trường đô thị Việt Nam tham gia ý kiến về định mức KTKT vệ sinh môi trường, thoát nước, công viên cây xanh; lựa chọn các công nghệ trong công tác bảo vệ môi trường; tham gia ý kiến dự thảo Nghị định thoát nước và quản lý chất thải rắn.
Hội Môi trường Xây dựng Việt Nam đã tham gia biên soạn dự thảo Nghị định “Quản lý chất thải rắn” và dự thảo “Quy trình xét chọn đánh giá và thẩm định công nghệ môi trường phù hợp với điều kiện Việt Nam”.
Hội Đập lớn Việt Nam tổ chức hội thảo và tích cực tham gia ý kiến cho công trình thuỷ điện Sơn La,...
Hội Cơ học đất và Địa kỹ thuật công trình Việt Nam đã tham gia tư vấn phản biện nhiều vấn đề kỹ thuật cụ thể, như: Giải pháp xử lý đất yếu; sửa chữa công trình hư hỏng; trượt lở đất, xử lý nền đất yếu tại Cà Mau; chống trượt lở mái dốc tại Quảng Ninh,...

Hội Cảng - Đường thuỷ & Thềm lục địa Việt Nam đã tham gia phản biện dự án cảng trung chuyển quốc tế Vân Phong, dự án của WB về cơ sở hạ tầng đường thuỷ đồng bằng sông Hồng và đồng bằng sông Cửu Long.
Hội KHKT công trình Hàng không Việt Nam đã có mối quan hệ chặt chẽ thường xuyên trong công tác với với các đơn vị liên quan để phối hợp công tác. Văn phòng Hội đã tham gia đóng góp ý kiến cho dự thảo Luật về Hội.
Các Hội chuyên ngành đều mong muốn đối với các công trình lớn cần có ý kiến tham gia phản biện của các Hội chuyên ngành.
 
Hoạt động của Hiệp Hội Xây dựng và VLXD TP Hồ Chí Minh

Ngày 5/5/2007, BCH Hiệp Hội Xây dựng & VLXD TP Hồ Chí Minh đã họp để kiểm điểm tình hình hoạt động của Hiệp Hội quý I/2007 và bàn công tác trong thời gian tới.
Tham gia vào Ban Chỉ đạo và Ban Giám khảo cuộc thi “Thiết kế mẫu nhà ở nông thôn ngoại thành TP Hồ Chí Minh” do Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn tổ chức.
Tham gia hội thảo giữa các tham tán Thương mại Việt Nam với các doanh nghiệp do Bộ Thương mại, Phòng Thương mại & Công nghiệp Việt Nam chi nhánh TP Hồ Chí Minh tổ chức.
Tham gia chuyên đề “Đánh giá xác định nguồn, trữ lượng và nhu cầu cát cung cấp cho ngành xây dựng trên địa bàn Tp Hồ Chí Minh do Sở KH & CN chủ trì.
Thường xuyên tham gia các buổi gặp mặt với các doanh nghiệp các nước như: Anh, Singapore, Trung Quốc, Phần Lan, Malaysia,... để quảng bá Hiệp Hội với các doanh nghiệp nước ngoài và tìm đối tác cho các doanh nghiệp.
Định kỳ tham dự các buổi sinh hoạt  và gửi báo cáo hoạt động của Hiệp Hội cho các tổ chức mà Hiệp Hội là thành viên (Tổng hội XDVN, Liên hiệp các Hội Kh & KT Việt nam, Phòng Thương mại – Công nghiệp Việt Nam.
Đại diện thường trực Hiệp Hội tham dự buổi hội thảo và đề cử đại biểu tham gia Quốc Hội khoá XII.
Các doanh nghiệp thành viên tích cực tham gia các chương trình từ thiện của thành phố, Văn phòng Hiệp Hội ủng hộ bệnh nhân nghèo thành phố.
Hiệp Hội đã kết nạp 3 thành viên mới là Công ty TNHH thương mại Đức Trung, Công ty INTRACO, Công ty CP Thế Kỷ Long.<< Back

 

Nội dung khác:
      Tin hoạt động Tổng hội xây dựng Việt Nam tháng 8 năm 2006:
      Tin hoạt động Tổng hội xây dựng Việt Nam tháng 9 năm 2006:
      Tin hoạt động Tổng hội xây dựng Việt Nam tháng 10 năm 2006:
      Tin hoạt động Tổng Hội Xây Dựng Việt Nam tháng 5 năm 2006
      Tin hoạt động Tổng hội xây dựng Việt Nam tháng 11 năm 2006: