.:: Security PenTested by Xcross87 & smile_sad | hcegroup.net ::.
No harm...
banner

Chào mừng đã ghé thăm website Tổng Hội Xây Dựng Việt Nam

banner
Trang chủ
Giới thiệu Tổng hội
Tin tức và sự kiện
Đổi mới Quản lý
Tiêu điểm
Thông tin hoạt động Tổng hội
Quy hoạch - Kiến trúc - Đô thị và xã hội
Diễn đàn xây dựng
KH-CN - Sản phẩm mới
Thị trường xây dựng
Doanh nghiệp XD: Năng lực và hoạt động
Văn hóa - Thư giãn
Tạp chí Người xây dựng
Nhìn ra nước ngoài

3 Users online
Công ty TNHH Sơn Trường

Công ty CP bê tông và xây dựng Vinaconex-Xuân Mai

Công ty CP bê tông và xây dựng Vĩnh Tuy


Quy tắc đạo đức nghề nghiệp của hội viên trong tổ chức xã hội nghề nghiệp

Trần Ngọc Hùng


Việc nghiên cứu, xây dựng Quy tắc đạo đức nghề nghiệp đối với hội viên của các hội “xã hội - nghề nghiệp” ở Việt Nam là một vấn đề mới, có thể nói chưa có hội nào ban hành “Quy tắc đạo đức nghề nghiệp của các hội viên” của hội mình.
éạo đức của hội viên ở Việt Nam được quy định rất chung chung tại điều lệ của hội, cụ thể:
1. éiều kiện trở thành hội viên quy định tại các điều lệ của hội thường chỉ chú trọng đến 2 yếu tố tự nguyện và yếu tố nghề nghiệp phù hợp với tôn chỉ mục đích của hội.
2. Các quy định về nhiệm vụ của hội viên liên quan đến đạo đức nghề nghiệp thường rất chung chung như trung thực, sẵn sàng cống hiến khả năng, kiến thức kinh nghiệm để phục vụ nhân dân, đất nước, không vi phạm điều lệ của hội, không vi phạm pháp luật…
Về mặt quản lý nhà nước, việc cấp chứng chỉ hành nghề của các Bộ cho các cá nhân như Chứng chỉ hành nghề ngành Y, ngành Xây dựng, ngành Kế toán, ngành Luật sư, ngành Báo chí… (mà ở các nước thường do các tổ chức xã hội nghề nghiệp cấp) về mặt tiêu chuẩn đạo đức cũng rất chung chung.
Ví dụ: Việc cấp Chứng chỉ hành nghề Kiến trúc sư, Kỹ sư hoạt động Xây dựng (tư vấn, giám sát) theo các quy định của Luật Xây dựng, Nghị định, Hướng dẫn kèm theo về tiêu chuẩn đạo đức cũng rất chung chung như:
- Có quyền công dân và năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật
- Trong quá trình hoạt động nghề nghiệp không có vi phạm gây ra sự cố công trình.
- Hành nghề đúng với nội dung được cấp.
- Tuân thủ pháp luật về xây dựng và pháp luật khác có liên quan.
Vì vậy việc đặt vấn đề “xây dựng quy tắc đạo đức nghề nghiệp đối với hội viên của hội trong các tổ chức xã hội nghề nghiệp” là một vấn đề rất cần thiết góp phần nâng cao “chất lượng” toàn diện về đạo đức - chuyên môn của mỗi hội viên cũng là góp phần trực tiếp vào chương trình phòng chống tham nhũng trong điều kiện hội nhập cộng đồng quốc tế.
Thời gian qua, Tổng Hội Xây dựng Việt Nam thông qua Liên Hiệp Hội, được giao nhiệm vụ làm thí điểm đăng bạ Kỹ sư chuyên nghiệp ASEAN của Nghiệp đoàn các tổ chức Kỹ sư ASEAN (AFEO) thuộc các ngành nghề Xây dựng. éể được cấp chứng chỉ công nhận Kỹ sư chuyên nghiệp ASEAN chúng ta đã thỏa thuận tuân theo các tiêu chuẩn do Nghiệp đoàn các tổ chức Kỹ sư ASEAN (AFEO) đề xuất, đó là:
1/. Tiêu chuẩn tối thiểu
2/. Tiêu chuẩn tiềm năng tinh thông nghề nghiệp
3/. Tiêu chuẩn đạo đức
Về tiêu chuẩn đạo đức được quy định cụ thể như sau:
1. Kỹ sư chuyên nghiệp luôn luôn đặt trách nhiệm của mình vì phúc lợi, lợi ích, sức khỏe an toàn của cộng đồng lên trên những lợi ích - quyền lợi của riêng tư cá nhân hoặc của những hội viên khác.
2. Kỹ sư chuyên nghiệp sẽ hành động vì mục đích xứng đáng với sự cố gắng của cộng đồng trong danh dự, liêm chính và phẩm cách (chất) của các hội viên và các bạn đồng nghiệp.
3. Kỹ sư chuyên nghiệp sẽ cống hiến phục vụ, hoặc đảm nhiệm những sự phân công kỹ thuật trong phạm vi hiểu biết thành thạo tinh thông nghề nghiệp của mình và sẽ hành nghề với phong cách cẩn thận và chuyên cần với lương tâm nghề nghiệp.
4. Kỹ sư chuyên nghiệp sẽ hành động với sự thẳng thắn đúng đắn nhất, trung thực và chân thành đối với tất cả mọi người trong cộng đồng bao gồm cả khách hàng đối tác, những người dưới quyền và đồng nghiệp.
5. Kỹ sư chuyên nghiệp sẽ sử dụng những kiến thức, hiểu biết của mình để hành nghề vì lợi ích của những nhân viên dưới quyền hoặc khách hàng đối tác, không làm tổn hại đến phúc lợi, sức khỏe và sự an toàn của cộng đồng.
6. Kỹ sư chuyên nghiệp sẽ nắm được tất cả những bước hợp lý để thông báo cho nhau, cho khách hàng và các nhân viên của mình, cho cộng đồng về những kết quả về môi trường và xã hội của những hoạt động và các dự án, công trình của họ trong những công việc mà họ đã đóng góp tham dự.
7. Kỹ sư chuyên nghiệp sẽ nêu bật những ý kiến, tuyên bố hoặc chứng minh của mình với sự trung thực và thẳng thắn, đứng đắn nhất trên cơ sở của sự hiểu biết đầy đủ về chuyên môn.
8. Kỹ sư chuyên nghiệp sẽ tiếp tục phát triển những kiến thức xác đáng lành nghề và tinh thông của mình thông qua những chuyên ngành của mình và sẽ trợ giúp tích cực và khích lệ những ai dưới sự chỉ đạo của họ cũng làm như họ.
9. Kỹ sư chuyên nghiệp sẽ không tham gia, xúi dục hoặc bị lôi cuốn vào việc làm tổn hại đến những tiêu chuẩn đạo đức nói trên và sẽ ủng hộ những ai biết cố gắng giữ gìn đề cao tiêu chuẩn đạo đức.
Trên cơ sở đăng bạ của các kỹ sư, xem xét các tiêu chuẩn do Nghiệp đoàn các tổ chức Kỹ sư ASEAN (AFEO) mà Việt Nam tham gia, Ban Kỹ sư của Tổng Hội đã xem xét và đợt I (năm 2005) được AFEO cấp chứng chỉ công nhận cho 19 Kỹ sư chuyên nghiệp ASEAN (thuộc ngành Xây dựng) đầu tiên của Việt Nam, đợt II là 41 Kỹ sư (thuộc các ngành XD, Cơ khí, Môi trường, Kiến trúc, Điện).
Qua thực tế tham gia vào AFEO, qua các mối quan hệ của Tổng Hội XDVN với các Hội Xây dựng các nước Châu á, Thái Bình Dương (ACECC) mà Tổng Hội XDVN là một thành viên, ở các nước các hội đều tổ chức đăng bạ Kỹ sư chuyên nghiệp (theo từng ngành nghề) và họ đều xây dựng các tiêu chuẩn để được công nhận Kỹ sư chuyên nghiệp trong đó có tiêu chuẩn đạo đức (xem phụ lục: Tiêu chuẩn đạo đức KSCN của một số nước: Hội KS. Bra-xin, Hội KS. Oxtraylia, Hội KS. Nhật Bản, Hội KS. Hàn Quốc).
ở Việt Nam chưa có hệ thống đăng bạ Kỹ sư chuyên nghiệp. Vì vậy theo đề nghị của Tổng Hội XDVN, Liên Hiệp Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam đã giao cho Ba Kỹ sư đề tài “Nghiên cứu thí điểm xây dựng tiêu chuẩn, quy trình và hệ thống đăng bạ kỹ sư Việt Nam” (bao gồm tất cả các Kỹ sư các ngành Xây dựng, Cơ khí, Điện tử, Điện, Hàng hải, Hóa chất, Hàng không, Đóng tàu, Kiến trúc, Chế tạo, Công nghệ thông tin, Thủy lợi, Sinh học, Thực phẩm nuôi trồng thủy sản, Chăn nuôi…) do GS.TS. Nguyễn Mạnh Kiểm - Chủ tịch Tổng Hội XDVN - Trưởng ban Kỹ sư LHH làm chủ nhiệm, đề tài đã được nghiệm thu, các kiến nghị việc đăng bạ Kỹ sư ở Việt Nam đang được đệ trình lên các cơ quan Quản lý nhà nước để xem xét triển khai thực hiện.
Riêng về tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp đề tài cũng đã đưa ra 8 tiêu chuẩn sau:
1. Trách nhiệm và tường minh trong các quyết định nghề nghiệp
2. Hành nghề độc lập, thu nhập chính đáng từ các dịch vụ mang tính chuyên nghiệp, sống bằng nghề nghiệp.
3. Không có hành vi bất hợp pháp, vì mục đích cá nhân, vụ lợi, tham nhũng với khách hàng chủ đầu tư và nhà thầu… Không nhận kinh phí bất minh.
4. Tôn trọng Pháp luật và bảo vệ môi trường.
5. Đưa ra các quyết định vì sự phát triển ổn định và bền vững.
6. Hành nghề vì lợi ích cộng đồng và hiệu quả của toàn xã hội.
7. Hành nghề vì các giá trị văn hóa, kỹ thuật và xã hội, tôn trọng các lợi ích của chủ đầu tư và khách hàng.
8. Hành nghề với lương tâm nghề nghiệp, vì con người, tôn trọng con người, công bằng, dân chủ, văn minh và an toàn.
Như vậy với hàng chục loại Kỹ sư chuyên nghiệp chỉ có thể đưa ra các tiêu chuẩn chung (đối với các nghề khác như: nghề Y, Nhà giáo, Luật sư, Kinh doanh… cũng có những tiêu chuẩn chung tương tự). Vì vậy, mặc dù đã “chẻ ra” các đối tượng như vậy cũng không thể chi tiết hóa cho các đối tượng là ngành nghề chuyên sâu.
Ví dụ: Tổng Hội XDVN có thể đưa ra tiêu chuẩn đạo đức của hội viên với các tiêu chuẩn chung nhất của ngành Xây dựng nhưng trong Tổng Hội có các Hội chuyên ngành với những lĩnh vực chuyên sâu cũng lại phải có các tiêu chuẩn khác nhau như: Hội viên Hội Vật liệu Xây dựng Việt Nam không thể có tiêu chuẩn giống như Hội viên Hội Môi trường Xây dựng Việt Nam, Hội viên Hội Cảng đường Thủy và Thềm lục địa Việt Nam không thể giống tiêu chuẩn Hội Kết cấu và Công nghệ XD, tiêu chuẩn Hội viên Hội Khoa học kỹ thuật xây dựng công trình Hàng không không thể giống Hội viên của Hội Đập lớn Việt Nam…
Vì vậy ở mỗi hội ngành chuyên sâu cần phải xây dựng quy tắc của đạo đức cho Hội viên của mình cho phù hợp. Trong đó, thể hiện ở các tiêu chuẩn chung như sau:
1. Tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp cho bản thân mình trong đó thể hiện là:
- Sự yêu nghề, tận tụy với nghề, luôn học tập nâng cao trình độ đáp ứng yêu cầu của xã hội
- Sự trung thực, lương tâm trong sạch, trách nhiệm cao với nghề nghiệp, sống bằng nguồn thu nhập chính đáng của nghề nghiệp.
- Tôn trọng Pháp luật; không có hành vi vi phạm Pháp luật.
- Không vì mục đích cá nhân, không vụ lợi, không nhận, đưa hối lộ.
2. Tiêu chuẩn đạo đức đối với cộng đồng, xã hội.
- Đặt trách nhiệm vì lợi ích xã hội, vì sức khỏe và an toàn của cộng đồng lên trên lợi ích của cá nhân hoặc bộ phận thành viên khác.
- Bằng kiến thức và kinh nghiệm của mình cần cảnh báo cho người có trách nhiệm về những hậu quả có thể xẩy ra với xã hội, môi trường.
3. Tiêu chuẩn đạo đức đối với các đối tác trong công việc và với đồng nghiệp
- Tôn trọng lợi ích của đối tác, thực hiện nghiêm và hiệu quả nhất các cam kết với các đối tác, không dùng thủ đoạn làm tổn hại đến lợi ích của các đối tác, đồng nghiệp.
- Hành vi có văn hóa trong đối xử với đối tác và đồng nghiệp.
- Khiêm tốn, tôn trọng hợp tác, khách quan, công bằng, giúp đỡ, chia sẻ với đồng nghiệp.
Trên cơ sở các tiêu chuẩn chung này các hội xã hội nghề nghiệp xây dựng ban hành các quy định về tiêu chuẩn đạo đức riêng cho hội mình là một trong các tiêu chuẩn để cấp chứng chỉ hành nghề cho phù hợp.
Trên đây là những ý kiến về việc xây dựng Quy tắc đạo đức nghề nghiệp đối với hội viên của hội, một việc làm mới mẻ đối với các tổ chức hội xã hội - nghề nghiệp ở Việt Nam. Xin được nêu vấn đề để tham khảo.<< Back

 

Nội dung khác:
      Nâng cao Hiệu quả vốn đầu tư từ nguồn vốn nhà nước
      Đồng chí Lê Khả Phiêu: Tổ chức hội nghề nghiệp cần phát huy tốt vai trò "tư vấn phản biện và giám định xã hội"
      "Cần phải xem báo Đảng", từ lời Bác dạy, hãy soi rọi lại mình
      Tôn trọng và gương mẫu chấp hành luật lệ
      Tư tưởng đại đoàn kết toàn dân của Chủ tịch Hồ Chí Minh