.:: Security PenTested by Xcross87 & smile_sad | hcegroup.net ::.
No harm...
banner

Chào mừng đã ghé thăm website Tổng Hội Xây Dựng Việt Nam

banner
Trang chủ
Giới thiệu Tổng hội
Tin tức và sự kiện
Đổi mới Quản lý
Tiêu điểm
Thông tin hoạt động Tổng hội
Quy hoạch - Kiến trúc - Đô thị và xã hội
Diễn đàn xây dựng
KH-CN - Sản phẩm mới
Thị trường xây dựng
Doanh nghiệp XD: Năng lực và hoạt động
Văn hóa - Thư giãn
Tạp chí Người xây dựng
Nhìn ra nước ngoài

5 Users online
Công ty TNHH Sơn Trường

Công ty CP bê tông và xây dựng Vinaconex-Xuân Mai

Công ty CP bê tông và xây dựng Vĩnh Tuy


Hiệp Hội Tư vấn xây dựng Việt Nam (VECAS) với nhiệm vụ năm 2007

PV


Trên cơ sở những kết quả đã đạt được 6 tháng cuối năm 2006 của VECAS:
- Về công tác tổ chức xây dựng Hiệp Hội đã kết nạp thêm 10 đơn vị thành viên, đã biểu dương 11 dự án tư vấn chất lượng cao, 10 dự án tư vấn chất lượng tiêu biểu và tặng bằng khen, giấy khen cho các đơn vị có thành tích…
- Về công tác thông tin - tuyên truyền đào đạo: Đã mở được 15 lớp tập huấn về các nội dung văn bản pháp quy, quản lý dự án, quản lý đấu thầu, giám sát công trình.
Trung tâm phát triển tư vấn và đào tạo của Hiệp hội đã bước đầu hoạt động có hiệu quả.
- Hiệp hội đã làm tốt chức năng tư vấn phản biện xã hội đóng góp nhiều ý kiến xây dựng các văn bản pháp luật liên quan, làm tốt vai trò cầu nối giữa nhà nước và các doanh nghiệp thành viên.
- Về quan hệ đối nội, đối ngoại: Hiệp Hội giữ mối quan hệ thường xuyên với các bộ, ngành, địa phương, các hội bạn để cập nhật kịp thời thông tin pháp luật, trao đổi kinh nghiệm, nâng cao năng lực hoạt động và vị thế của VECAS.
Thực hiện tốt các quy định trong quan hệ đối ngoại và tranh thủ sự giúp đỡ của các tổ chức quốc tế FIDIC, ADB, WB, EU, TCDPAP để cập nhập thông tin nâng cao kiến thức về các thông lệ quốc tế đáp ứng yêu cầu hội nhập và cạnh tranh.
Đã tham dự hội nghị thường niên ở Budapet Hunggari, hội nghị CAFEO ở Malaysia và mở rộng hợp tác với Hiệp hội tư vấn Hàn Quốc (KENCA) và một số doanh nghiệp Hàn Quốc, Trung Quốc…
Hội đồng Hiệp Hội Tư vấn Xây dựng Việt Nam đã có Nghị quyết về nhiệm vụ năm 2007 của Hiệp Hội tập trung vào các công tác sau đây:
1. Tổ chức, xây dựng Hiệp hội
- Cải tiến hoạt động của các Ban chuyên môn, đại diện các khu vực sao cho có hiệu quả, thiết thực. Bảo đảm sinh hoạt định kỳ đều đặn.
- Sớm tìm ra mô hình tổ chức và phương hướng hoạt động của tổ chức tư vấn trong tình hình mới.
- Tiếp tục đẩy mạnh việc phát triển hội viên, cải tiến công tác hội viên, tạo sự gắn bó giữa các thành viên.
- Làm tốt công tác thi đua khen thưởng, tuyên dương các dự án tư vấn chất lượng cao, chất lượng tiêu biểu nhằm nâng cao thương hiệu của doanh nghiệp và vai trò của Hiệp Hội.
- Được sự đồng ý của Liên hiệp các hội KH&KT Việt Nam, VECAS triển khai việc đăng bạ kỹ sư ASEAN cho các chuyên gia tư vấn của các đơn vị thành viên sẵn sàng hội nhập với khu vực.
2. Công tác thông tin - đào tạo:
- Đẩy mạnh công tác thông tin, quảng bá nâng cao vị thế, thương hiệu qua các phương tiện thông tin đại chúng ở Trung ương, địa phương, các ngành… Đây phải coi là công việc của Thường trực, của cả Hội đồng và tất cả các đơn vị thành viên.
- Đa dạng hóa, cải tiến nội dung trong đào tạo khuyến khích các đơn vị tổ chức đào tạo tại chỗ và coi là việc làm thường xuyên. Thực hiện việc liên kết giữa Hiệp hội, FIDIC và Đại học Kiến trúc để đào tạo, phổ biến các văn bản liên quan đến tư vấn. Liên hệ với các trường đại học trong nước trong vấn đề đưa nội dung đào tạo tư vấn vào chương trình đại học. Nghiên cứu phối hợp với các trường đại học trong và ngoài nước mở các lớp chuyên đề ngắn hạn, tiến tới mở các lớp trên đại học có liên quan đến tư vấn, cử người đi học ở nước ngoài.
- Mở rộng các lĩnh vực đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn.
- Tổ chức các Hội thảo chuyên đề, các Hội nghị chuyên ngành theo chuyên môn và theo khu vực.
3. Tham gia xây dựng các văn bản pháp luật liên quan:
- Nắm bắt được chương trình soạn thảo các văn bản của các Bộ có liên quan đến tư vấn.
- Đề xuất với Chính phủ, các Bộ, ngành tạo điều kiện để Hiệp hội tham gia ý kiến đối với các văn bản có liên quan đến tư vấn (như gửi tài liệu đến sớm, mời tham gia các cuộc họp, góp ý…). Theo dõi sát sao các văn bản sắp ra đời để góp ý.
- Thường xuyên thu thập ý kiến đối với các văn bản pháp luật, nghiên cứu và phản ánh kịp thời lên cơ quan có liên quan.
- Theo dõi sát sao các đổi mới về quản lý kinh tế trong xây dựng, tích cực tham gia ý kiến trong việc định giá thiết kế, tư vấn sao cho phù hợp.
4. Đẩy mạnh công tác đối ngoại:
- Triển khai các bản ghi nhớ đã ký với Hiệp hội của các nước thành hoạt động cụ thể có tác dụng trao đổi kinh nghiệm, liên doanh, liên kết.
- Liên hệ với các Hiệp hội bạn: Trung Quốc, Nhật, Hoa Kỳ để ký các biên bản ghi nhớ mới.
- Tranh thủ sự tài trợ của ADB, của WB, EU trong việc cung cấp cho Hiệp hội dự án để nâng cao trình độ tư vấn.
- Tích cực tham gia các cuộc họp của FIDIC, TCDPAP, của Hiệp Hội Tư vấn Đông Nam á.
- Tổ chức các buổi hội thảo với các doanh nghiệp nước ngoài để trao đổi kinh nghiệm, tìm cơ hội hợp tác.
- Tiếp tục tranh thủ sự chỉ đạo giúp đỡ của Ban Đối ngoại Trung ương Đảng trong công tác đối ngoại.
Để kiện toàn tổ chức, Hội đồng Hiệp hội đã nhất trí bầu đồng chí Nguyễn Văn Châu nguyên Tổng giám đốc Công ty Thikeco làm Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký thay đồng chí Nguyễn Sỹ Tứ do điều kiện sức khỏe xin nghỉ.<< Back

 

Nội dung khác:
      Tin hợp tác Việt – Nhật.
      Nhiên liệu từ sinh khối nông nghiệp
      Về nguyên nhân gây hư hại và Biện pháp xử lý bảo vệ đá thiên nhiên
      Lựa chọn hệ thống xây dựng nhà cao tầng (tiếp theo và hết)
      Sử dụng panen dự ứng lực lắp ghép trong xây dựng nhà cao tầng