banner

Chào mừng đã ghé thăm website Tổng Hội Xây Dựng Việt Nam

banner
Trang chủ
Giới thiệu Tổng hội
Tin tức và sự kiện
Đổi mới Quản lý
Tiêu điểm
Thông tin hoạt động Tổng hội
Quy hoạch - Kiến trúc - Đô thị và xã hội
Diễn đàn xây dựng
KH-CN - Sản phẩm mới
Thị trường xây dựng
Doanh nghiệp XD: Năng lực và hoạt động
Văn hóa - Thư giãn
Tạp chí Người xây dựng
Nhìn ra nước ngoài


Warning: fread() [function.fread]: Length parameter must be greater than 0 in /home/thanhdh/public_html/counter.php on line 8

1 User online
Công ty TNHH Sơn Trường

Công ty CP bê tông và xây dựng Vinaconex-Xuân Mai

Công ty CP bê tông và xây dựng Vĩnh Tuy

Vai trò quyết định của cán bộ trong mọi việc lớn nhỏ

Trần Dũng


Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng của mình, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn coi việc ươm trồng con người mới xã hội chủ nghĩa, việc bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau là công việc trọng đại của đất nước, của dân tộc, của Đảng. Và trong chiến lược “trồng người” mà Hồ Chí Minh mang hết toàn lực thực hiện, Người đặc biệt quan tâm đến vấn đề cán bộ của Đảng, của chính quyền. Hồ Chí Minh coi cán bộ là cái gốc của mọi công việc. Người khẳng định “Muôn việc thành công hoặc thất bại đều do cán bộ tốt hoặc kém”.
Hồ Chí Minh nhấn mạnh: “Cán bộ là tiền vốn của đoàn thể. Có vốn mới làm ra lãi. Bất cứ chính sách, công tác gì nếu có cán bộ tốt thì thành công, tức là có lãi, không có cán bộ tốt thì hỏng việc, tức là lỗ vốn”
Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, đầu tư cho sự nghiệp trồng người, đầu tư cho công tác cán bộ là sự đầu tư sáng suốt nhất, có lãi nhất. Người căn dặn: “Các cơ quan cần phải rất chú ý đến việc huấn luyện cán bộ. Phải lựa chọn rất cẩn thận những nhân viên phụ trách việc đó. Những người lãnh đạo cần phải tham gia việc dạy. Không nên bủn xỉn về các khoản chi tiêu trong huấn luyện”.
Trong vấn đề cán bộ, Hồ Chí Minh rất chăm lo xây dựng cho đất nước một đội ngũ trí thức cách mạng. Người nhấn mạnh: “Tri thức là vốn liếng quý báu của dân tộc. ở nước khác như thế, ở Việt Nam càng như thế”. Và bằng uy tín và tấm lòng của mình, Hồ Chí Minh đã thức tỉnh dìu dắt một lớp đông đảo những người tri thức cũ tham gia cách mạng, làm cho họ phát huy tài năng và có những cống hiến lớn lao cho sự nghiệp giải phóng dân tộc. Người nhận định: “Những người trí thức tham gia cách mạng, tham gia kháng chiến rất quý báu cho Đảng. Không có những người đó thì công việc cách mạng khó khăn hơn nhiều”.
Ngay sau khi lãnh đạo nhân dân giành được độc lập, Hồ Chí Minh đã quan tâm vấn đề chọn người tài để kiến thiết quốc gia. Người đề ra 4 việc:
“Kiến thiết ngoại giao
Kiến thiết kinh tế
Kiến thiết quân sự
Kiến thiết giáo dục”.
Và người khẳng định: kiến thiết cần có nhân tài. Người cho rằng “Khéo lựa chọn, khéo phân phối, khéo dùng thì nhân tài càng ngày càng phát triển, càng thêm nhiều” Vì vậy, người đề nghị với quốc dân:
“Nước nhà cần phải kiến thiết, Kiến thiết cần phải có nhân tài. Trong số 20 triệu đồng bào chắc không thiếu người có tài, có đức. E vì Chính phủ nghe không đến, thấy không khắp đến nỗi những bậc tài đức không thể xuất thân. Khuyết điểm ấy tôi xin thừa nhận.
Nay muốn sửa đổi điều đó và trọng dụng kẻ hiền năng, các địa phương phải lập tức điều tra nơi nào có người tài đức, có thể làm được những việc ích nước lợi dân thì phải báo cáo ngay cho Chính phủ biết”.
Cùng với việc phát động nhân dân tiến cử người tài đức, Hồ Chí Minh còn quan tâm việc ươm trồng nhân tài cách mạng, nhân tài khoa học cho đất nước. Tháng 7/1926, Người đã cùng đồng chí Bôrôdin, đại diện Quốc tế Cộng sản tại Quảng Châu tổ chức gửi những thanh niên ưu tú Việt Nam đến quê hương cách mạng Tháng Mười để đào tạo trở thành những nhà cách mạng Việt Nam. Tháng 7/1951, từ chiến khu Việt Bắc, cùng với Trung ương Đảng, Người đã tuyển chọn cán bộ khoa học có triển vọng gửi sang Liên Xô đào tạo ở các ngành mũi nhọn nhằm đón đầu các nhiệm vụ đặt ra trong sự nghiệp kháng chiến và kiến quốc.
Với ý thức muốn đất nước phát triển bền vững và toàn diện cần phải có một chiến lược trồng người, chiến lược cán bộ, Hồ Chủ tịch khẳng định: “Chúng ta phải đào tạo ra những công dân tốt và cán bộ tốt cho nhà nước… Đó là một trách nhiệm nặng nề nhưng rất vẻ vang. Mong mọi người cố gắng làm tròn nhiệm vụ”.
Tư tưởng Hồ Chí Minh về chiến lược trồng người, chiến lược cán bộ đến nay và mãi mãi muôn đời vẫn mang tính thời sự nóng hổi. Lãnh đạo các cấp, các ngành phải luôn luôn thấu triệt về vai trò quyết định của cán bộ trong mọi công việc.<< Back

 

Nội dung khác:
      Nâng cao Hiệu quả vốn đầu tư từ nguồn vốn nhà nước
      Đồng chí Lê Khả Phiêu: Tổ chức hội nghề nghiệp cần phát huy tốt vai trò "tư vấn phản biện và giám định xã hội"
      "Cần phải xem báo Đảng", từ lời Bác dạy, hãy soi rọi lại mình
      Tôn trọng và gương mẫu chấp hành luật lệ
      Tư tưởng đại đoàn kết toàn dân của Chủ tịch Hồ Chí Minh