TỔNG HỘI XÂY DỰNG VIỆT NAM

TIẾNG ANH  |  HỖ TRỢ  | TRANG CHỦ

Tin hoạt động

Kế hoạch công tác năm

                Bản tin Tổng hội

Báo cáo tổng kế hoạt động

Giới thiệu Tổng hội

Điều lệ Tổng hội

Cơ cấu tổ chức

Hội chuyên ngành

Hội tỉnh thành

Viện/Trung tâm/Công ty

T/c "Người Xây dựng"

Ứng dụng CNM trong XD

Diễn đàn xây dựng

Hội viên CN và TT

Số lần truy cập

This counter provided for free from HTMLcounter.com!

CÁC ĐƠN VỊ TÀI TRỢ
 Tài trợ vàng
 Tài trợ bạc
 Tài trợ đồng
 Tài trợ khác
CÁC ĐƠN VỊ QUẢNG CÁO
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Tin hoạt động của Tổng Hội Xây Dựng Việt Nam (5/2006)

Họp Đoàn Chủ tịch Tổng Hội XDVN (mở rộng)

Ngày 28/4/2006, Đoàn Chủ tịch Tổng Hội XDVN đã họp tại Đồng Hới - Quảng Bình. Tham dự cuộc họp có các Phó Chủ tịch Tổng Hội: Trần Ngọc Hùng, Phạm Sĩ Liêm, Lê Quang Báu, một số thành viên Đoàn Chủ tịch, trưởng các Ban chuyên môn của Tổng Hội, các Hội Xây dựng các tỉnh miền Trung. Thay mặt Đoàn Chủ tịch, ông Trần Ngọc Hùng đã trình bày báo cáo công tác của Tổng Hội XDVN từ Hội nghị BCH lần thứ III (1/12/2005) đến hết tháng 4/2006 và dự kiến công tác từ nay tới kỳ họp BCH lần thứ IV vào tháng 11/2006.

Đầu năm 2006, Lãnh đạo Tổng Hội đã làm việc với Lãnh đạo Bộ Xây dựng để kiểm điểm kết quả phối hợp thực hiện những nội dung công tác trong năm 2005 và trao đổi công tác sẽ triển khai trong vụ năm 2006. Sau buổi làm việc, 2 bên đã có thông báo Kết quả làm việc giữa lãnh đạo Bộ Xây dựng và lãnh đạo Tổng Hội Xây dựng Việt Nam về công tác năm 2006. Nhiều Hội chuyên ngành đã họp BCH để triển khai công tác, Hội Cơ học đất và địa kỹ thuật công trình đã tổ chức đại hội toàn quốc. Hội VLXD Việt Nam đã chủ trì hội chợ triển lãm VLXD và tổ chức các cuộc hội thảo tại Trung tâm Triển lãm Giảng Võ - Hà Nội vào cuối 4/2006, đầu năm 2006, Hội Xây dựng tỉnh Ninh Thuận đã được thành lập.

Ban Thanh tra Tổng Hội XDVN đã tiến hành kiểm tra hoạt động của 9/10 đơn vị Viện, Trung tâm trực thuộc Tổng Hội.

Thực hiện chức năng tư vấn, phản biện và giám định xã hội, Tổng Hội đã tổ chức buổi họp góp ý kiến dự thảo báo cáo chính trị sẽ trình Đại hội Đảng lần thứ X. Lãnh đạo Tổng Hội đã tham gia đóng góp ý kiến dự thảo một số Luật, Nghị định hướng dẫn Luật. Nhiều vấn đề có tính thời sự đã được một số lãnh đạo của Tổng Hội trực tiếp trả lời, phát biểu ở các buổi toạ đàm và trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Tổng Hội đang tích cực chuẩn bị cho hội thảo thường niên năm 2006 với chủ đề: “Hiệu quả vốn đầu tư xây dựng từ nguồn vốn nhà nước - Thực trạng và giải pháp”. Trong thời gian qua nhiều hội thảo và tập huấn chuyên ngành đã được tô chức; Hội đồng khoa học của Liên hiệp Hội đã tiến hành nghiệm thu đề tài Nghiên cứu xây dựng tiêu chuẩn, quy trình và hệ thống đăng bạ kỹ sư Việt Nam. Theo kế hoạch NCKH năm 2006, Bộ Xây dựng đã chính thức duyệt và ký hợp đồng với Tổng Hội XDVN triển khai nghiên cứu 1 đề tài NCKH và dự thảo 2 tiêu chuẩn ngành. Theo kênh của Liên hiệp Hội, Tổng Hội đã lập 5 dự án NCKH trình Liên hiệp Hội.

Công tác đối ngoại, Lãnh đạo Tổng Hội đã làm việc với thành viên Ban lãnh đạo Hội những nhà xây dựng Nga, chuẩn bị ký văn bản hợp tác với Hội Xây dựng Trung quốc.

Công tác Thông tin, đã thành lập Ban Biên tập trang Web của Tổng Hội. Hội Kết cấu và Công nghệ xây dựng cũng đã ra đời trang Web, bản tin Bản tin Vật liệu xây dựng đương đại của Hội VLXD đã hoạt động đều đặn.

Công tác từ nay tới cuối năm dự kiến là:

- Tiếp tục làm việc với các tỉnh để phát triển Hội Xây dựng tỉnh, thành phố.
- Tiếp tục tổ chức hội nghị Hội Xây dựng theo vùng;
- Rà soát, kiểm tra các tổ chức các đơn vị khoa học công nghệ trực thuộc.
- Tham gia tư vấn phản biện và giám định xã hội đối với các văn bản pháp luật của Liên hiệp Hội, các Bộ, ngành liên quan đến chuyên môn ngành xây dựng. Chủ động đề xuất tham gia vào các vấn đề thuộc chuyên ngành và địa phương
Chuẩn bị tốt để triển khai các hội thảo “Hiệu quả vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ vốn nhà nước -Thực trạng và giải pháp”.
- Thực hiện tốt các đề tài NCKH đã được ký kết thông qua Liên hiệp Hội và các Bộ chủ quản. Phối hợp với các tổ chức trong nước và quốc tế tổ chức hội thảo, hội nghị.
- Chuẩn bị tham gia các Hội nghị của Uỷ ban điều hành (ECM) của Hội đồng điều phối Hội Kỹ thuật xây dựng Châu Á thường niên.

Nhân dịp hội nghị của Đoàn Chủ tịch Tổng Hội XDVN (mở rộng), TCT Xây dựng Miền Trung, hội viên tập thể của Tổng Hội XDVN đã mời các đại biểu tham quan nhà máy xi măng Sông Gianh, công suất 1,5 triệu tấn xi măng - năm vừa tổ chức lễ khánh thành và đang trong thời gian chạy thử do TCT Xây dựng Miền Trung là chủ đầu tư.

Báo cáo triển khai bước đầu nội dung đề tài nghiên cứu khoa học:

Sau khi được Bộ Xây dựng chấp nhận và ký hợp đồng triển khai nghiên cứu, ngày 9/4/2006, Ban Chủ nhiệm đề tài “Các chế tài hạn chế, phòng ngừa và xử lý lãng phí thất thoát trong đầu tư xây dựng sử dụng vốn nhà nước” đã thông báo một số nội dung chính và các bước tiến hành triển khai nghiên cứu đề tài. Đây là đề tài độc lập.

Mục đích của đề tài là đề xuất các chế tài xử lý những đối tượng không thực hiện đúng những quy định của luật pháp, gây ra lãng phí thất thoát tham nhũng trong quá trình thực hiện đầu tư xây dựng; tác dụng của chế tài làm cho các đối tượng không thể tuỳ tiện, coi thường việc thực thi luật pháp; nghiên cứu đề xuất bổ sung vào pháp luật những vấn đề còn thiếu, hoặc chưa phù hợp có liên quan đến đầu tư xây dựng, làm tăng tính khả thi để thực hiện đúng quy định của luật pháp.

Nội dung nghiên cứu của đề tài là: xây dựng nghiên cứu phương pháp luận về chế tài. Sự cần thiết phải có các chế tài kèm theo quy định của luật; các yếu tố hình thành các chế tài và đề xuất nội dung cụ thể chế tài tương ứng các giai đoạn thực hiện quản lý đầu tư xây dựng, cũng như biện pháp tổ chức thực hiện.

Dự kiến kết quả của đề tài là: đề xuất phương pháp luận và hệ thống chế tài để thực hiện đúng luật, ngăn ngừa và xử lý sai phạm lãng phí tham nhũng trong đầu tư xây dựng; Chế tài bằng công cụ nhà nước bao gồm về hành chính kinh tế, toà án; chế tài bằng công vụ thị trường trong quan hệ liên kết, liên doanh, hiệp hội nghề nghiệp; chế tài bằng công cụ xã hội thông qua công luận, báo chí và các chế tài khác.

Các chuyên gia thuộc Tổng Hội XDVN sẽ phối hợp với chuyên gia thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ tư pháp, Thanh tra tài chính, Toà án, Bộ GTVT, Bộ Nông nghiệp và PTNT, Bộ Xây dựng và các chuyên gia chuyên ngành khác để thực hiện. Hội thảo đánh giá "Hiệu quả vốn đầu tư từ nguồn vốn Nhà nước - thực trạng và giải pháp" sẽ tổ chức vào quý 4/2006

Ngày 04/5/2006 Văn phòng Chính phủ đã có công văn số 2387/VPCP-CN thông báo ý kiến của Phó Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho phép tổ chức Hội thảo với chủ đề "Hiệu quả vốn đầu tư từ nguồn vốn nhà nước - thực trạng và giải pháp" như đề nghị của Tổng Hội Xây dựng Việt Nam. Tổng Hội được giao chủ trì cùng phối hợp với 7 bộ (Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, GTVT, Công nghiệp, NN&PTNT, Tài nguyên và Môi trường) tổ chức hội thảo.

Thực hiện thông báo của VPCP, ngày 16/5/2006 Ban Tổ chức Hội thảo đã thành lập gồm GS.TS. Nguyễn Mạnh Kiểm Chủ tịch Tổng hội: Trưởng ban, PCT kiêm Tổng Thư ký Trần Ngọc Hùng, Phó ban Thường trực và các ủy viên là đại diện của 7 bộ trên.

Ban tổ chức đã họp phiên đầu tiên thông qua đề cương nội dung hội thảo để phân công thực hiện chuẩn bị tốt các nội dung hội thảo.

Thông báo cuộc họp Thường trực mở rộng của Hội Cảng - Đường thuỷ & Thềm lục địa Việt Nam

Trước và sau tết Nguyên đán, Thường trực Hội đã có 2 cuộc họp Thường trực mở rộng gồm các đồng chí là uỷ viên BCH tại Hà Nội dưới sự chủ trì của đồng chí Phạm Thế Minh - Chủ tịch Hội.

Đánh gía hoạt động năm 2005, Hội nghị đã thống nhất hoạt động của Hội đã khởi sác trên nhiều lĩnh vực, đã giải quyết được những tồn tại của các đề tài từ năm 2002 và tổ chức thành công hội thảo khoa học về xây dựng cảng đường thuỷ đầu tiên, ra được tạp chí chuyên ngành Biển & Bờ đều đặn, tài chính đã bước đầu ổn định. Tuy nhiên hoạt động của Hội chưa thật mạnh và đều ở các uỷ viên BCH kiêm nhiệm.

Hội nghị đã nhất trí nhiệm vụ của năm 2006 cần tập trung vào một số công tác:

- Công tác tổ chức:

+ Ổn định văn phòng Hội ở 278 Tôn Đức Thắng - Hà Nội
+ Củng cố lại hội viên tập thể và BCH Hội.
+ Kết nạp các hội viên mới kể cả các công ty tư nhân và công ty cổ phần

- Công tác chính:

+ Cố gắng tham gia các dự án lớn của ngành như các dự án: Cửa Bassac, cơ sở hạ tầng Sông Hồng, Sông Cửu Long.
+ Đăng ký các đề tài khoa học với Tổng Hội và Liên hiệp Hội
+ Đăng ký các đề tài về biển với Bộ Tài nguyên Môi trường
+ Trung tâm cần mở rộng các hoạt động để tiếp cận dần các dự án lớn
+ Tạp chí: cần bán sát tôn chỉ mục đích khi thành lập
+ Cố gắng tổ chức hội thảo khoa học lần thứ 2
+Tăng cường công tác đào tạo để có thể tiến tới thành lập Trung tâm đào tạo
+ Tìm hiểu để đăng ký gia nhập tổ chức đường thuỷ thế giới (PIANC)

Hội Cảng - Đường thuỷ & Thềm lục địa thông báo địa chỉ mới của Hội hoạt động từ 15/3/2006:

Hội Cảng - Đường thuỷ & Thềm lục địa Việt Nam
278 Tôn Đức Thắng - Đống Đa - Hà Nội (cạnh tạp chí Biển & Bờ)
ĐT: 04. 5130434 - 8562216
Fax: 04. 5130434 - 8562216
Email: vapo2006@fpt.vn

Hội chợ quốc tế chuyên ngành xây dựng, VLXD & Nội thất

Từ ngày 25~29/4/2005, tại Trung tâm Hội chợ triển lãm Giảng Võ, Hội VLXD Việt Nam đã phối hợp với Trung tâm Hội chợ triển lãm Việt Nam và Công ty Quảng cáo và Hội chợ thương mại Việt Nam tổ chức Hội chợ quốc tế chuyên ngành xây dựng, VLXD & Nội thất. Tham dự buổi khai mạc có Chủ tịch Hội VLXD Việt Nam, TS Trần Văn Huynh, Thứ trưởng Bộ Văn hoá Thông tin, Trần Chiến Thắng, Thứ trưởng Bộ Xây dựng, Trần Ngọc Chính. Trong lời khai mạc, Chủ tịch Hội VLXD Việt Nam đã nhấn mạnh: trong những năm qua các đơn vị sản xuất VLXD trong nước đã đạt được nhiều thành tích đáng khích lệ, đã tiếp nhận nhiều thiết bị và công nghệ sản xuất của các nước tiên tiến, kinh doanh VLXD đã phát triển mạnh mẽ và dần từng bước xuất khẩu sản phẩm ra nước ngoài. Mục đích của triển lãm - hội chợ là để các đơn vị sản xuất VLXD có cơ hội quảng bá thành tựu sản xuất, giới thiệu các sản phẩm của mình và ký kết các hợp đồng tư vấn và trao đổi sản phẩm. Chính vì mục đích như vậy, triển lãm đã thu hút trên một trăm đơn vị sản xuất kinh doanh VLXD tham dự.

Đồng thời với triển lãm, Hội VLXD Việt Nam đã tổ chức 3 buổi hội thảo có liên quan đến VLXD. Trong các hội thảo trên, hội thảo “Ngành xây dựng Việt Nam trước ngưỡng cửa hội nhập” do Hội VLXD Việt Nam phối hợp với Vụ Vật liệu xây dựng - Bộ Xây dựng tổ chức đã thu hút nhiều người quan tâm tới dự. Trong hội thảo này, Phó Chủ tịch Tổng Hội XDVN, TS Phạm Sĩ Liêm đã có tham luận với tiêu đề: “Điểm lại quá trình hội nhập của ngành xây dựng Việt Nam” đã được những người tham gia hội thảo quan tâm.

Hội thảo ngành xây dựng Việt nam trước ngưỡng cửa hội nhập

Trong khuôn khổ của triển lãm VICONSTRUCT 2006, ngày 26/4/2006 tại phòng họp nhà Triển lãm Giảng Võ, Hội thảo "Ngành Xây dựng Việt Nam trước ngưỡng cửa hội nhập" đã được tiến hành. Hội thảo do Hội Vật liệu Xây dựng Việt Nam và Bộ Xây dựng đồng tổ chức. Hội thảo đã được đông đảo các nhà quản lý, các chuyên gia tham dự. Có 12 bản báo cáo đã được trình bày tại hội thảo trong đó, người nghe đặc biệt chú ý đến 3 bản báo cáo:

1. Điểm lại quá trình hội nhập của Ngành Xây dựng nước ta của TS. Phạm Sỹ Liêm - PCT Tổng Hội Xây dựng Việt Nam.

2. TS. Trần Văn Huynh - Chủ tịch Hội VLXD Việt Nam.

3. Ngành Xây dựng Việt Nam với hội nhập WTO đồng chí Nguyễn Đình Lương Nguyên Trưởng đoàn đàm phán Việt Mỹ. 

 

Head office: 625A La Thanh Str., Hanoi,Vietnam - Tel: 84-4-8314732 - Fax: 84-4-8314735
Website: - Email:

Copyright ? 2004 by VIFCEA. All rights reserved.
Designed by CAC.

New Page 1