TỔNG HỘI XÂY DỰNG VIỆT NAM

TIẾNG ANH  |  HỖ TRỢ  | TRANG CHỦ

Tin hoạt động

Kế hoạch công tác năm

                Bản tin Tổng hội

Báo cáo tổng kế hoạt động

Giới thiệu Tổng hội

Điều lệ Tổng hội

Cơ cấu tổ chức

Hội chuyên ngành

Hội tỉnh thành

Viện/Trung tâm/Công ty

T/c "Người Xây dựng"

Ứng dụng CNM trong XD

Diễn đàn xây dựng

Hội viên CN và TT

Số lần truy cập

This counter provided for free from HTMLcounter.com!

CÁC ĐƠN VỊ TÀI TRỢ
 Tài trợ vàng:
Công ty TNHH Sơn Trường
 Tài trợ bạc
 Tài trợ đồng:
Công ty CP Bê tông
Xây dựng Vinaconex - Xuân Mai
 Tài trợ khác
CÁC ĐƠN VỊ QUẢNG CÁO
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Tin hoạt động Tổng hội xây dựng Việt Nam tháng 8 năm 2006:

Hội nghị các Hội chuyên ngành toàn quốc lần thứ II

Ngày 21/7/2006, tại Thác Đa Hà Tây, Tổng Hội XDVN đã tổ chức cuộc họp các Hội chuyên ngành lần thứ II, do Hội Môi trường đô thị đăng cai. Tham gia cuộc họp có đại diện các Hội chuyên ngành, các Ban chuyên môn trực thuộc Tổng Hội. Sau lời khai mạc của Chủ tịch Tổng Hội, GS TS Nguyễn Mạnh Kiểm, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Tổng Hội Trần Ngọc Hùng đã báo cáo kết quả hoạt động của Tổng Hội và các Hội chuyên ngành trong 2 năm qua kể từ sau hội nghị lần thứ I tháng 4/2004 về các mặt tư vấn phản biện & giám định xã hội, hội thảo và hoạt động khoa học.

Thực hiện chức năng tư vấn, phản biện và giám định xã hội, Tổng Hội đã tổ chức buổi họp góp ý kiến nhiều dự thảo Luật, như Luật Kinh doanh bất động sản, Luật Đấu thầu, Nghị định mới Quản lý vốn đầu tư xây dựng từ nguồn vốn nhà nước, Nghị định hướng dẫn Luật Đầu tư,… Các Hội chuyên ngành đã tham gia tư vấn phản biện nhiều công trình, dự án xây dụng và vật liệu xây dựng.

Công tác tổ chức hội thảo, ngoài hội thảo thường niên theo chủ đề của Tổng Hội, các hội chuyên ngành đã tổ chức nhiều hội thảo khoa học thuộc lĩnh vực hoạt động của Hội mình, như các hội thảo Vật liệu mới và công nghệ bơm - phun sửa chữa gia cố công trình ngầm, hội thảo Xử lý nền đất yếu bằng công nghệ rung đầm và trộn sâu, hội thảo kỹ thuật “Sử dụng bê tông đầm lăn trong xây dựng” , hội thảo “Tính toán lũ và thiết kế đập tràn”; hội thảo “Tính toán bồi lắng – Dự án thuỷ điện Sơn La”,...

Về công tác nghiên cứu khoa học, Tổng Hội đã nghiệm thu đề tài Nghiên cứu xây dựng tiêu chuẩn, quy trình và hệ thống đăng bạ kỹ sư Việt Nam. Trong năm 2005, đã có 4 đề tài theo kênh của Liên hiệp Hội, 5 đề tài theo kênh Bộ Xây dựng do Tổng Hội và các Hội chuyên ngành thực hiện đã được nghiệm thu.

Cuộc họp đã thống nhất từ hội nghị lần thứ 3 sẽ được tổ chức hàng năm. Hội nghị năm 2007 sẽ do Hội Vật liệu Xây dựng Việt Nam đăng cai tổ chức.

Báo cáo tình hình thực hiện đề tài nghiên cứu

Ngày 4/8/2006, Ban Chủ nhiệm đề tài cấp Bộ “Nghiên cứu chế tài hạn chế, phòng ngừa và xử lý vi phạm luật trong đầu tư xây dựng sử dụng vốn nhà nước” đã họp để giới thiệu công việc đã thực hiện của nhóm đề tài và tham gia hoàn thiện đề cưong chi tiết. Tham dự cuộc họp có các thành viên Ban Chủ nhiệm đề tài, đại diện cơ quan quản lý đề tài là Vụ KHCN Bộ Xây dựng, đại diện Tổng Hội XDVN.

Đề tài được ký hợp đồng từ tháng 4/2006. Qua 3 tháng thực hiện, nhóm đề tài đã đặt hàng cho 5 chuyên gia nghiên cứu đề cương. Để chủ động, Ban Chủ nhiệm đề tài đã đề xuất các phần và nội dung cụ thể cho từng phần của báo cáo nghiên cứu làm căn cứ đối chiếu với các chuyên gia, sau đó đã tổng kết đưa ra một đề cương với nội dung cụ thể để các thành viên trong nhóm đề tài bổ sung hoàn chỉnh. Ban chủ nhiệm dề tài đã chủ động trong mọi công việc triển khai.

Dự kiến đề cương báo cáo đã được thống nhất là:

- Phần mở đầu: giới thiệu bối cảnh hình thành đề tài nghiên cứu; sản phẩm nghiên cứu; phạm vi nghiên cứu; phương pháp nghiên cứu.

- Tổng quan luật pháp về xây dựng và các luật liên quan.

- Nhận dạng hành vi vi phạm pháp luật dẫn đến lãng phí thất thoát trong đầu tư xây dựng sử dụng vốn nhà nước.

- Đề xuất các giải pháp chế tài thực hiện luật tiết kiệm, phòng chống tham nhũng trong xây dựng sử dụng vốn nhà nước.

- Vấn đề tổ chức thực hiện chế tài

- Kết luận.

Các đại biểu tham dự cuộc họp đã tham gia ý kiến bổ sung một số vấn đề chi tiết trong nội dung báo cáo của đề tài nghiên cứu.

Hội Chiếu sáng đô thị tổ chức hội thảo

Ngày 28/7/2006 tại Đồ Sơn Hải Phòng, Hội Chiếu sáng đô thị Việt Nam đã tổ chức hội thảo “Chiếu sáng ngõ xóm tiết kiệm và hiệu quả”. Tham dự hội thảo có Phó Chủ tịch Tổng Hội XDVN TS Phạm Sĩ Liêm, Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng Dương Anh Điền, một số Hội chuyên ngành, các thành viên của Hội và một số nhà khoa học, doanh nghiệp thuộc lĩnh vực chiếu sáng.

Sau lời khai mạc của Chủ tịch Hội Chiếu sáng đô thị Việt Nam, lời chào mừng của Lãnh đạo Tổng Hội, UBND TP Hải Phòng, các báo cáo khoa học về vấn đề chiếu sáng ngõ xóm đã được trình bày, như các báo cáo: “Chiếu sáng ngõ xóm tiết kiệm và hiệu quả là biện pháp hữu hiệu thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và bảo vệ môi trường”; “Chiếu sáng ngõ xóm các dô thị Việt Nam -thực trạng và giải pháp”; “Lựa chọn nguồn sáng và thiết bị chiếu sáng trong chiếu sáng ngõ xóm”; “Những kinh nghiệm về vấn đề lựa chọn và chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật thiết bị sử dụng trong chiếu sáng ngõ xóm trên đia bàn Hà Nội, Đà Nẵng, Bắc Ninh,…”. Các báo cáo đã đề cập tới vấn đề hiện nay về chiếu sáng đã có một số tiêu chuẩn, nhưng phần lớn là những tiêu chuẩn dựa tên các tiêu chuẩn của Liên Xô cũ không phù hợp với hiện tại, mặt khác về chiếu sáng ngõ xóm chưa có tiêu chuẩn, do đó nhiều đại biểu kiến nghị cần xây dựng một tiêu chuẩn về chiếu sáng ngõ xóm vừa phù hợp với tình trạng đô thị của ta hiện nay, vừa phù hợp với sự phát triển của khoa học chiếu sáng hiện đại.

Hội nghị BCH TW Hội Chiếu sáng Đô thị Việt Nam

Họp tại Đồ Sơn Hải Phòng ngày 30/7/2006, Hội nghị đã kiểm tra công tác năm 2005, sáu tháng đầu năm 2006 và bàn phương hướng công tác 6 tháng cuối năm 2006 và cả năm 2007.

Công việc chính Hội đã làm trong 1 năm rưỡi qua:

- Kiện toàn tổ chức văn phòng Hội, trang bị đủ các phương tiện làm việc cho văn phòng;

- Hoàn thiện các quy chế hoạt động của Hội;

- Kết nạp thêm 8 hội viên tập thể, 3 hội viên cá nhân;

- Thành lập trung tâm Nghiên cứu Tư vấn Chiếu sáng Đô thị.

- Thành lập 2 chi hội khu vực: chi Hội miền Trung và Tây Nguyên, chi Hội Miền Nam;

- Ra được 3 số đặc san của Hội, tổ chức được 3 hội thảo khoa học lớn với chủ đề tiết kiệm năng lượng.

- Xuất bản sổ tay kỹ thuật chiếu sáng

- Chủ trì 2 đề tài nghiên cứu khoa học...

Phương hướng hoạt động thời gian tới.

- Đẩy mạnh hoạt động của Hội, chi Hội, kiện toàn các Ban chuyên môn và Trung tâm nghiên cứu Tư vấn Chiếu sáng Đô thị.

- Tổ chức các lớp đào tạo phổ biến tiêu chuẩn, kinh nghiệm thiết kế, thẩm định dự án theo lĩnh vực chuyên ngành.

- Ra đều đặn các bản tin, đặc san.

- Tổng hợp, lựa chọn các mô hình, sản phẩm tiêu biểu, kiến nghị về chính sách, tiêu chuẩn đối với chiếu sáng ngõ xóm;

- Chủ trì các đề tài NCKH, các Hội thảo khoa học chuyên ngành;

- Mở rộng hợp tác quốc tế.

Hoạt động của Hiệp hội xây dựng và vật liệu Xây dựng TP. Hồ Chí Minh

Ngày 2/6/2006 Hiệp Hội đã tổ chức Hội thảo để phản ánh vướng mắc tồn tại sau gần 10 tháng thực hiện thông tư số 11/TT-BXD của Bộ Xây dựng liên quan đến việc cấp giấy chứng nhận chất lượng công trình. Những ý kiến về vướng mắc tồn tại đã được tập hợp lại thành một công văn gửi cho Bộ Xây dựng và các cơ quan liên quan để nghiên cứu xử lý. Nội dung ý kiến tập trung vào các vấn đề:

- Trách nhiệm của tổ chức chứng nhận chất lượng giữa thông tư 11 và công văn hướng dẫn 130/GĐ2 không thống nhất dẫn đến sự vô lý việc tổ chức này khi chứng nhận chất lượng lại không chịu trách nhiệm về chất lượng công trình do mình xác nhận trong khi đó họ vẫn thu phí.

- Tổ chức kiểm định độc lập không có chức năng, không có phương tiện và con người để kiểm tra thì tại sao lại có quyền ký giấy chứng nhận chất lượng?

- Việc chủ đầu tư phải thuê 2 tổ chức để giám sát chất lượng công trình: đơn vị tư vấn giám sát và đơn vị giám sát độc lập để cấp giấy chứng nhận là không có hiệu quả, để một đơn vị giám sát này giám định một đơn vị giám sát kia là một tư duy không hợp lý, gây lãng phí tốn kém, rắc rối không chắc đã nâng cao được chất lượng công trình.

- Cần có quy định chi tiết về bảo hành công trình, tránh tình trạng sau 12 – 24 tháng các đơn vị Tư vấn thiết kế, giám sát, thi công hết trách nhiệm. Sau thời gian đó, nếu có sự cố thì ai chịu trách nhiệm?.

- Cần nghiên cứu và có quy định cụ thể về bảo trì công trình để đảm bảo tuổi thọ và duy trì cho công trình được vận hành có hiệu quả.

- Nên giao cho đơn vị tư vấn giám sát cấp giấy chứng nhận chất lượng công trình, tăng cường trách nhiệm và quyền lực cho họ. Họ sẽ phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật và chủ đầu tư khi có sự cố xảy ra.

Hoạt động của Hội Xây dựng Khánh Hoà

Trong 6 tháng đầu năm 2006, Hội Xây dựng Khánh Hoà đã phát triển một số hội viên. Hội hiện có 19 chi Hội với 250 hội viên chủ yếu hoạt động ở các Ban Quản lý dự án các công trình xây dựng và một số đơn vị kinh doanh.

Hội Xây dựng đã phối hợp tổ chức hội thảo về chất phụ gia Sika trong xây dựng, tham gia hội thảo chủ yếu là các giám đốc các ban Quản lý dự án, các công ty tư vấn thiết kế, công ty xây dựng.

Trong 6 tháng đầu năm 2006, Hội đã tham gia tư vấn phản biện 22 dự án công trình trên địa bàn tỉnh, như dự án các khu đô thị mới, các khu du lịch vui chơi giải trí, các khách sạn nhà hàng,.. đặc biệt là quy hoạch các khu trung tâm kinh tế lớn như TP Nha trang, thị xã Cam Ranh, cảng trung chuyển quốc tế Vân Phong.

Công ty CP Tư vấn Kiến trúc đô thị thuộc Hội Xây dựng Khánh Hoà đã triển khai hoạt động tư vấn giám sát tại một số công trình ở địa phương với giá trị xây lắp hơn 750 triệu đồng.

Hội dự kiến trong 6 tháng cuối năm sẽ đẩy mạnh công tác tư vấn phản biện trên một số công trình lớn của Khánh Hoà, phối hợp triển khai đề tài chống ăn mòn kim loại trong công trình xây dựng, tham gia xem xét cấp chứng chỉ hành nghề, triển khai tổ chức thanh tra xây dựng trong tỉnh.


 

 

Head office: 625A La Thanh Str., Hanoi,Vietnam - Tel: 84-4-8314732 - Fax: 84-4-8314735
Website: - Email:

Copyright ? 2004 by VIFCEA. All rights reserved.
Designed by CAC.

New Page 1